przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

21 czerwca 2018
Strona główna Aktualności III Warszawska Konferencja TEWI

III Warszawska Konferencja TEWI

Fot. Profesor Świrski otwiera III Warszawską Konferencję TEWI

W dniu 15 grudnia 2012 r. odbyła się II Warszawska Konferencja Platforma Informatyczna TEWI. Konferencja miała miejsce na Politechnice Warszawskiej, w budynku Instytutu Techniki Cieplnej. Koło Naukowe Energetyków miało zaszczyt gościć pracowników naukowych z Łodzi i Białegostoku zajmujących się projektem TEWI, kadrę naukową wydziału MEiL, przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego Eko-Energia z Akademi Górniczo-Hutniczej w Krakowie, reprezentantów Studenckiego Koła Nanotechnologii z Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli Studenckeigo Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej z Politechniki Warszawskiej.

Tematem niniejszej konferencji była Platofrma Informatyczna TEWI, zaprezentowanie projektów przeprowadzonych za jej pomocą oraz przedstawienie nowatorskich rozwiązań z dziedziny energetyki. Poruszano zarówno tematy energetyki węglowej jak i jądrowej i odnawialnej.

Konferencja TEWI rozpoczęła się o godzinie 9:00. Po powitaniu wszystkich przybyłych uczestników rozpoczęła się pierwsza część obrad. Cała konferencja była podzielona na 3 części. Pomiędzy pierwszą, a drugą częścią miała miejsce 20-minutowa przerwa kawowa, a pomiędzy drugą i trzecią, przerwa obiadowa. Obiad miał miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Bistro Akademickim. Zakończenie obrad oraz pożegnanie wszystkich uczestników odbyło się o godzinie 16:00.

Mimo iż II Warszawska Konferencja TEWI trwała tylko jeden dzień, to wiele tematów zostało poruszonych i omówionych w wyczerpujący sposób. Warszawska Konferencja TEWI jest wydarzeniem cyklicznym, dlatego też liczymy aby kolejna konferencja była równie udana i bogata merytorycznie co dwie poprzednie.

Konrad Motyliński


 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl