przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

23 czerwca 2018
Strona główna Konferencje i wyjazdy Wyjazd techniczny do Kozienic, kwiecień 2010

Wyjazd techniczny do Kozienic, kwiecień 2010

W dniu 30 kwietnia 2010 roku odbyła się wizyta techniczna członków Koła Naukowego Energetyków w Elektrowni Kozienice. Przewodnikiem grupy po terenie zakładu był pracownik Elektrowni – Pan Bartłomiej Mazur.

Elektrownia Kozienice to konwencjonalna siłownia systemowa opalana węglem kamiennym, pracująca w układzie blokowym z otwartym układem chłodzenia wodą z Wisły. Elektrownia składa się z ośmiu bloków o mocy 200MW oraz dwóch o mocy 500 MW. W ostatnich latach przeprowadzono renowację turbin, co pozwoliła na podniesienie osiągalnej mocy o ok. 10%. Ogólna moc Elektrowni jest równa 2880 MW, co czyni ją drugą pod względem wielkości generowanej mocy w Polsce oraz pierwszą, jeżeli ograniczymy się do jednostek opalanych węglem kamiennym.

Wizytę rozpoczęliśmy od obejrzenia instalacji składowania i dozowania biomasy dla bloków 200 MW. Jako paliwo, uzupełnienie węgla stosuje się biomasę pochodzenia rolnego i drzewnego . Jej udział w ujęciu energetycznym według norm unijnych powinien wynosić 7–8%, a w ujęciu masowym nie powinien przekraczać 14%. Na placu rozładowczym biomasy przyjrzeliśmy się jej odmianom. Sprowadzana biomasa składa się głównie z (odpadów z upraw rolnych, brykietów ze słomy, nasion oleistych, suszu, słonecznika). Sprowadza się również biomasę drzewną, która jest znacznie bardziej kaloryczna. Jej dzienne zużycie oscyluje między 500 a 700 ton. Transport biomasy zapewniają ruchome podłogi hydrauliczne, kierujące ją do przenośników taśmowych, prowadzących do magnetycznego separatora, gdzie rozliczana jest jej całkowita ilość. W celu ograniczenia emisji pyłów powstałych przy transporcie biomasy stosuje się instalacje zraszające.

Kolejnym punktem zwiedzania była gospodarka olejem opałowym, którym jest mazut służącym przede wszystkim do rozpalania kotłów. Mazut podgrzewany jest do temperatury 60–80°C w tzw. wannie w której znajdują się trzy zbiorniki o pojemności 2000 m3, poprzez układ grzałek rurkowych na dnie oraz grzałki tunelowej w zaworze ssącym. Mazut transportowany jest dalej rurociągami do podgrzewaczy, gdzie osiąga stan zapłonu w temperaturze 140°C. Cena omawianego oleju opałowego to 1400 zł/tonę. Zużycie mazutu przy rozruchu bloku 200 MW i 500 MW wynosi odpowiednio 30 ton i 120–150 ton. Przed pompami następuje filtracja mazutu. Pompownia zasilająca pobiera mazut ze zbiornika, natomiast pompa recylkulacyjna zapewnia ciągły przepływ oleju w obiegu.

Węgiel kamienny dostarczany jest do Elektrowni koleją m.in. z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Rozładunek prowadzony jest za pomocą trzech wywrotnic wagonowych, przystosowanych do jednorazowego rozładunku 70 t, 250 t i 400 t węgla. Stąd węgiel transportowany jest przez zespół przenośników do zasobników przykotłowych, a następnie kierowany do młynów węglowych, gdzie poddany zmieleniu wdmuchiwany jest poprzez zespół palników niskoemisyjnych do komory paleniskowej kotła. Średnio rocznie spalane jest 5 mln ton węgla.

Kolejnym zwiedzonym elementem była instalacja odsiarczania spalin. Ze względu na wysoki stopień emisji dwutlenku siarki do atmosfery, niezbędnym elementem wielkiej siłowni systemowej są instalacje odsiarczania spalin. W elektrowni pracują obecnie dwie takie instalacje natomiast trzecia jest w trakcie budowy. Produktem procesu odsiarczania jest gips, zużywany do celów budowlanych.

Po instalacji IOS przeszliśmy do hali maszynowni, gdzie znajduje się 10 turbozespołów. Osiem jednostek po 200 MW, w rzeczywistości osiągających moc 215–230 MW, usytuowanych podłużnie w osi: kocioł – turbozespół – transformator blokowy, oraz dwa turbozespoły 500 MW ustawionych poprzecznie. Kotły typu wiszącego z naturalnym obiegiem wody bloków 200 MW zamontowano we wspólnym budynku przyległym do maszynowni, natomiast bloków 500 MW – w osobnych. Po maszynowni zobaczyliśmy rozdzielnie elektryczne, człony ciepłownicze, nastawnie i urządzenia nawęglania wewnętrznego.

Blok energetyczny o mocy 200 MW posiada kocioł OP-650-040 opromieniowany, walczakowy z naturalną cyrkulacją w parowniku, z międzystopniowym przegrzewem pary. Energia elektryczna wytworzona w generatorze jest przesyłana poprzez układ wyprowadzenia mocy do stacji sieciowej 110/220 kV.

Blok energetyczny o mocy 500 MW wyposażony jest w kocioł AP-1650 walczakowy z cyrkulacją wspomaganą pompami i podobnie jak 200MW – z przegrzewaczem pary.

Bloki energetyczne 500 MW i 200 MW są w pełni zautomatyzowane oraz posiadają zainstalowane nowoczesne systemy automatyki cyfrowej.

Pomimo długiego okresu eksploatacji elektrownia jest w bardzo dobrym stanie technicznym dzięki modernizacjom i inwestycjom, których głównym celem jest podnoszenie efektywności wytwarzania energii i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.

Ostatnim odwiedzonym elementem Elektrowni była pompownia wody chłodzącej dla bloków 200 MW, wyposażona w osiem pomp pobierających wodę z Wisły o wydatku 30000 t/h każda, transportowaną do skraplacza, wcześniej oczyszczaną za pomocą układu filtrów.

Zwiedzanie zakończyliśmy po ok. 3 godzinach. W wizycie wzięło udział 19 studentów i opiekun Koła Naukowego Energetyków – dr inż. Wojciech Bujalski.

kozienice

Sprawozdanie wykonała: Magdalena Kowalska

 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl