przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

9 sierpnia 2020
Strona główna Konferencje i wyjazdy 50-ta Konferencja Studenckich Kół Naukowych

50-ta Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W dniu 9 maja 2013 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się jubileuszowa 50-ta Konferencja Studenckich Kół Naukowych. W wydarzeniu wzięło udział blisko 800 osób z kilkunastu uczelni zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Obrady odbyły się w 29 sekcjach i podsekcjach oraz obejmowały wystąpienia studentów z Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH oraz gości z innych uczelni technicznych.

Konferencje Pionu Hutniczego AGH organizowane są co roku jako część uroczystości związanych z Dniem Hutnika. Również wtedy odbywają się m.in. uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej, podczas którego wręczane są dyplomy dla studentów, którzy zdobyli pierwsze miejsca w swoich sesjach referatowych oraz Ceremonia Ślubowania Hutniczego (foto). Podobne obchody organizowane są również w grudniu przez Pion Górniczy AGH z okazji Dnia Górnika, czyli Barbórki.

W Konferencji wzięła udział dwójka naszych reprezentantów: inż. Patryk Stręciwilk wygłaszający referat pt. „PORÓWNANIE MODELI PROCESÓW CIEPLNO-PRZEPŁYWOWYCH KANAŁÓW CHŁODZĄCYCH REAKTORÓW PWR I BWR” oraz Daria Niewiadomska z prezentacją na temat „Analizy możliwości wykorzystania wybranych technologii do pracy interwencyjnej w polskim systemie elektroenergetycznym”. Artykuły zostały przedstawione w dwóch podsekcjach części dotyczącej Techniki Cieplnej, Energetyki i Ochrony Środowiska – praca Darii Niewiadomskiej została wyróżniona trzecim miejscem w swojej podsekcji.

krakow_2013

Fot.: Uroczyste pasowanie podczas 50tej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl