przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

21 czerwca 2018
Strona główna Konferencje i wyjazdy Konferencja naukowo-techniczna ETE-2006

Konferencja naukowo-techniczna ETE-2006

2006

W dniach 1–12 listopada 2006 roku studenci należący do KNE wzięli udział w konferencji naukowo-technicznej „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2006” (ETE-2006). Uczestnicy udali się do Niemiec, Belgii, Holandii i Francji. Była to Konferencja jubileuszowa ze względu na 40-lecie działalności Koła. Tym razem tematy referatów były dosyć zawężone. Studenci skupili się głównie na trzech wątkach:

  • Budowa elektrowni konwencjonalnych;
  • Energetyka Jądrowa;
  • Utylizacja energii odpadów.

Program Konferencji obejmował sesje naukowe oraz wizyty połączone ściśle z tematyką sesji w najnowocześniejszych zakładach energetycznych w Europie Zachodniej. W Konferencji wzięło udział około 40 osób (studenci i wykładowcy Wydz. MEiL oraz zaproszeni goście). Każdy z uczestników zobowiązany został do przygotowania referatu na temat jednej z sesji oraz zaprezentowania go podczas Konferencji. Wizyty w zakładach takich jak: el. Bełchatów, el. Schwarze Pumpe, ciepłownia geotermalna Mszczonów, elektrownia gazowo-parowa spalająca w części parowej węgiel Altbach Dezisau nad Nekarem, elektrociepłownia opalana biogazem ze ścieków z ogniwami paliwowymi koło Kolonii, EJ Doel, zakłady utylizacji odpadów śmieci komunalnych i ścieków w Paryżu, były bardzo dobrą ilustracją prezentowanych referatów.

Część techniczną Konferencji uatrakcyjnił bogaty program kulturalny: Drezno, Moguncja, zamki nad Renem i Mozelą, Kolonia (katedra Kolońska), Paryż, a także inne równie ciekawe obiekty kulturalne.

Konferencja odbyła się dzięki poparciu Dziekana Wydziału MEiL, Samorządowi Studentów PW oraz sponsorom: BOT S.A., PSE S.A., RAFAKO S.A.

Zdjęcia z wyjazdu znajdują się w naszej galerii.

 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl