przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

19 września 2020
Strona główna Artykuły naukowe Artykuły z Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków 2018

Artykuły z Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków 2018

okme2018baner

1. Jakub Kłos-Wygas, Jakub Jaworski: Analiza efektywności farm wiatrowych o mocy powyżej 10 MW oraz potencjalne korzyści ich repoweringu

2. Maciej Gacki: Przyszłość miksu energetycznego Polski – przewidywane modele

3. Karolina Chról: Możliwość rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce

4. Bartłomiej Kupiec: Klastry a spółdzielnie energetyczne – ocena nowych instytucji prawa energetycznego w Polsce

5. Radosław Wojnarski: Klastry energii jako instrument uniezależnienia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 

6. Magdalena Oczek: Znaczenie skroplonego gazu ziemnego w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski

7. Paulina Wienchol: Isothermal expansion – assessment of the potential growth in the efficiency of Combined-Cycle Power Plants

8. Michał Loska: Analiza wpływu założeń I uproszczeń stosowanych w inżynierskich wzorach analitycznych na wyniki obliczeń przepływu ciepła w żebrach i prętach

9. Piotr Błach, Fabian Dietrich: Wpływ fal akustycznych na wymianę ciepła

10. Konrad Studziński: Analiza cieplno-przepływowa nawiewu klimatyzacji autokarowej z użyciem oprogramowania Ansys Fluent 19.0.0

11. Dawid Janulek: Wyzwania stojące przed rozwojem elektromobilności w Polsce

12. Marcin Dusiło: Nowy system wsparcia dla kogeneracji

13. Rafał Kakareka: Droga do polskiego hubu gazowego

14. Dorota Gręda: Wielkość instalacji OZE potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną zelektryfikowanego autobusowego transportu

15. Jędrzej Wójcik: HVDC – linie wysokiego napięcia prądu stałego

16. Bartosz Sobik: Analiza przyczyn wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sierpniu 2015 roku w Polsce oraz sposoby zapobiegania takim zdarzeniom

17. Paweł Janus: Toryfikacja mikrofalami jako nowoczesna metoda waloryzacji biomasy

18. Dominik Wysocki: Poprawa jakości rozdrabniania fluidalnego próbek kamienia wapiennego oraz możliwość jego wykorzystania w energetyce

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (okme_artykuły.pdf)okme_artykuły.pdf 5469 Kb
 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl