przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

23 czerwca 2018
Strona główna O Kole Archiwum

Archiwum

Spis treści
Archiwum
lata '60 XX wieku
lata '70 XX wieku
lata '80 XX wieku
lata '90 XX wieku
lata 2000–2004
lata 2005–2008
lata 2009–2013
lata 2013-2017
lata 2017-2021
Wszystkie strony

Poniżej przedstawiona została w skrócie historia naszego Koła od jego początków aż do dziś.


1966

 1. Spotkanie założycielskie SKNE (Studenckiego Koła Naukowego Energetyków), 3.11.1966 r.
  Pierwszy zarząd SKNE:
  • Prezes: J. Starczewski
  • Wiceprezes: B. Lutomski
  • Sekretarz: E. Śliwińska
  • Skarbnik: E. Śliwińska
  Opiekun:
  • prof. St. Andrzejewski
 2. Spotkanie z dyrektorem ZEMAK-u, inż. Suchowiakiem, 29.11.66 r.

 

1967

prezes: J. Starczewski, opiekun: prof. St. Andrzejewski

 1. Udział w XXVII Salonie Lotniczym w Paryżu, czerwiec/lipiec 67 r.
 2. Wyjazd techniczny szlakiem: Warszawa – EC Gdańsk – Poznań – El. Konin – El. Pątnów – Konin – Warszawa

 

1968

prezes: J. Starczewski, opiekun: prof. St. Andrzejewski

 1. Wyjazd techniczny do El. wodnej Solina.
 2. Spotkanie z dyrektorem Białym z Elektrowni Kozienice.
 3. Wyjazd do Kowar i Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, 9–11.11.68 r.
 4. Wyjazd techniczny do El. wodnej Myczkowce, listopad.

 

1969

prezes: J. Starczewski, opiekun: prof. St. Andrzejewski

 1. Kurs „ZASTOSOWAŃ MASZYN MATEMATYCZNYCH”, marzec.


1970

prezes: B. Grunwald, opiekun: prof. doc. M. Zgorzelski

 1. Wyjazd do elektrowni Łagisza, Łaziska, Porąbka-Żar oraz Tyskich Zakładów Piwowarskich, grudzień.

 

1971

prezes: B. Grunwald, opiekun: dr inż. J. Portacha

 1. Obóz naukowy w Bielsku Białej i Pszczynie, lipiec.
 2. Wyjad do KWB Konin.
 3. Seminarium naukowe oraz wyjazd trasą: W-wa – El. Adamów – Kalisz – Gostynin – Poznań – Konin – Pątnów – W-wa.
 4. Wyprawa do Moskwy, Kijowa, Leningradu.

 

1972

prezes: B. Grunwald, opiekun: dr inż. J. Portacha

 1. Wycieczka do Włocławka, listopad.
 2. Wycieczka w Bieszczady, listopad.
 3. Obóz naukowy „Kozienice-72”

 

1973

prezes: W. Pawliotti, opiekun: dr inż. J. Portacha

 1. Obóz naukowy na trasie: W-wa – Pątnów – Adamów – Konin – W-wa.
 2. Wyjazd trasą: W-wa – Tomaszów Maz. – EC Bielsko Biała – Rożnów
 3. Obóz naukowy przy elektrowni Konin połączony ze spływem do Kruszwicy, lipiec.

 

1974

prezes: W. Pawliotti, opiekun: dr inż. J. Portacha

 1. Wyjazd do Kozienic.
 2. Wyjazd trasą: El. Kozienice – Wąchock – Św. Katarzyna – Kielce – Jaskinia Raj – Chęciny – Kielce – Szałas – Anielin – W-wa, listopad.
 3. Obóz naukowy „ODRA-74” połączony z wyjazdem do Berlina, lipiec.
 4. Wyjazd do EC Siekierki, marzec.

 

1975

prezes: M. Pielech, opiekun: dr inż. J. Portacha

 1. Obóz „POLANIE-75” przy elektrowni Pątnów, zwiedzanie kopalni węgla brunatnego, huty aluminium, El. Konin i Adamów, Kruszwicy, Trzemusza, Gniezna i Biskupina, sierpień.
 2. Obóz naukowy w Szczyrku, luty.
 3. Seminarium naukowe w Białobrzegach, listopad.
 4. Wyjazd do Elektrowni Łaziska.

 

1976

prezes: M. Pielech, opiekun: dr inż. J. Portacha

 1. Obóz naukowy SZCZYRK 76, luty 76 r.
 2. Wyjazd techniczny do elektrowni w Ostrołęce, kwiecień 76 r.
 3. Wyjazd do FSM w Bielsku Białej, maj 76 r.
 4. Wyjazd techniczny do Stoczni Gdańskiej, maj 76 r.
 5. Rajd Kaszuby.
 6. Wyjazd do EC Gdańsk, maj 76 r.
 7. Obóz naukowo-kulturalny Kraków-Nowa Huta 76, lipiec 76 r.
 8. Obóz naukowy DUNAJ 76 BUŁGARIA w elektrowni atomowej w Kozłoduju, lipiec 76 r.
 9. Wyjazd techniczny do EC Siekierki, lipiec 76 r.
 10. Wyjazd do zakładów im. 22-go lipca.
 11. Wyjazd do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, lipiec 76 r.
 12. Praktyka wymienna z Politechniką Sofijską.
 13. Wyjazd do Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie.
 14. Obóz naukowy Huta 76 (Huta im. Lenina), sierpień 76 r.
 15. Wyjazd techniczny do El. Kozienice, wrzesień 76 r.

 

1977

prezes: L. Bojek, opiekun: dr inż. J. Portacha

 1. Obóz naukowy w Rdzawce, grudzień 76 r./styczeń 77 r.
 2. Obóz naukowy „Na szlaku orlich gniazd” (przy El. Siersza) , lipiec 77 r.
 3. Wyjazd do EC Skawina.
 4. Wyprawa naukowa „ŻELAZNE WROTA ’77”: el. Dumenti z ruchomą obudową Lungstroma, el. Gyorgos z chłodniami Helera, el. wodna Żelazne Wrota, el. jądrowa Kozłoduj, Warna, Sofia, Bukareszt, Herkulaszu, Budapeszt, IX.77 r.
 5. Obóz naukowy KRAKÓW 77, lipiec 77 r.
 6. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „WPŁYW PARAMETRÓW WODY SIECIOWEJ NA KOSZTY WYTWARZANIA I PRZESYŁANIA ENERGII CIEPLNEJ SIECIAMI MAGISTRALNYMI”.

 

1978

prezes: L. Bojek, opiekun: dr inż. J. Portacha

 1. Wyjazd do elektrowni Kozienice oraz Zakładów Piwowarskich w Warce.
 2. Wystawa z działalności SKNE, kwiecień 78 r.
 3. Wyjazd techniczny do Bełchatowa, maj 78 r.
 4. Wyjazd do NRD i RFN, lipiec 78 r.
 5. Obóz naukowy przy elektrowni Kozienice połączony z wyjazdem do HEWu w Hamburgu, lipiec 78 r.
 6. Wyjazd do elektrowni klasycznych i jądrowych Czechosłowacji oraz Węgier, listopad 78 r.
 7. Seminarium naukowe „Źródła ciepła w dużych aglomeracjach miejskich” w Zalesiu Górnym, grudzień 78 r.

 

1979

prezes: R. Jurkowski, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Zimowy obóz naukowy WISŁA 79, luty 79 r.
 2. Wyjazd do EC Gdańsk, marzec 79 r.
 3. Wyjazd do ZAMECH-u Elbląg, marzec 79 r.
 4. Wyjazd trasą: Bełchatów – Rybnik – Porąbka-Żar.
 5. Wyjazd do Zakładów Mechanicznych ELWO, kwiecień 79 r.
 6. Letni obóz naukowy KOZIENICE 79.
 7. Wyprawa naukowa SLALOM’79 – Niemcy, Holandia, Belgia, Anglia, Francja, lipiec 79 r.
  Niemcy: El. jądrowe: Brunsbuttel, PWR 800 MW; Stade, PWR, 662 MW; Brokdorf, PWR, 1300 MW, el. Biblis PWR, 2x 1200 MW; el. gazowo-olejowa Moorburg, 1000 MW, 21 MPa, 540C; el. olejowo-węglowa Wilhelmshaven, 720 MW, 19,1 MPa, 530C; el. Emden.
  Holandia: El. olejowa Hamweg, 760 MW, 18,4 MPa, 540C, El. olejowa Maasvlatke, 1080 MW, 18,6 MPa, 540C.
  Belgia: El. jądrowa Doel, PWR, 900 i 1000 MW.
  Anglia: El. węglowa Kingsnorth, 2000 MW, 16,6 MPa, 541C.
  Francja: El. jądrowa Fessenheim, PWR, 2x 900 MW; ośrodek naukowy Sacley; El. olejowo-węglowa Porcheville, 2500 MW, 19,4 MPa, 542C.
 8. Obóz naukowy: KRAKUS 79, październik 79 r.

 


 1980

prezes: R. Jurkowski, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Obóz naukowy: WISŁA- 80, luty 80 r.
 2. Wyjazd do ZAMECH-u, marzec 80 r.
 3. Letni obóz naukowy KOZIENICE 80, lipiec 80 r.
 4. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „Łączenie systemu ciepłowniczego CRW-LZW z przewidywanymi nowymi rejonami wydobycia węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Ocena ekonomiczna i uwarunkowania”.
 5. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „WIELOWARIANTOWY PROGRAM ZAOPATRZENIA LUBELSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO W CIEPŁO Z ELEKTROCIEPŁOWNI DLA CELÓW GRZEWCZYCH I TECHNOLOGICZNYCH”.

 

1981

prezes: R. Jurkowski, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium „SYSTEMY CIEPŁOWNICZE BERLINA ZACH. I WARSZAWY”, styczeń 1981
  referaty przygotowane i wygłoszone w kraju oraz wyjazd do Berlina Zach. na zaproszenie firmy BEWAG, w tym do: EC Charlottenburg – 3 bloki U-K parowe i 3 bloki z turbinami gazowymi, o łącznej mocy 450 MWe, 610 MJ/s; EC Lichterfelde – 3 bloki parowe U-K o łącznej mocy 418 MWe i 450 MJ/s, węzeł ciepłowniczy w budynku mieszkalnym, przepompownia wody sieciowej.
 2. Obóz zimowy: ŚNIEŻNIK-81, luty 81 r.
 3. Obóz: KOZIENICE-81 połączony ze zwiedzaniem elektrowni wodnych Polski południowej, maj 81 r.
 4. Wyprawa: BAJKAŁ’81, kwiecień 81 r.
 5. Obóz: ZAKOPANE’81 „Megawat 81”, luty/marzec 81 r.

 

1982

prezes: P. Skowroński, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd techniczny do El. Kozienice, El. Bełchatów i EC Łódź, czerwiec 82 r.
 2. Obóz naukowy KOZIENICE 82, wrzesień 82 r.
 3. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „Optymalizacja obiegów cieplnych siłowni klasycznych z turbinami kondensacyjnymi, ciepłowniczymi i przeciwprężnymi”.

 

1983

prezes: E. Staroń, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Zwiedzanie Zakładów Urządzeń Chemicznych i Aparatury Przemysłowej CHEMAR, kwiecień 83 r.
 2. Letni obóz naukowy na budowie El. Bełchatów'83, sierpień 83 r.

 

1984

prezes: E. Staroń, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Obóz naukowy „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE”, luty 84 r.
 2. Wyprawa techniczno-turystyczna ŚLĄSK’84, maj 84 r.
 3. Wyjazd do Zakł. Wytwórczych Maszyn Elektrycznych DOLMEL, maj 84 r.
 4. Wyjazd „Szlakiem Hubala”: El. Kozienice – Fabryka Pomp w Kielcach – Browar w Warce, grudzień 84 r.
 5. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „OPTYMALIZACJA OBIEGÓW CIEPLNYCH SIŁOWNI KLASYCZNYCH Z TURBINAMI KONDENSACYJNYMI, CIEPŁOWNICZYMI I PRZECIWPRĘŻNYMI”.

 

1985

prezes: J. Stępień, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE” połączone z wyjazdem do elektrowni jądrowych i klasycznych Czechosłowacji, Węgier i Austrii, luty 85 r.
  Austria: EC parowo-gazowa Simmering w Wiedniu, el. węglowa Durnrohr z instalacją odsiarczania, el. parowo-gazowa Korneuburg, spalarnia śmieci Spittelau w Wiedniu, elektrownia wodna Greifenstein na Dunaju.
  Węgry: el. jądrowa Paks, el. z turbinami gazowymi Inota, EC Kabani z zasobnikami ciepła, el. węglowa im. Gagarina z chłodniami suchymi typu Hellera.
 2. Wyjazd do El. Kozienice, browaru Warka i Góry Kalwarii, listopad 85 r.

 

1986

prezes: J. Stępień, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd dydaktyczny na trasie: El. Kozienice – browar Warka – El. Bełchatów, maj 86 r.
 2. Obóz naukowy PAKS-Węgry 86 „KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ”, lipiec 86r.
  W czasie blisko miesięcznego pobytu w elektrowni jądrowej PAKS z reaktorami WWER-440 zapoznaliśmy się z: głównymi obiegami EJ, budową reaktora jądrowego, systemami zabezpieczeń przed i w czasie awarii, gospodarką paliwem jądrowym, sposobami usuwania odpadów radioaktywnych, układami wentylacji oraz kompozycją budynku głównego.

 

1987

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Obóz szkoleniowy w Beskidzie Żywieckim, luty 86 r.
 2. Wyjazd techniczny do El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce.
 3. Wyjazd do El. Bełchatów, maj 86 r.

 

1988

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd szlakiem: El. Kozienice – EC Stalowa Wola – Kopalnia Siarki Jeziórko.
 2. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „Opracowanie koncepcji symulatora i modeli matematycznych układu cieplnego siłowni jądrowej”.
 3. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW CZŁONU CIEPŁOWNICZEGO ELEKTROCIEPŁOWNI JĄDROWEJ”.

 

1989

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd do El. Kozienice i EC Siekierki.

 


1990

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW CZŁONU CIEPŁOWNICZEGO ELEKTROCIEPŁOWNI JĄDROWEJ”.
 2. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI SYMULATORA I MODELI MATEMATYCZNYCH UKŁADU CIEPLNEGO SIŁOWNI JĄDROWEJ”.
 3. Wyjazd techniczny do El. Kozienice.

 

1991

prezes: A. Kuciński, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce, maj 91 r.
 2. Wizyta w hotelu Marriott.

 

1992

prezes: A. Kuciński, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE” połączone z wyjazdem do Kozienic.
 2. Wyjazd do EC Siekierki, czerwiec 92 r.
 3. Wyjazd techniczny do El. Bełchatów, październik 92 r.

 

1993

prezes: A. Kuciński, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium Szczawa’93 na temat ochrony środowiska.
 2. Wyjazd do El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce.

 

1994

prezes: M. Zdanowicz, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd do El. Bełchatów, marzec 94 r.
 2. Wyjazd techniczny do Bełchatowa, maj 94 r.
 3. Udział w XXXI Studenckiej Sesji Kół Naukowych, Kraków AGH, maj 94 r.
 4. Udział w obozie naukowym w Szczawie koło Limanowej, grudzień 94 r.
 5. Seminarium „Kotły fluidalne” połączone z wizytą w EC Żerań, grudzień 94 r.
 6. Obóz naukowy Muszyna 94, grudzień 94 r.

 

1995

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium naukowe „EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA” w Bielsku Białej, marzec/kwiecień 95 r.
 2. Wyjazd do elektrowni Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce, maj 95 r.
 3. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE DUŃSKIEJ” połączone z wyjazdem do elektrowni i elektrociepłowni w Danii – listopad 1995 r.
  • Zapoznanie się z działalnością firmy ELSAMPROJEKT projektującej elektrownie, elektrociepłownie i systemy ciepłownicze.
  • zwiedzanie budowanego bloku na parametry nadkrytyczne w EC Skarbek o mocy 414 MWe/440 MWq
  • zwiedzanie fabryki rur preizolowanych ABB I.C Moller – Fredericia
  • Zapoznanie się z ciepłownictwem rejonu Horsens – wizyta w EC spalającej śmieci – CHP Knudmose, elektrociepłowni parowej CHP Herning oraz w przedsiębiorstwie ciepłowniczym Horsens.
  • Zwiedzanie elektrociepłowni spalającej śmieci w Herning – CHP Herning z nowoczesną instalacją oczyszczania spalin
  • Zapoznanie się z ciepłownictwem Kopenhagi – wizyta w CRT-Metropolitan Copenhagen Heating Transmission Company, ciepłowni i węźle ciepłowniczym sieciowym.
  Obok wizyt w ramach wyjazdu odbyły się dwa seminaria prowadzone przez Elsamprojekt (we Frederici i Herning) oraz 5 seminariów przygotowanych przez uczestników. Ponad połowę kosztów wyjazdu pokryła firma ELSAMPROJEKT.
 4. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w ITC PW pt.: „Analiza kosztów ciepła loco odbiorca z różnych źródeł ciepła”

 

1996

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Udział w wystawie prac o działalności kół naukowych, czerwiec, Warszawa.
 2. Udział w seminarium międzynarodowym „NOWE GENERACJE ELEKTROWNI JĄDROWYCH”, 25–27.10.96 r., Warszawa.
 3. Udział w seminarium międzynarodowym (Polska/Niemcy) „MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W POLSCE”, 8–11.11.96 r. Polanica Zdrój.
 4. Wyjazd do El. Bełchatów, El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce.
 5. Seminarium z okazji 30-lecia Koła, 6–7 grudnia.
 6. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w ITC PW pt.: „ANALIZA KOSZTÓW CIEPŁA LOCO ODBIORCA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA”
 7. Spotkanie z mgr inż. W. Dulibanem na temat nowych rozwiązań w budowie kotłów fluidalnych.

 

1997

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Udział w obozie naukowym organizowanym przez koło naukowe CALORIA na AGH pod hasłem „MOTYWUJĄCA I INTEGRUJĄCA ROLA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NA UCZELNI” w Oravicach na Słowacji.
 2. Wyjazd do Laboratorium Geotermalnego PAN w Szaflarach – Bańska Nizina k. Zakopanego
 3. Seminarium „EKOLOGICZNE KOTŁY W CIEPŁOWNICTWIE” połączone z wizytą w EC Żerań zapoznanie się z kotłem OF-450
 4. Spotkanie z prof. Minnesota State University, Jerzym Fiszdonem na temat studiów w szczególności w zakresie energetyki na uniwersytecie w Menkato i USA
 5. Organizacja seminarium „EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE W ELEKTROWNIACH WĘGLOWYCH” połączone z wyjazdem do kopalni i elektrowni Bełchatów oraz elektrowni Opole. Kierownik org. Bernard Celiński, sekretarz naukowy Marcin Śmiech
 6. Udział w XXXIV sesji studenckich kół naukowych na AGH z wygłoszeniem trzech referatów.
  • Fiedułow W. „Dobór optymalnych parametrów konstrukcyjnych rur preizolowanych” (referat nagrodzony)
  • Karawecka K. „Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jako jedna z najbardziej ekologicznych technologii energetycznych”
  • Zakrzewski A. „Zasoby i wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce”
 7. Organizacja Targów Pracy Energetyków
 8. Udział w XXII sesji naukowej na Politechnice Częstochowskiej z trzema referatami.
  • Napiórkowski A. „Słoneczne systemy ciepłej wody użytkowej, elementy składowe i aspekty ekonomiczne wykorzystania energii słonecznej”
  • Czub M. „Nowe Duńskie technologie pozyskiwania ciepła z odpadów”
  • Śmiech M. „Izolacje transparentne i inne sposoby zmniejszania zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie”

 

1998

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE-98”. W części wyjazdowej uczestnicy zapoznali się z El. Jaworzno II (pierwszy w kraju blok 200 MW bez komina) El. Połaniec, Browarami „Warka” i El. Kozienice.
  Kierownik org. Mirosław Brodzik, sekr. naukowy Andrzej Napiórkowski
 2. Udział XXXXV Sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH w Krakowie z referatami członków KNE.
 3. Aktualizacja Koła na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej
 4. Organizacja seminarium „EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA” połączone z wyjazdem do EC Żerań
 5. Udział w Międzynarodowym Sympozjum Koła Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej z referatami członków KNE.

 

1999

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Udział z referatami członków KNE w konferencji koła naukowego CALORIA (AGH Kraków) „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA”, organizowanej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH
 2. Organizacja seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE ‘99” połączone z wyjazdem do kopalni i El. Bełchatów, El. Opole, El. Wodnej w Nysie, Ciepłowni opalanej słomą w Lubaniu, EC Berlin Mitte i El. Schwarze Pumpe w Niemczech.
  Kierownik org. Adam Waszkiewicz, sekretarz naukowy Przemysław Alabrudziński
 3. Udział w seminarium Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki na Politechnice Śląskiej z wygłoszeniem referatów:
  • Portacha J. „O modelach pośrednich w obliczeniach układów cieplnych siłowni”
  • Maliszewski M. „Analiza układu cieplnego bloku 235MW z kotłami fluidalnymi El. Turów”
  • Fiedułow W. „Optymalizacja sieci ciepłowniczych magistralnych preizolowanych”

 


2000

prezes: A.Waszkiewicz, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Z okazji 40-lecia MEiLu organizacja seminarium „EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII – 2000”. Część wyjazdowa seminarium obejmowała: pierwszą w kraju el. gazowo-parową w Gorzowie Wielkopolskim, Ciepłownie Geotermalne w Pyrzycach i kotły fluidalne w El. Konin oraz El. w Dychowie.
  Kierownik org. Dariusz Furtak, sekretarz naukowy Wojciech Fluder
 2. Udział w XXXVII Sesji Kół Naukowych w AGH w Krakowie z wygłoszeniem referatów:
  • Waszkiewicz A., Rybak D. „Elektrownie XXI wieku bez kominów”
  • Kaczorek M. „O metodach iteracyjnych rozwiązywania problemów technicznych”
  • Zawadzki K. „O entalpii i entropii H2O”
 3. Udział w Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Szczyrku z wygłoszeniem referatów:
  • Portacha J. „O strukturze uniwersalnej układów cieplnych siłowni i metodach numerycznych obliczeń bilansowych”
  • Kaczorek M. „Korzyści wykorzystania metody iteracyjnej do obliczeń bilansowych, układu cieplnego bloku 235 MW z kotłem fluidalnym El. Turów”
  • Waszkiewicz A. „Obliczenia przepływów masy i energii w układzie cieplnym bloku 800 MW El. Schwarze Pumpe”

 

2001 (35 lat od założenia Koła)

prezes: A. Marcińczyk, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium: „Studia Techniczne na Uniwersytetach Amerykańskich” z udziałem prof. J Fiszdona z Mankato University
 2. Organizacja wyjazdu technicznego do budowanej elektrociepłowni gazowo-parowej EC Lublin Wrotków. – Kierownik Artur Marcińczyk
 3. Seminarium: „O Energetyce i Gospodarce Odpadami w USA i Kanadzie” z udziałem prof. J. Portachy (po powrocie z USA i Kanady)
 4. Udział w XXXVIII Sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH z udziałem członków KNE – Legata M., Waszkiewicza A. z referatem pt. „Dynamiczne metody badania kolektorów słonecznych” (Opiekun prof. Z. Pluta)
 5. Udział w III Krajowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych na temat „Techniczne Aspekty Ochrony Środowiska” z udziałem członków KNE (Politechnika Gdańska 20–21.04.2001)
  • Waszkiewicz A., Rybak D.: „Elektrownie XXI wieku na Parametry Nadkrytyczne i bez Kominów” Opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha
  • Legat M.: „Wykorzystanie Gazu Wysypiskowego do Celów Energetycznych” Opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha
 6. Udział w Międzynarodowej Konferencji POWER-GEN 2001 w Brukseli i wizyta w elektrowni gazowo-parowej Wiword.
 7. Seminarium pt. „Nowoczesne Technologie w Energetyce w Kraju i na Świecie” połączone z wyjazdem do EC Lublin Wrotków i kopalni węgla kamiennego „Bogdanka”.
 8. Organizacja wystawy: 35-lecia KNE i 40-lecia ITC. – Kierownik M. Lewandowski
 9. Seminarium XVIII ŚWIATOWY KONGRES ENERGETYCZNY Buenos Aires, ARGENTYNA, 21–25 października 2001, Prof. J. Portacha, K. Adamkiewicz

 

2002

prezes: A. Marcińczyk, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Organizacja seminarium: „Gospodarka Cieplno-Energetyczna Ostrołęki”, „Sterowanie bloku 220 MW sieciami neuronowymi”.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Energetyków z udziałem Dziekana MEiL Prof. Tadeusza Rychtera oraz Opiekuna KNE Prof. Józefa Portachy.
 3. Udział w 39. sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH, (Kraków, 9 maja). Referaty wygłoszone przez członków KNE:
  • Dobek Radosław: „Debata nad przyszłością energetyki jądrowej”, opiekun dr R. Janczak
  • Marcińczyk Artur: „Skojarzone wytwarzanie ciepła w miastach”, opiekun prof. J. Portacha
  • Rybak Daniel: „Efekty termodynamiczne i ekonomiczne akumulacji ciepła w EC”, opiekun prof. J. Portacha
 4. Udział w Konferencji „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA” organizowanej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH. Referaty wygłoszone przez członków KNE:
  • Dobek Radosław: „Quo Vadis Energetyka Jądrowa?”, opiekun dr R. Janczak
  • Furtak D.: „Sieci neuronowe – tania i skuteczna metoda ograniczenia emisji NOx”, opiekun dr inż. K. Świrski
  • Marcińczyk Artur: „Ekologiczne technologie wytwarzania ciepła w aglomeracjach europejskich”, opiekun prof. J. Portacha
  • Rybak D.: „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania akumulatorów ciepła w elektrociepłowniach zawodowych”, opiekun prof. J. Portacha
 5. Wyróżnienie „Dyplomem Uznania” Opiekuna KNE Prof. J. Portachy przez Rektora AGH w Krakowie za pracę na rzecz rozwoju Studenckiego Ruchu Naukowego
 6. Organizacja Międzyuczelnianego Seminarium: „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE – 2002”. Uczestniczyli w nim członkowie kół naukowych o podobnym profilu z AGH i Politechniki Śląskiej. Seminarium było połączone z wizytami w kilku zakładach energetycznych w Zagłębiu Ruhry w celu zapoznania się z ich budową i eksploatacją. W ramach Seminarium wszyscy uczestnicy przygotowali i wygłosili referaty oraz zwiedzili następujące zakłady:
  • Elektrownia Niederaussem – jedna z najnowocześniejszych w Europie elektrowni opalanych węglem brunatnym. Blok o mocy 1000 MW na parametry nadkrytyczne.
  • Zakłady utylizacji odpadów i spalarnia gazów – Rodenkirchen w Kolonii. Gazy wykorzystane są w elektrowni z ogniwami paliwowymi – 200 kW.
  • Zakłady produkcji materiałów odpornych na wysokie temperatury i trudnościeralnych dla kotłów fluidalnych, koksowni i spalarni śmieci – KARRENA.
  • Najnowocześniejszą w Europie koksownię wykorzystującą materiały ognioodporne z firmy Karrena.
  • Największy w Europie blok gazowo-parowy – 750 MW z kotłem węglowym – Elektrownia Werne,
  • Instalacje elektrowni z ogniwami paliwowymi o mocy od 2 do 300 kW w Essen.
  W ramach atrakcji turystycznych zwiedziliśmy Weimar (miasto Goethego, Schillera, Ł. Cranacha i S. Bacha), Kolonię z piękną gotycką katedrą oraz Bonn (miasto rodzinne Bethovena) i inne. Seminarium pierwotnie zaplanowane było w 2001 r. (z okazji 35-lecia KNE), ze względów finansowych zostało przesunięte na rok 2002.

 

2003

prezes: A. Marcińczyk, od października prezes: Piotr Proczek, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Udział w Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. S. Ochęduszki – POLITECHNIKA ŚLĄSKA: „Współczesne problemy energetyki i ekologii”. Na seminarium przygotowali i wygłosili referaty:
  • Artur Marcińczyk: „Przyrost sprawności bloku kondensacyjnego poprzez dobudowę czołowej turbiny gazowej.”
  • Mariusz Proczek: „Obliczenia bilansowe układu cieplnego z wykorzystaniem metody minimalizacji”
  • Prof. J. Portacha: „Kierunki rozwoju technologii węglowych w siłowniach cieplnych”
 2. Udział w XL Sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH. Referaty przygotowali i wygłosili:
  • Mariusz Proczek: „Właściwości struktury macierzy topologicznej modelu elektrociepłowni i wykorzystanie ich w obliczeniach bilansowych”
  • Maciej Kowalewski: „Koszty ekologiczne wytwarzania ciepła w EC zawodowej”
  • Jacek Szymczyk (doktorant): „Metoda pośrednia obliczeń bilansowych bloku energetycznego 360 MW elektrowni Bełchatów”.
  Opiekunem naukowym referatów był Prof. J. Portacha.
 3. Organizacja zimowego obozu szkoleniowego na Szyndzielni pt.: „Ekologia i Cogeneration” połączony z wizytą w Elektrociepłowni Bielsko Biała.
 4. Walne Zgromadzenie Członków KNE z udziałem Opiekuna Koła Prof. J. Portachy, połączone z wyborem nowych władz Koła. (20 października)
  Skład wybranego zarządu: Piotr Proczek – prezes, Marzena Lasocka – wiceprezes, Mariusz Proczek – wiceprezes.
 5. Utworzenie nowej strony internetowej KNE o adresie: http://kne.itc.pw.edu.pl – webmaster: Mariusz Proczek
 6. Organizacja seminarium pt. „Energetyka Warszawy i Mazowsza 2003” połączona z wizytą w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „ZUSOK” w Warszawie i Elektrociepłowni zasilanej biogazem ze ścieków na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach. ZUSOK jest jednym z najnowszych tego zakładów tego typu w Europie. (17 grudnia)
  Kierownik – Marzena Lasocka.
 7. Tradycyjne spotkanie wigilijne z członkami i sympatykami naszego Koła. Honorowy gość – Prof. Jerzy Fiszdon (Absolwent MEiL-u). Obecnie Profesor Minnesota State University Mankato w USA. (19 grudnia)
 8. Organizacja seminarium pt. „Nowoczesne Technologie Energetyce” połączone z wyjazdem do Elektrociepłowni Lublin Wrotków i Elektrociepłowni gazowo-parowej w Siedlcach. (20 grudnia)
  Kierownik – Piotr Proczek.

 

2004

prezes: P. Proczek, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium: „Energia z odpadów komunalnych”. (Warszawa, 16 stycznia)
  W ramach seminarium wizyta w Zakładach Mechanicznych PZL-Wola. Inspiracją naszego zainteresowania była wizyta w Elektrociepłowni, w oczyszczalni ścieków w Siedlcach, gdzie zapoznaliśmy się z eksploatacja tych urządzeń.
  Kierownik seminarium: Krzysztof Konop
 2. Zimowy obóz naukowy: „Ekologia i Cogeneration w Energetyce – 2004”. (Szczyrk, 14–20 lutego)
  Cel obozu: zapoznanie się z zagadnieniami ekologicznymi i gospodarką skojarzoną (cogeneration) w energetyce.
  Podczas siedmiu sesji naukowych uczestnicy zaprezentowali swoje referaty. Obóz połączony był z wizytą w Elektrociepłowni Bielsko II. Uczestnicy zapoznali się również z Elektrociepłownią zasilaną biogazem w oczyszczalni ścieków Aqua S.A. „Komorowice”.
  Kierownik: Piotr Proczek
 3. Dni otwarte PW. (Warszawa, marzec)
  Prezentacja działalności Koła w Gmachu Głównym PW oraz na wydziale MEiL w ITC. W pracach wzięli udział: Sławomir Strąpoć, Mariusz Proczek, Marzena Lasocka, Anna Fruzińska.
  Koordynator: Mariusz Proczek
 4. Wystawa na IV p. ITC. (Warszawa, marzec/kwiecień)
  Wystawa pod hasłem: „Nowe Technologie w Energetyce” nawiązująca do wizyt technicznych Koła w nowoczesnych zakładach energetycznych w kraju i zagranicą, zlokalizowana w holu na IV p. Instytutu Techniki Cieplnej.
  Koordynator: Anna Fruzińska
 5. Seminarium: „Technologie ekologiczne w Energetyce – 2004” (28 kwietnia).
  Cel: Zapoznanie się z elektrociepłownią z silnikami spalinowymi, zasilaną biogazem ze składowiska odpadów miejskich, w Radomiu oraz z nowoczesną instalacją odsiarczania spalin w Elektrowni Kozienice dla bloków 500 MW.
  Kierownik seminarium: Piotr Proczek
 6. XLI Sesja Kół Naukowych na AGH w Krakowie. (13 maja)
  Referat przygotował i wygłosił Proczek Piotr: „Małe elektrociepłownie biogazowe”, opiekun naukowy referatu: Prof. J. Portacha
 7. Udział członków KNE w II Międzynarodowej Konferencji „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA” na AGH pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. (20–22 maja)
  Referaty przygotowali i zaprezentowali:
  • Portacha J., Proczek P.: „Wykorzystanie biogazu ze ścieków i śmieci miejskich, do produkcji energii elektrycznej i ciepła w układzie skojarzonym”
  • Marcińczyk A., Portacha J.: „Aspekty ekologiczne siłowni na parametry nadkrytyczne – Elektrownia Bełchatów II”
 8. Seminarium „Zaopatrzenie w energię dużych miast” połączone z wizytą techniczną w EC Siekierki. (25 listopada)
  Referat pt.: „Systemy grzewcze dużych aglomeracji miejskich”, przygotowała Marta Dąbrowska.
  Kierownik seminarium: Łukasz Baran
 9. Seminarium „Rozwiązania proekologiczne urządzeń energetycznych” połączone z wizytą w ośrodku firmy Viessmann. (9 grudnia)
  Referaty przygotowali:
  • Firląg Szymon: „Kotły fluidalne”
  • Kowalska Dorota: „Sieci preizolowane”
  • Trzaski Adrian: „Pompy ciepła”
  • Strąpoć Sławomir: „Nowe rozwiązania kotłów kondensacyjnych”
  Kierownik seminarium: Sławomir Strąpoć
 10. Walne Zgromadzenie Członków i Sympatyków KNE z udziałem Kierownika Zakładu Pomp, Napędów i Siłowni ITC PW Prof. W. Jędrala i Opiekuna KNE Prof. J. Portachy. Przyznanie tytułu Honorowego Prezesa mgr-owi inż. Arturowi Marcińczykowi. Skład wybranego zarządu: Piotr Proczek – prezes, wiceprezes Łukasz Baran. Zatwierdzenie programu na rok akademicki 2004/2005. (16 grudnia)
 11. Tradycyjne spotkanie wigilijne z członkami i sympatykami naszego Koła, opiekunem KNE oraz rodziną Boguckich. (20 grudnia)
 12. I część remontu pomieszczenia KNE pokoju ITC 02 (pomalowanie pomieszczenia, zakup części nowego wyposażenia).

 


2005

prezes: P. Proczek, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. II część remontu pomieszczenia KNE, pokoju ITC 02 (zakup materiałów niezbędnych do remontu)
  Kierownik prac remontowych: Łukasz Baran
 2. Seminarium: „Miejskie śmieci i ścieki, jako źródło energii”. (Warszawa, 13 stycznia)
  W ramach seminarium wizyta w ZUSOK-u (Zakładzie Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych).
  Kierownik seminarium: Marzena Lasocka
 3. Zimowy obóz naukowy: „ENERGETYKA – KOGENERACJA – EKOLOGIA – 2005”. (Szczyrk, 12–19 lutego)
  Cel obozu: zapoznanie się z zagadnieniami ekologicznymi i gospodarką skojarzoną (cogeneration) w energetyce. Obóz połączony z wizytą w elektrociepłowni Chorzów ELCHO.
  Podczas ośmiu sesji naukowych uczestnicy zaprezentowali 19 referatów przygotowanych przez siebie przed obozem.
  Kierownik: Mateusz Delekta
 4. Dni otwarte PW. (Warszawa, 6 i 13 marca)
  Stoisko na wydziale MEiL w ITC, prezentacja działalności Koła w Gmachu Głównym PW. W pracach wzięli udział: Kamil Misztal, Marzena Lasocka, Sławomir Strąpoć, Sławomir Ostapski, Grzegorz Polakowski, Piotr Proczek, Łukasz Baran.
  Koordynator: Grzegorz Polakowski
 5. Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej: „O działalności Koła Naukowego Energetyków: nauka – technika – dydaktyka”. (Warszawa, 22 marca)
  Opiekun KNE Prof. Józef Portacha opowiedział o historii Koła oraz jego blisko 40-to letniej działalności, Prezes KNE Piotr Proczek, Wiceprezes KNE Marzena Lasocka oraz Członek KNE Hanna Bogucka, opowiedzieli o obecnej aktywności, a także bliższych i dalszych planach. W seminarium udział wzięli m.in. z-ca Dyrektora ITC – dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, Wykładowcy MEiL, członkowie i sympatycy KNE oraz zaproszeni goście.
  Opiekun merytoryczny seminarium: Prof. J. Portacha
 6. „Jajeczko KNE” – spotkanie wielkanocne z członkami i sympatykami naszego Koła oraz Opiekunem KNE. (24 marca)
 7. Seminarium „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2005 – część polska #1” (Bełchatów, 18 maja)
  Wizyta w Elektrowni Bełchatów. Część kulturalna: Wizyta w Opactwie Braci Cystersów w Sulejowie niedaleko Bełchatowa.
  Kierownik seminarium: Marzena Lasocka
 8. Seminarium „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2005 – część polska #2” (Elbląg, Gdańsk, 20 maja)
  Wizyta w Zakładach mechanicznych ALSTOM Power w Elblągu, Elektrociepłowni Matarnia oraz EC Szadółki w Gdańsku była drugim nawiązaniem do – Konferencji ETE-2005. Celem seminarium było zapoznanie się z nowoczesnymi i proekologicznymi technologiami produkcji turbin parowych i gazowych w zakładach ALSTOM Power. Drugim elementem wyjazdu było zapoznanie się z zagadnieniami ekologicznymi i gospodarką skojarzoną (cogeneration) w energetyce na przykładzie EC Gdańsk Matarnia oraz EC Szadółki.
  Kierownicy seminarium: Grzegorz Polakowski i Mariusz Andrzejczuk
 9. Doposażenie sali KNE – ITC 02. (Warszawa, PW ITC, Sala 02, 7 czerwca)
  Za fundusze pozyskane z Komisji Finansowej i Gospodarczej SSPW zakupiono następujący sprzęt komputerowy:
  • komputer (stacja robocza): AMD Sempron 2200+, 512 MB RAM
  • monitor: Samsung SyncMaster 793DF
  • drukarka laserowa czarno-biała: HP LaserJet 1020
  • skaner: Pustek OpticPro S28
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Proczek
 10. Seminarium „Warszawska sieć ciepłownicza”. (Warszawa, ITC PW, 9 czerwca)
  Seminarium prowadził Prezes Zarządu SPEC S.A. i jednocześnie wykładowca naszego Wydziału MEiL, dr inż. Paweł Skowroński
  Kierownik seminarium: Piotr Proczek
 11. Konferencja „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2005” (ETE-2005).
  (Polska, Czechy, Austria, Szwajcaria, Francja, 15–23 października)
  Konferencja ETE–2005 zapoczątkowała obchody 40-lecia Koła.
  Ponad 30 referatów było ilustrowanych wizytami w 13 nowoczesnych zakładach energetycznych w kraju i zagranicą. Należały do nich: El. Bełchatów, EC ELCHO (z kotłami fluidalnymi) w Chorzowie, Zakłady ALSTOM w Elblągu, EC Szadułki (spalająca biogaz ze składowiska śmieci), EC Matarnia w Gdańsku, ZUSOK w Warszawie (spalający śmieci), EC Simmering w Wiedniu (z blokami gazowo parowymi i kotłami na biopaliwo), Zakłady General Electric – Jenbacher koło Innsbrucku (produkujące silniki gazowe spalające również biogaz), Alpejska El. wodna Kaprun, Ośrodek Badań Naukowych CERN koło Genewy, Zakłady CIAT (produkujące wymienniki ciepła, pompy ciepła ora instalacje klimatyzacyjne, EJ Leibstadt – 1200 MW w Szwajcarii, EJ Temelin – 2x 1000MW w Czechach.
  Referaty obejmowały następującą tematykę:
  • Rozwój technologii ekologicznych w energetyce.
  • Zaopatrzenie w energię dużych aglomeracji miejskich:
  • Energia z odpadów komunalnych.
  • Technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii.
  • Konstrukcje proekologiczne w energetyce
  • Badania naukowe na użytek proekologicznej energetyki.
  • Energetyka Jądrowa – technologie ekologiczne, czy nie?
  • Klimatyzacja – pompy ciepła i klimatyzatory.
  Do części kulturalnej wyjazdu należały wizyty w:
  Klasztorze Paulinów na Jasnej Górze, Stare Miasto w Ołomuńcu, Zabytki Wiednia w tym muzeum Habsburgów w Hofburgu, Opactwo Benedyktynów w Melku, Zabytki Strasburga, Innsbrucku i Genewy.
  Przewodniczący komitetu programowego: prof. dr hab. inż. Józef Portacha
  Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Piotr Proczek
 12. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Konik” 2005. (Warszawa, Gmach Główny PW, 25–26 października)
  Prezentacja dorobku i osiągnięć Koła na Targach Kół Naukowych „Konik” 2005. Na ogólnym wystąpieniu Koło reprezentowali Mateusz Tatys, oraz prezes KNE Piotr Proczek
  Organizator: Samorząd Studentów PW
  Organizatorzy z ramienia KNE: Kamil Misztal, Jarosław Jesień
 13. Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Koła Naukowe Kuźnią Talentów” pod patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji. (Warszawa, Gmach Główny PW, 25–27 listopada)
  Celem Konferencji było zaprezentowanie przez młodych naukowców ciekawych projektów naukowych, zrealizowanych przez Koła Naukowe. Członkowie Koła – Adam Rajewski i Paweł Różacki wystąpili z referatem: „Energetyka Jądrowa – Zbawienie czy przekleństwo?”
  Organizator: Samorząd Studentów PW
  Organizatorzy z ramienia KNE: Kamil Misztal, Jarosław Jesień, Marzena Lasocka
 14. Walne Zgromadzenie Członków KNE. (6 i 13 grudnia)
  Walnego zaszczycili: Prof. Józef Portacha – opiekun KNE, Prof. Krzysztof Badyda – Prodziekan Wydz. MEiL ds. dydaktycznych, Prof. Rudolf Klemens – zastępca Dyrektora ITC ds. naukowych, Prof. Waldemar Jędral – kierownik Zakładu Pomp Napędów i Siłowni, Dr inż. Jan Szymczyk – sympatyk KNE.
  Skład wybranego Zarządu:
  • Prezes: Marcin Wołowicz
  • Wiceprezes: Piotr Opechowski
  • Wiceprezes: Łukasz Baran
 15. Spotkanie Wigilijne (22 grudnia)
  Tradycyjne spotkanie wigilijne z członkami i sympatykami naszego Koła.

 

2006

prezes: Marcin Wołowicz, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium „Silniki Gazowe”. (Warszawa, 18 stycznia)
  Powyższe seminarium było połączone z wizytą w Zakładach Mechanicznych PZL-Wola. Referat dotyczący seminarium przygotował i wygłosił Mariusz Andrzejczuk.
  Kierownik seminarium: Mariusz Andrzejczuk
 2. Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej: „Ekologiczne technologie w Energetyce” (nauka – technika – dydaktyka). (Warszawa, 28 marca)
  Referaty wygłosili:
  • Prof. Józef Portacha: „Perspektywiczne rozwiązania w energetyce cieplnej”
  • Marcin Wołowicz omówił sieć ciepłowniczą oraz EC w Wiedniu
  Opiekun merytoryczny seminarium: Prof. J. Portacha
 3. Dni otwarte PW. (Warszawa, marzec, 2 terminy)
  Stoisko na wydziale MEiL w ITC. Prezentacja działalności Koła w Gmachu Głównym PW. W pracach wzięli udział: Marcin Wolowicz, Piotr Opęchowski, Mariusz Andrzejczuk, Kamil Misztal, Łukasz Baran, Piotr Proczek, Sławomir Strąpoć.
  Koordynator: Marcin Wołowicz
 4. Udział w sympozjum naukowym: „Czyste technologie węglowe wytwarzania elektryczności, ciepła i chłodu” (Szczyrk, 15–17 marca)
  Referaty przygotowali i zaprezentowali:
  • Portacha J.: „Rozwój siłowni cieplnych w kraju i na świecie”,
  • Proczek P.: „Wykorzystanie energii odpadów w rozproszonych siłowniach zawodowych”,
  • Różacki P.: „Energetyka jądrowa – najpierw okłamać, potem mówić prawdę”
 5. Udział członków KNE w Konferencji Naukowej „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA” na AGH pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. (17–19 maja)
  Referaty przygotowali:
  • Portacha J., Strąpoć S.: „Efekty energetyczne i ekologiczne zmiany struktury układu cieplnego bloku elektrowni zawodowej”,
  • Wołowicz M., Baran Ł.: „Polityka energetyczna Unii Europejskiej w oparciu o zasadę dostępu stron trzecich do handlu energią” ,
  • Proczek P., Portacha J.: „Ekologiczne technologie w energetyce”
 6. Konferencja „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2006” (ETE-2006). (Polska, Niemcy, Belgia, Francja, 1–12 listopada)
  Konferencja ETE-06 była jubileuszową, z okazji 40 lat działalności Koła Naukowego Energetyków.
  Referaty i dyskusje na konferencji ETE – 06 dotyczyły w głównym nurcie trzech ważnych dla energetyki krajowej tematów.:
  • Budowa elektrowni konwencjonalnych na parametry nadkrytyczne
  • Energetyka jądrowa
  • Utylizacja energii odpadów
  Wykaz zwiedzanych zakładów:
  • Elektrownia Schwarze Pumpe 2x 800 MW
  • Elektrownia gazowo-parowa Altbach Dezisau Parallel
  • Zakład Utylizacji Energii Odpadów w Kolonii
  • Elektrownia jądrowa Doel w Belgii 2x 400 MW, 2x 1000 MW
  • Issy – Les – Moulineaux – Centrum utylizacji odpadów komunalnych w Paryżu (w budowie)
  Wykaz referatów wygłoszonych na Konferencji:
  • Portacha J.: Kierunki rozwoju technologii ekologicznych w energetyce
  • Andrzejczuk M.: Układy gazowo-parowe
  • Baran Ł.: Wykorzystanie odpadów przez ich spalanie
  • Grabski G.: Węgiel
  • Fruzińska A.: Hydroelektrownie
  • Kosowski M.: Energetyka jądrowa tak czy nie? Na przykładzie reaktora w Czarnobylu
  • Królak A.: Ogniwa paliwowe
  • Lasocka M.: System ciepłowniczy Warszawy wczoraj i dziś
  • Makaruk G.: Źródła energii w dużych aglomeracjach miejskich
  • Proczek P.: Wykorzystanie energii odpadów w małych elektrociepłowniach
  • Rajewski A.: Energetyka jądrowa w Belgii
  • Różacki P.: Bloki na parametry nadkrytyczne w polskim sektorze energetycznym
  • Strąpoć S.: Wpływ zmian struktury układu cieplnego bloku elektrowni zawodowej na jednostkowe zużycie ciepła i roczne zużycie paliwa
  • Wołowicz M.: Ciepłownictwo w Kolonii
  • Żendzian Ł.: Wpływ zmiany parametrów pary świeżej na wskaźniki energetyczne bloku elektrowni
  • Zalewski P.: Energetyka jądrowa tak czy nie?
  • Karaśkiewicz K.: Pompy w energetyce
  • Szymczyk J.: Instalacje kontroli sieci preizolowanych
  • Palimąka T.: Zasilanie sieci komputerowych – bezpieczeństwo elektroenergetyczne
  • Prusiński P.: Elektrownie wiatrowe jako przykład pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii
  • Dymowski M.: Projekt instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym
  • Kaczmarczyk A.: Energia słońca
  • Umiński M.: Analiza wariantowa układu Kalina
  • Szmaj P.: Rozwiązania techniczne wyróżniające blok 833MW na tle energetyki krajowej
  • Chorzelski M.: Materiały używane w energetyce cieplnej do budowy urządzeń ciśnieniowych
  • Maciak A.: Przykłady zastosowania kogeneracji w Polsce w obiektach zasilanych gazem ziemnym
  • Kwestarz M.: Magazynowanie energii w miejskich systemach ciepłowniczych
  • Apel P.: Zaopatrzenie w energię dużych aglomeracji miejskich
  • Wasiluk M.: Biomasa i współczesne metody jej przetwarzania
 7. 40-Lecie KNE (25 maja)
  Przygotowanie wystawy – „40 lat KNE’’;
  Pełnomocnik wystawy: Marzena Lasocka
  Zastępca pełnomocnika: Mariusz Andrzejczuk
  W przygotowaniu wystawy brali udział: Sławomir Strąpoć, Maciej Kowalski, Marcin Wołowicz, Piotr Prusiński, Piotr Opęchowski, Łukasz Baran, Paweł Różacki.
 8. Pomoc członków Koła w przygotowaniu preskryptu do wykładu prof. J. Portachy „Układy Cieplne Siłowni’’ W przygotowaniu preskryptu brali udział: Mariusz Andrzejczuk, Sławomir Strąpoć, Marcin Wołowicz oraz pomocy dydaktycznej w Internecie Piotr Proczek
 9. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”
 10. Wyjazd do EC Katowice i EC Elcho – Dr inż. A. Smyk
 11. Grant Rektorski pod kierownictwem prof. J. Portachy „Efekty termodynamiczne, ekologiczne i ekonomiczne, zmiany struktury uklau cieplnego bloku elektrowni zawodowej”
  Sławomir Strąpoć, Mariusz Andrzejczuk, Marcin Wołowicz.
 12. Spotkanie opłatkowe członków KNE i związku zawodowego SOLIDARNOŚĆ (20 grudnia)
 13. Utworzenie nowej strony internetowej KNE
 14. Porządkowanie dokumentacji KNE
 15. Uzupełnianie i stworzenie w wersji elektronicznej Kalendarium z 40 lat działalności KNE
 16. Uporządkowanie biblioteki
 17. Walne Zgromadzenie Członków KNE. (20 grudnia)
  Wybór Nowych władz.
  • Prezes: Paweł Różacki
  • Wiceprezes ds. Finansowych i Polityki Personalnej (HR): Wojciech Skowroński
  • Wiceprezez ds. Polityki Gospodarczej i Promocji (PR): Kamil Misztal

 

2007

prezes: P. Różacki, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Konferencja Szczyrk (7–10 marca)
  Wygłoszone referaty:
  • prof. dr hab. inż. Józef Portacha „Wpływ struktury układu regeneracji w bloku energetycznym elektrowni zawodowej na jednostkowe zużycie paliwa”,
  • Mariusz Andrzejczuk „Siłownia gazowo-parowa Altbach Dezisau na parametry nadkrytyczne spalająca w części parowej węgiel.”
  • Paweł Różacki „Kotły na parametry nadkrytyczne w polskim sektorze energetycznym”
 2. Drzwi Otwarte (17–18 marca)
  Prezentacja Koła połączona z promowaniem Politechniki Warszawskiej w gronie kandydatów na studia.
 3. Konferencja Global Startup Workshop w Trondheim (26–28 marca)
  Szkolenie organizowane przez uniwersytet MIT dotyczące przedsiębiorczości. W szkoleniu tym wzięły osoby z KNE: Adam Rajewski, Mariusz Andrzejczuk i Paweł Różacki
 4. Szkolenie dla Zarządów Kół Naukowych (marzec)
  Szkolenie zorganizowane przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej oraz Radę Kół Naukowych.
  W szkoleniu uczestniczył Kamil Misztal i Wojciech Skowroński.
 5. Seminarium „ETE-06 w Instytucie Techniki Cieplnej” (kwiecień)
  Seminarium, które podsumowało i przedstawiło publicznie efekty konferencji ETE–2006. Przedstawione referaty dotyczące technologii oglądanych w czasie konferencji ETE–06. W organizacji tego seminarium brali udział: Marzena Lasocka, Mariusz Andrzejczuk i Sławomir Strąpoć.
 6. Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Koła Naukowe Kuźnią Talentów” (20–22 kwietnia)
  Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był Kamil Misztal. Pod czas tego panelu wygłoszono następujące referaty:
  • „Możliwości zastosowania technologii bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa w Polsce na tle aktualnych zasobów węgla” Adam Dominiak i Mikołaj Włoch,
  • „LNG jako jedna z możliwości dywersyfikacji dostaw gazu do Polski” Damian Stępień i Janusz Nowak
  • „Wpływ struktury układu cieplnego elektrowni zawodowej na zużycie paliwa” Sławomira Strąpoć i Mariusz Andrzejczuk,
  • „Analiza korzyści i wad zastosowania kotłów rusztowych” Paweł Różacki
  W wyniku przeprowadzonego konkursu, referat Pawła Różackiego zajął II miejsce.
 7. Wyjazd techniczny do Elektrowni Bełchatów (10 maja)
  Jednodniowy wyjazd do elektrowni Bełchatów. Kierownikiem wyjazdu Piotr Bakoń. W wyjeździe brało udział blisko 40 osób.
 8. Wystawa 40-lecie Koła Naukowego Energetyków w Gmachu Głównym PW
  Wystawę koordynował Mariusz Andrzejczuk.
 9. Wyjazd techniczny do Elektrociepłowni Żerań (maj)
  Kierownikiem wyjazdu był Mikołaj Włoch. W wyjeździe brało udział 15 osób.
 10. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Konik” oraz Targi Stypendiów Zagranicznych, Duża Aula Politechniki Warszawskiej (16–17 września)
  Już po raz czwarty odbyły się targi. KN Energetyków zaprezentowało swoją bieżącą działalność oraz plany na przyszłość. Koordynatorem stoiska KNE był Piotr Bakoń. Ze strony organizatorów koordynatorem ds. mediów był Kamil Misztal.
 11. Wyjazd techniczny do Elektrociepłowni Żerań (listopad)
  Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniem kotła fluidalnego OFz-450B.
  W wyjeździe brało udział 12 osób.
  Kierownik wyjazdu Mikołaj Włoch.
 12. Konferencja „Dzisiejsze spojrzenie na spuściznę Nikoli Tesli" (Muzeum Techniki PKiN, Wydział Elektryczny) (21–22 listopada)
  Konferencja organizowana przez KN Faza Politechniki Warszawskiej przy współpracy Koła Seniorów oraz Koła Terenowego Oddziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP. Konferencja odbyła się pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prace organizacyjne koordynował Kamil Misztal.
 13. Projekt badawczy „Badania efektów energetycznych i ekologicznych kogeneracji”
  Projekt został zorganizowany w ramach grantu rektorskiego. Brały w nim udział następujące osoby:
  • inż. Marzena Lasocka
  • Mariusz Andrzejczuk
  • Marcin Wołowicz
  • Sławomir Strąpoć
  Kierownikiem projektu był prof. dr hab. Inż. Józef Portacha.
 14. Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Energetyków (5 grudnia)
  Został powołany nowy zarząd w składzie:
  • Adam Rajewski – prezes zarządu,
  • Piotr Bakoń – wiceprezes,
  • Adam Dominiak – wiceprezes.
 15. XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP (19 grudnia)
  Dzięki Pani Jolancie Arendarskiej KN Energetyków zaprezentowało się pod czas XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP w dniu 19 grudnia 2007 r. Koło Naukowe było reprezentowane przez: Kamila Misztala oraz Kamila Wiśniewskiego.
 16. Wspólne spotkanie opłatkowe z NSZZ Solidarność (20 grudnia)
  Tradycyjne spotkanie wigilijne członków i sympatyków Koła Naukowego Energetyków oraz Koła NSZZ Solidarność z Instytutu Techniki Cieplnej. W imprezie tej wzięło udział około 35 osób.
 17. Wystawa „Ekologiczne Technologie w Energetyce w Instytucie Techniki Cieplnej”.
  Wystawa koordynowana przez Mariusza Andrzejczuka, Marzenę Lasocką i Sławomira Strąpocia.
 18. Udział w przygotowaniu prac dydaktycznych
  Członkowie Koła wzięli udział w przygotowaniu preskryptu pt. „Układy cieplne siłowni konwencjonalnych odnawialnych i jądrowych” do wykładu Układy Cieplne siłowni prowadzonych przez prof. dr hab. inż. Józefa Portacha. W pracach wzięli udział: Mariusz Andrzejczuk, Sławomir Strąpoć i Marcin Wołowicz.

 

2008

prezes: A. Rajewski, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. „Jutro polskiej energetyki” (cały rok 2008)
  Liczba uczestników: ok. 15–20 w zależności od fazy projektu
  Wizyty w nowoczesnych zakładach energetyki polskiej:
  • EC Katowice,
  • Elcho Chorzów,
  • Elektrownia Łagisza II (w budowie),
  • Elektrownia Bełchatów II (w budowie)
  • Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”
  Wizyta w pierwszy trzech zakładach była możliwa dzięki uprzejmości dr. Adama Smyka z ITC PW. Wyjazd do Bełchatowa był możliwy dzięki firmie ALSTOM.
 2. Projekt studenckiego symulatora elektrowni VSimDCS (cały rok 2008)
  Liczba uczestników: 7
  Projekt symulatora elektrowni bloku 200 MW z Elektrowni Kozienice. Projekt wieloetapowy. Pierwsza część (kotłowa) została wykonana przez inż. Piotra Prusińskiego. Koordynatorem dalszych etapów jest Łukasz Sznajder.
  Dofinansowanie projektu z Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
 3. Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (6–8 marca)
  W dniach 6–8 marca 2008 r. reprezentacja KNE PW w składzie: prof. Józef Portacha, inż. Marzena Lasocka oraz inż. Adam Rajewski uczestniczyła w Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, które odbyło się w Szczyrku. W czasie sympozjum KNE PW przedstawiło dwa referaty:
  • „Wpływ ciśnienia pary grzejnej na efekty energetyczne kogeneracji” – prof. Józef Portacha, inż. Marzena Lasocka – referat stworzony na podstawie grantu rektorskiego realizowanego w roku 2007,
  • „Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej” – inż. Adam Rajewski.
 4. Grant Rektorski „Jaka elektrownia jądrowa dla Polski?” (marzec–grudzień)
  Liczba uczestników: 5
  W roku 2008 Kołu Naukowemu Energetyków został przyznany Grant Rektorski na badania na temat elektrowni jądrowej możliwej do zastosowania w Polsce. W ramach grantu zespół przeprowadził przegląd dostępnych technologii, wykonał obliczenia w zakresie doboru układu cieplnego dla rozwiązań elektrowni oraz elektrociepłowni jądrowej opartej o reaktor wodny ciśnieniowy oraz analizę zależności pomiędzy algorytmem obliczeń, a dokładnością ich wyników.
  Grant realizował zespół w składzie:
  • Prof. dr hab. inż. Józef Portach – kierownik grantu
  • Adam Dominiak
  • Paweł Misiński
  • inż. Adam Rajewski – sprawozdawca
  • Mikołaj Włoch
  • Marcin Wołowicz – sekretarz zespołu.
 5. Konferencja „Ekologiczne Technologie w Energetyce 2008 – Współczesne spojrzenie na energetykę Niemiec” (5–13 kwietnia)
  Liczba uczestników: ok. 40
  Konferencja ETE-08, odbyła się w dniach 5–13 kwietnia, miała na celu zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi obecnie w energetyce naszego zachodniego sąsiada. Została przygotowana przez zespół pod kierunkiem Pawła Różackiego – w organizacji uczestniczyli wszyscy uczestnicy-studenci. Część techniczna konferencji obejmowała zwiedzanie następujących zakładów:
  • Berlin-Mitte – miejska elektrociepłownia gazowo-parowa,Berlin-Neukoelln – miejska elektrociepłownia opalana biomasą,
  • Geesthacht – elektrownia szczytowo-pompowa,
  • KKW Kruemmel – elektrownia jądrowa z reaktorem BWR,
  • VERA Hamburg – oczyszczalnia ścieków wraz z instalacją spalania biogazu oraz osadów ściekowych,
  • Neustadt-Glewe – ciepłownia geotermalna z eksperymentalną instalacją produkcji energii elektrycznej w oparciu o organiczny obieg Rankine’a (ORC),
  • KKW Grohnde – elektrownia jądrowa z reaktorem PWR,
  • KW Schkopau – elektrownia na parametry nadkrytyczne, opalana węglem brunatnym,
  • KW Lippendorf – elektrownia na parametry nadkrytyczne, opalana węglem brunatnym.
  Część kulturalna Konferencji składała się ze zwiedzania następujących miast:
  • Berlin,
  • Hamburg,
  • Brema,
  • Lipsk,
  • Drezno,
  • Praga
  Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik.
  W Konferencji uczestniczyło dwóch przedstawicieli głównego sponsora – panowie Paweł Glot (pracownik EC Siekierki) oraz Robert Perliński (EC Żerań).
 6. Konferencja „Rozwój zrównoważony a uwarunkowania energetyczne”, Politechnika Łódzka (wiosna)
  Wiosną 2008 roku inż. Marzena Lasocka z Koła Naukowego Energetyków PW wzięła udział w konferencji „Rozwój zrównoważony a uwarunkowania energetyczne” organizowanej w Politechnice Łódzkiej.
  Podczas konferencji wystąpiła z referatem „Wpływ ciśnienia pary grzejnej na efekty energetyczne kogeneracji w elektrociepłowni z turbinami przeciwprężnymi”.
 7. Projekt budowy silnika Stirlinga (od maja 2008)
  Liczba uczestników: 5
  Projekt wraz z wykonaniem budowy silnika Stirlinga.
  Pomysłodawca projektu: Łukasz Sznajder.
  Wykonanie części zostało zrealizowane w Instytucie Techniki Cieplnej PW we współpracy z Laboratorium Termodynamiki.
 8. Konferencja „Energetyka atomowa w Polsce” (26 maja)
  26 maja członkowie Koła Naukowego Energetyków wzięli udział w konferencji „Energetyka atomowa w Polsce” organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polską Grupę Energetyczną. W czasie konferencji zaprezentowaliśmy wystawę KNE oraz nawiązaliśmy kontakty z przedstawicielami SEP, PGE oraz Ministerstwa Gospodarki.
 9. Międzynarodowa Konferencja „SOLPOL 2008 Energetyka odnawialna – innowacyjne technologie i rozwiązania”. (22–26 września)
  W dniach 22–26 września studenci KNE brali udział w Konferencji SOLPOL 2008 organizowanej w Instytucie Techniki Cieplnej. Członkowie KNE PW wystąpili z dwoma referatami:
  • „Pre-feasibilty study of a small biomass-fired CHP unit in Poland” – inż. Adam Rajewski.
  • „Analiza energetyczna różnych gatunków wierzby” – Piotr Bakoń.
 10. Sympozjum Studenckiego Ruchu Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (17–19 października)
  W dniach 17–19 października 2008 roku dwóch reprezentantów KNE PW – inż. Adam Rajewski oraz Marcin Wołowicz – wzięło udział w XIII Sympozjum Studenckiego Ruchu Naukowego AGH na zaproszenie Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych dr. Leszka Kurcza. Koło Naukowe Energetyków przygotowało dwa referaty:
  • „Granty rektorskie jako sposób kształtowania kompetencji inżynierskich na przykładzie badania efektów energetycznych kogeneracji” – prof. Józef Portacha, Marcin Wołowicz,
  • „Rola wędrownych konferencji naukowo-technicznych w przygotowaniu do zawodu inżyniera” – prof. Józef Portacha, inż. Adam Rajewski.
 11. Konferencja „Nowoczesna Energetyka w Europie” (1–11 listopada)
  Liczba uczestników: ok. 40
  Głównym celem konferencji było zwiedzenie elektrowni jądrowej Leibstadt – jedynego znanego nam zakładu tego typu, w którym możliwe jest zwiedzenie wszystkich części, łącznie z wnętrzem containmentu reaktora. Procesem organizacyjnym kierowali Adam Dominiak oraz Adam Rajewski – przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej.
  Część techniczna Konferencji NEwE obejmowała wizyty w następujących zakładach:
  • Fernheizkraftwerk Linz-Mitte – elektrociepłownia miejska z blokami gazowo-parowymi oraz blokiem na biomasę pochodzenia leśnego,
  • Kernkraftwerk Leibstadt – elektrownia jądrowa z reaktorem wodnym wrzącym,
  • Centrale Hydraulique du Bieudron – elektrownia wodna dużej mocy (1200 MWe, cały zespół blisko 2000 MWe) współpracująca z zaporą Grande Dixence, wykuta wewnątrz góry,
  • Kernkraftwerk Gundremmingen – elektrownia jądrowa z reaktorami wodnymi wrzącymi,
  • Kraftwerk Irsching – elektrownia gazowa – 3 bloki gazowe pracujące w oparciu o obieg Rankine’a oraz dwa budowane bloki gazowo-parowe, w tym blok z największą turbiną gazową na świecie,
  • Kraftwerk Schwarze Pumpe – elektrownia na parametry nadkrytyczne opalana węglem brunatnym oraz eksperymentalna instalacja kotłowa z wychwytywaniem dwutlenku węgla (technologia spalania w czystym tlenie, tzw. oxyfuel).
  Program kulturalny obejmował zwiedzanie następujących miast: Wiedeń, Innsbruck, Berno, Zurych, Monachium, Drezno, Wrocław oraz Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy.
  Honorowy patronat nad Konferencją NEwE objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski.
  W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele naszych sponsorów:
  • Z ramienia Vattenfall Heat Poland: p. Michał Bieńkowski (Dyżurny Inżynier Ruchu w EC Siekierki) oraz p. Paweł Muzaj (DIR, EC Żerań),
  • Z ramienia Energoprojektu Warszawa pp. Jerzy Nowicki i Sławomir Polanowski.
 12. Projekt katalogu polskich instalacji energetycznych (cały rok 2008)
  Liczba uczestników: 4
  Projekt stworzenia aktualnego katalogu polskich instalacji energetycznych. Projekt realizowany pod kierunkiem Kamila Futymy.
  Osoby biorące udział w projekcie – Malwina Gradecka, Róża Romaszkiewicz oraz Jan Błaszczyk.
 13. Walne Zgromadzenie Członków KNE (3 grudnia)
  Podczas Walnego Zebrania Członków dnia 3 grudnia 2008 r. odbyło się głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu w kadencji 2008 oraz wybory Zarządu na kadencję 2009. W wyniku głosowań:
  • prezesem KNE PW na kadencję 2009 został wybrany Adam Dominiak – dotychczasowy wiceprezes ds. polityki gospodarczej i promocji,
  • wiceprezesem KNE PW ds. organizacyjnych został wybrany Łukasz Sznajder,
  • wiceprezesem KNE PW ds. został wybrany Paweł Mazgaj.

 


2009

prezes: A. Dominiak, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha
Liczba członków Koła Naukowego: 30

 1. Wystawa działalności Koła Naukowego Energetyków (24–26 stycznia)
  Liczba uczestników: 10
  Koło zaprezentowało w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej swoje najważniejsze osiągnięcia w formie wystawy.
  Największa część wystawy poświęcona była dwóm objazdowym konferencjom naukowo-technicznym: „Ekologiczne Technologie Energetyczne 2008” oraz „Nowoczesna Energetyka w Europie 2008”, w których udział wzięli pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele branży energetycznej oraz oczywiście studenci Politechniki Warszawskiej. Znaczna część wystawy poświęcona była Grantowi Rektorskiemu zrealizowanemu w roku 2008 przez Koło: „Jaka elektrownia jądrowa dla Polski?”. 
 2. Prelekcje fachowe dla członków KNE (od marca 2009 r.)
  Liczba uczestników: 10–40
  Projekt przybliżył Członkom zagadnienia fachowe prezentowane przez fachowców w danej dziedzinie.
  W 2009 roku były zorganizowane następujące spotkania:
  • 23 marca: Asko Vourinen „Optimal Power Systems”,
  • 5 maja: Marcin Czub „Polski System Gazowniczy”,
  • 18 maja: dr Andrzej Strupczewski „Nowoczesne systemy bezpieczeństwa we współczesnych reaktorach energetycznych”,
  • 19 maja: Adam Rajewski „Reciprocating Engines In Power Industry”,
  • 15 czerwca: Paweł Błaszczyk „Laboratorium widzenia maszynowego”
 3. Grant Rektorski „Wykorzystanie odpadów miejskich do produkcji ciepła i energii elektrycznej w Warszawie.” (marzec – grudzień)
  Liczba uczestników: 4
  Grant dotyczył wykorzystania energii z odpadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Została przeprowadzona analiza i obliczenia dla miasta Warszawy. Praca została wykonana przez zespół w składzie: Marzena Lasocka, Piotr Brzeziński, Filip Grochowina, Piotr Proczek, pod przewodnictwem Opiekuna naukowego: prof. Józefa Portachy.
  Odbyły się następujące wyjazdy techniczne:
  • ZUSOK – Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie
  • Oczyszczalnia Ścieków Czajka, Warszawa
  • Oczyszczalnia Ścieków Ruhleben, Berlin
  • Spalarnia śmieci w Budapeszcie (w ramach konferencji naukowo-techniczniej WTE’09)
  W ramach pracy związanej z grantem część zespołu w składzie: prof. Józef Portacha, Marzena Lasocka, Filip Grochowina miała okazję uczestnictwa w XIV Seminarium Studenckich Kół Naukowych pod hasłem: Studenckie Koło Naukowe – Kolebka pomysłów i projektów. Wygłoszony został wspólnie opracowany referat pt. „Nowe formy działalności studenckiego koła naukowego na przykładzie realizacji projektu: Wykorzystanie energii odpadów komunalnych w Warszawie.”
 4. Projekt budowy Komory Wilsona. (od marca 2009 r.)
  Liczba uczestników: 10
  W ramach projektu została wykonana niewielka komora zbudowana z płyt szklanych i zasilana 95-procentowym alkoholem etylowym, do chłodzenia użyto ciekłego azotu. Urządzenie to umożliwiło pokazanie obecności promieniowania alfa i beta – naturalnego oraz ze źródeł sztucznych umieszczonych w komorze, w parach przechłodzonego alkoholu. Jeśli chodzi o dydaktykę, projekt posłużył za podstawę do napisania dwóch prac przejściowych – Katarzyny Matwiejewej oraz Krzysztofa Zabrzyckiego. W projekcie wzięli udział: Adam Rajewski, Katarzyna Matwiejewa, Krzysztof Zabrzycki, Kamil Futyma, Szymon Suchcicki, Wojciech Waśko i Anna Trendewicz
 5. Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (17–21 marca)
  W dniach 17–21 marca 2009 r. reprezentacja KNE PW w składzie: prof. Józef Portacha, Adam Dominiak, Łukasz Sznajder, Filip Grochowina oraz Piotr Brzeziński uczestniczyła w Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, które odbyło się w Szczyrku. W czasie sympozjum KNE PW przedstawiło dwa referaty:
  • Dominiak A., Portacha J.: Porównanie przegrzewu międzystopniowego w elektrowni konwencjonalnej i jądrowej typu PWR
  • Portacha J.: Jaka elektrownia jądrowa dla Polski?
 6. Dni Otwarte Politechniki Warszawskiej (21 marca)
  Liczba uczestników: 12
  Koło Naukowe Energetyków zawsze stara się czynnie promować Politechnikę Warszawską, dlatego co roku podczas Dni Otwartych PW prezentuje swoje osiągnięcia i promuje Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.
 7. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa (24–26 kwietnia)
  W dniach 24–26 kwietnia 2009 roku odbyła się w Politechnice Warszawskiej III KSKN. Koło Naukowe Energetyków PW było, wraz z Kołem Naukowym „Czyste Technologie Energetyczne” z Politechniki Śląskiej, gospodarzem panelu energetycznego. W ramach Konferencji KNE przedstawiło następujące referaty:
  • Rajewski A., Rola wędrownych konferencji naukowo-technicznych w przygotowaniu do zawodu inżyniera, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Dominiak A., Efekty przegrzewu międzystopniowego w elektrowni jądrowej, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Zabrzycki K., Detekcja promieniowania jonizującego za pomocą dyfuzyjnej komory mgłowej Wilsona, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  a także wystawiło dwa postery prezentujące wyniki realizowanych grantów rektorskich:
  • Włoch M., Wołowicz M., Jaka elektrownia jądrowa dla Polski?, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Lasocka M., Efekty ekologiczne i energetyczne kogeneracji, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
 8. Prezentacja Koła dla studentów z Moskwy (maj)
  Liczba uczestników: 8
  KNE PW zaprezentowało swoje osiągnięcia przed grupą studentów z Federacji Rosyjskiej. Na stoisku w holu Instytutu Techniki Cieplnej zagraniczni studenci mogli zobaczyć Komorę Wilsona, prezentację Symulatora Elektrowni – części kotłowej, prezentację Grantu Rektorskiego „Jaka elektrownia jądrowa dla Polski?”, prezentację z konferencji naukowych i sympozjów, w jakich udział wzięło Koło. Prezentację w języku rosyjskim poprowadziła Katarzyna Matwiejewa.
 9. Projekt budowy silnika Stirlinga. (od maja 2008 r.)
  Liczba uczestników: 10
  W roku 2009 kontynuowano rozpoczęty w połowie roku akademickiego 2008/2009 projekt budowy Silnika Stirlinga. Zajęto się lokalizowaniem wad i niedociągnięć uniemożliwiających pracę silnika. Pracami zajął się Jan Błaszczyk. W projekcie brali udział: Łukasz Sznajder, Jan Błaszczyk, Magda Kowalska, Marzena Nowak, Michał Pawluczyk, Paweł Rybicki, Paweł Stańczyk, Paweł Wojciechowski, Wojtek Karpiński
 10. II Międzyuczelniana Konferencja Naukowa Studentów (14 maja)
  Liczba uczestników: 2
  Drugi raz w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się Międzyuczelniana Konferencja Naukowa Studentów pt: „Bezpieczeństwo jednostki w cyberprzestrzeni”. KNE PW podczas konferencji miało swoje stoisko, na którym zaprezentowało swoje osiągnięcia oraz promowało macierzystą uczelnię.
 11. 13. Piknik Polskiego Radia oraz Centrum Badań Kopernik (30 maja)
  Liczba uczestników: 14
  Koło Naukowe Energetyków zaprezentowało się podczas największego pod gołym niebem pikniku naukowego w Europie. KNE PW miało swoje stoisko w Miasteczku Politechniki.
 12. Prelekcje dla szkół. Bemowska Akademia Techniki. (od maja 2009 r.)
  Liczba uczestników: 10
  W ramach projektu odbyły się multimedialne prelekcje dla młodzieży Bemowskiego Centrum Kultury. Poruszane tematy to m. in. baterie i ogniwa – produkcji elektryczności z zastosowaniem przedmiotów codziennego użytku, skąd prąd w gniazdku – jak zbudować generator, energia węgla, wiatru wody i atomu. Na stanowisku z silnikiem parowym wyjaśniane były zagadki obiegów parowych i ich wykorzystania we współczesnej energetyce. W projekt byli angażowani: Jan Błaszczyk, Rafał Kawęcki, Łukasz Sznajder, Adam Dominiak, Izabela Gutowska, Marzena Nowak, Magdalena Kowalska, Paweł Rybicki, Karol Kamiński, Michał Pawluczyk, Anna Lewandowska, Mikołaj Sowiński.
  Projekt odbywający się pod patronatem Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej Prof. dr hab. inż. Janusza Lewandowskiego, zyskał aprobatę i chęć współpracy ze strony firmy Vattenfall.
 13. Konferencja z okazji obchodów 100-lecia VATTENFALL w Sztokholmie (9 czerwca)
  W dniu 9 czerwca 2009 roku na zaproszenie głównego Sponsora KNE PW firmy Vattenfall Adam Dominiak uczestniczył w centralnych obchodach 100-lecia firmy połączonych z Konferencją dotyczącą przyszłych rozwiązań w energetyce.
 14. Udział w konkursie GE Ecomagination Challenge z pracą pt. „Self-generation CHP system for the Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology”. Zwycięstwo w konkursie.
  (styczeń – kwiecień 2009 r., sierpień 2009 r.)
  Liczba uczestników: 5
  Projekt miał na celu zaproponowanie rozwiązania, które uczyni kampus uniwersytecki bardziej przyjazny środowisku. Grupa pięciu studentów: Adam Dominiak, Adam Rajewski, Łukasz Sznajder, Paweł Mazgaj i Jakub Kurkiewicz opracowali wstępną koncepcję budowy lokalnego źródła energii elektrycznej i ciepła w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Opiekunem projektu był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda.
  Studenci KNE wygrali konkurs organizowanym przez firmę General Electric „Ecomagination Challenge: Make Your Campuss Greener” co wiąże się z otrzymaniem przez Władze Wydziału MEiL 25000 € na realizację zaproponowanego rozwiązania.
 15. Targi KONIK (21 października)
  Liczba uczestników: 8
  Coroczne Targi KONIK stały się już tradycją KNE PW. Koło zaprezentowało swoje dotychczasowe osiągnięcia i czynnie promowało wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.
 16. „Jutro polskiej energetyki” (cały rok 2009)
  Liczba uczestników: ok. 20–40 w zależności od fazy projektu
  W roku 2009 odwiedziliśmy następujące zakłady:
  • El. Pątnów II,
  • Fabryka Turbin w Elblągu,
  • Laboratorium Instytutu Badań Jądrowych w Świerku,
  • nowe inwestycje w EC Siekierki,
  • Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie,
  • Warszawska Fabryka Pomp.
  Do pierwszego zakładu członkowie KNE pojechali dzięki uprzejmości dr. Adama Smyka z ITC PW.
  Wyjazd do Fabryki Turbin w Elblągu zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu Dyrektora ITC prof. Janusza Lewandowskiego. Razem ze studentami w wyjeździe udział wzięli dr Grzegorz Niewiński oraz mgr Piotr Krawczyk.
  Wizytę w Warszawskiej Fabryce Pomp pomógł nam zorganizować prof. Waldemar Jędral.
 17. Konferencja Współczesne Technologie Energetyczne 2009 (10–16 października)
  Liczba uczestników: ok. 25
  Konferencja WTE-09, która odbyła się w dniach 10–16 października, miała na celu zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi obecnie w energetyce Węgier. Została przygotowana przez zespół pod kierunkiem Łukasza Sznajdera i Pawła Mazgaja – w organizacji uczestniczyli wszyscy uczestnicy-studenci. Ponadto w Konferencji udział wzięli studenci trzech innych Kół Naukowych:
  • Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej przy Politechnice Warszawskiej,
  • Studenckie Koło Naukowe Techniki Cieplnej przy Politechnice Śląskiej,
  • Studenckie Koło Naukowe „Czyste Technologie Energetyczne” przy Politechnice Śląskiej.
  Część techniczna konferencji obejmowała zwiedzanie następujących zakładów:
  • Elektrownia Wodna Solina,
  • Elektrociepłownia Rzeszów nowoczesnym układem gazowo-parowym,
  • Elektrociepłownia Budapeszt z silnikami tłokowymi, jako przykład małej energetyki rozproszonej,
  • Spalarnia odpadów komunalnych w Budapeszcie jako wzór dla studentów przygotowujących aktualnie Grant Rektora PW z propozycją układu cieplnego dla spalarni odpadów w Warszawie,
  • Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech oparta na technologii PWR oraz centrum szkoleniowe, gdzie mieliśmy unikalną możliwość wejścia do wytwornicy pary i obejrzenia elementów reaktora przygotowanych do EJ Żarnowiec,
  • Elektrownia wodna Gabčíkovo, jako przykład wykorzystania wielkiej rzeki, Dunaju, do produkcji energii elektrycznej,
  • Nowy blok w elektrowni Łagisza – najnowszy blok nadkrytyczny w Polsce z unikalnym w skali świata układem z kotłem fluidalnym.
  Część kulturalna Konferencji składała się ze zwiedzania następujących miast: Lwów, Budapeszt, Kraków.
  Nasza Konferencja sponsorowana była przez następujące instytucje:
  • Vattenfall Heat Poland S.A. (sponsor główny),
  • Transition Technologies,
  • Rafako,
  • Foster Wheeler,
  • Samorząd Studentów PW,
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
  Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa prof. Jerzy Banaszek.
  W Konferencji uczestniczyło dwóch przedstawicieli głównego sponsora – panowie Łukasz Kozak (pracownik EC Siekierki) oraz Łukasz Gruszczyński (EC Pruszków).
 18. Sympozjum Studenckiego Ruchu Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (23–25 października)
  W dniach 23–25 października 2009 roku trzech reprezentantów KNE PW – prof. Józef Portacha, mgr inż. Marzena Lasocka oraz Filip Grochowina – wzięło udział w XIV Sympozjum Studenckiego Ruchu Naukowego AGH na zaproszenie Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych dr. Leszka Kurcza. Reprezentanci KNE PW byli jedynymi gośćmi spoza AGH. Koło Naukowe Energetyków przygotowało referat: Lasocka M., Grochowina F., „Nowe formy działalności studenckiego koła naukowego na przykładzie realizacji projektu: Wykorzystanie energii odpadów komunalnych w Warszawie”.
 19. Projekt budowy modelu Kotła CFB (od listopada 2009 r.)
  Liczba uczestników: 12
  W listopadzie 2009 roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu realizującego projekt budowy modelu kotła CFB. Pierwowzór tego modelu spotkano podczas wizyty KNE w nowym bloku w El. Łagisza w ramach Konferencji WTE’09. Będzie miał on cel edukacyjny. W projekt zaangażowali się: Rafał Kawęcki, Szymon Suchcicki, Malwina Gradecka, Iza Gutowska, Łukasz Sznajder, Jan Błaszczyk, Magda Kowalska, Marzena Nowak, Michał Pawluczyk, Paweł Rybicki, Paweł Stańczyk, Paweł Wojciechowski, Wojtek Karpiński
 20. Dzień Politechniki (14 listopada)
  Liczba uczestników: 7
  Promocja Politechniki Warszawskiej jest szczególnie ważna wśród przyszłych kandydatów, dlatego w Dniu Politechniki Warszawskiej Koło zaprezentowało swoje osiągnięcia i promowało Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.
 21. Publikacje Koła Naukowego:
  • Dominiak A., Portacha J., Porównanie przegrzewu międzystopniowego w elektrowni konwencjonalnej i jądrowej typu PWR [w:] Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2009.
  • Portacha J., Jaka elektrownia jądrowa dla Polski? [w:] Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2009.
  • Rajewski A., Rola wędrownych konferencji naukowo-technicznych w przygotowaniu do zawodu inżyniera, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Dominiak A., Efekty przegrzewu międzystopniowego w elektrowni jądrowej, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Zabrzycki K., Detekcja promieniowania jonizującego za pomocą dyfuzyjnej komory mgłowej Wilsona, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Lasocka M., Grochowina F., Nowe formy działalności studenckiego koła naukowego na przykładzie realizacji projektu: Wykorzystanie energii odpadów komunalnych w Warszawie, XIV Seminarium Ruchu Naukowego AGH, Kraków, 2009

 2010

prezes: F. Grochowina, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski

2011 - 2012

prezes: R. Bernat, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Konrad Motyliński, Urszula Styś, Michał Gatkowski, Piotr Lis

 1. Konferencja naukowo-techniczna Współczesne Technologie Energetyczne 2012 (1-12 listopada)

  Członkowie Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej wyjechali na cykliczną konferencję WTE – tym razem do Francji. Zaprezentowano wiele ciekawych referatów. Członkowie mieli możliwość zwiedzić wiele interesujących obiektów francuskiego przemysłu jądrowego. Bardzo cenne okazało się wsparcie francuskich firm Areva oraz EDF, dzięki którym wyjazd ten nie mógłby mieć miejsca. Oprócz wartości naukowych, konferencja ta miała również cenny wkład kulturalny.

 2. Udział w targach „Jak to Działa?" (15-17 listopada)

  Koło wzięło udział w targach „Jak to Działa?" organizowanych przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Członkowie KNE wnieśli bardzo duży wkład w to wydarzenie budząc największe zainteresowanie spośród prezentujących się tam instytucji. Ponadto, KNE PW zapewniało opiekę nad makietą elektrociepłowni Siekierki, która była głównym eksponatem wydarzenia.

 3. Piknik KONIK 2010 (20 listopada)

  Jak co roku KNE PW zaprezentowało swoje modele oraz osiągnięcia. Przyciągnęliśmy uwagę oraz zachęciliśmy wielu potencjalnych kandydatów do Koła.

 4. Udział członków KNE w konkursie „Energy Task Force" (od listopada)
  Zespół w składzie Michał Gatkowski, Michał Bar, Marcin Bugaj oraz Piotr Romanowski zajął 6 miejsce w konkursie

 5. Reaktywacja projektu TEWI (25 listopada)

  Koordynatorką projektu została Urszula Styś. Podjęto decyzję o budowie modelu elektrowni jądrowej w programie ProEngineer. Do końca roku powstał pełny model.

 6. Publikacja artykułu dotyczącego konferencji WTE-2010 (grudzień)

  Po konferencji zostaliśmy poproszeni przez jednego z głównych sponsorów o napisanie artykułu dotyczącego konferencji WTE-2010. Autorem tej publikacji był Rafał Bernat.

 7. Wigilia KNE (13 grudnia).

 8. Udział członków KNE w wykładzie inż. Zygmunta Kamoli, specjalisty UDT ds. zbiorników ciśnieniowych (14 grudnia).

 9. Renowacja modelu kotła CFB (grudzień – luty).

 10. Rozpoczęcie projektu mikroturbiny gazowej (21 stycznia).

 11. Wyjazd techniczny do Elektrowni Bełchatów wraz z integracją na stoku góry Kamieńsk (4-6 marca)

 12. 12. Budowa nowej komory Wilsona (marzec).

 13. Otrzymano grant rektorski „Analiza możliwości wykorzystania sieci smart grid do optymalizacji pracy źródeł rozproszonych" (marzec).

 14. Prezentacja Koła na Drzwiach Otwartych PW (19-20 marca).

 15. Udział KNE we francusko-polskim Seminarium Chemii Jądrowej Przyszłości (4-8 kwietnia)

  Członkowie Koła wzięli udział we wspomnianym seminarium. Było ono zorganizowne z okazji setnej rocznicy nagrody Nobla dla Marie Skłodowskiej-Curie. Z Polski, oprócz studentów naszego Koła, zaproszeni również byli znamienici goście jak Michał Kleiber czy Prof. Andrzej Chmielewski. W dniach 6-8 kwietnia uczestnicy wyjazdu zwiedzali kilka obiektów CEA i Arevy, m. in. w Marcoule, Cadarache i Le Creusot. W wyjeździe wzięło udział 2 5 uczestników.

 16. KNE otrzymało 2000 zł z Puli na Projekty Naukowe na budowę turbiny gazowej na bazie turbosprężarki samochodowej (28 kwietnia).

 17. Uruchomiono nową stronę www Koła (kwiecień).

 18. Szkolenie TEWI (5 maja).

 19. Wyjazd techniczny do PKN Orlen w Płocku (11 maja).

 20. Udział Członków KNE w konferencji organizowanej przez Koła Naukowe „Caloria" oraz Eko-energia" AGH – Energia-Ekologia-Etyka (19-21 maja).

 21. Uczestnicy KNE wzięli udział w 1st International Nuclear Energy Congress (23-24 maja).

 22. Prezentacja Koła Naukowego Energetyków na Pikniku Polskiego Radia (28 maja)

  Zaprezentowano dwa modele, które zostały w całości wykonane przez członków Koła Naukowego Energetyków. Pierwszym z nich był model kotła fluidalnego (Circulating Fluidized Bed Boiler), który obrazuje w jaki sposób zachodzi spalanie przy zastosowaniu tego typu technologii. Przedstawiciele KNE będący na miejscu wyjaśniali różnice pomiędzy takim kotłem i innymi rozwiązaniami. Drugim modelem był model komory Wilsona, dzięki której można „zaobserwować" promieniowanie jonizujące. Studenci tłumaczyli czym jest promieniowanie oraz informowali o jego rodzajach. Każdy z uczestników mógł zajrzeć do wnętrza komory i na własne oczy zobaczyć ślady cząstek elementarnych. Ponadto zaprezentowano drobne eksponaty, jak pokazanie różnicy potencjałów pomiędzy cytrynami (wyciśnij prąd z cytryny), łopatki od turbin. Dodatkowo na Pikniku członkowie KNE pomagali w prezentacji stanowiska AREVY – sponsora Koła.

 23. Wizyta techniczna w ZUSOKu (3 czerwca)

2012 - 2013

Do 7.05.2013 Prezes: Daria Niewiadomska, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Arkadiusz Szczęśniak (wiceprezes), Anna Lewandowska, Piotr Lis

Do 31.10.2013 Prezes: Arkadiusz Szczęśniak, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Piotr Lis (wiceprezes), Andrzej Smołko, Paweł Kowalski

Liczba członków Koła: 45

 1. Konferencja WTE 2012: Energetyka Krajów Nadbałtyckich (6.11 - 15.11. 2012)

  W dniach 06.11-15.11 członkowie i kandydaci KNE oraz przedstawiciele kadry naukowej Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej wzięli udział w Konferencji Naukowo- Technicznej „Współczesne Technologie Energetyczne 2012: Energetyka krajów nadbałtyckich”.

  Konferencja obejmowała przejazd przez Finlandię, Szwecję oraz Danię. W jej ramach odwiedziliśmy następujące obiekty techniczne: fińską elektrownię atomową Loviisa, fabrykę silników tłokowych firmy Wärtsilä w Vaasie, szwedzką elektrownię na biomasę Jordbro firmy Vattenfall oraz fabrykę małych turbin gazowych firmy Siemens w Finspång. Mieliśmy również okazję zwiedzić kilka stolic uropejskich, w tym Tallinn, Helsinki, Sztokholm oraz Kopenhagę.

 2. Projekty techniczne

  Model Rankine’a (model siłowni cieplnej)
  Koordynator: Andrzej Smołko (do listopada 2013), Rafał Różański
  Cel projektu: W ramach projektu zrealizowany zostanie model siłowni cieplnej realizujący obieg Rankina. Jedną z innowacyjności projektu jest realizacja obiegu zamkniętego. Drugą jest zastosowanie niestandardowej turbiny jak dla takich aplikacji. W ramach projektu powstaną m.in.:
  Dotychczasowe działania w ramach projektu:

  ·       Wykonano turbinę Tesli

  ·       kocioł w trakcie finalizacji

  ·       skraplacz oraz rury i zawory zaprojektowane

  Turbina wiatrowa

  Koordynator: Paweł Kowalski (do listopada 2013), Dawid Lasek
  Cel projektu: Celem projektu  jest zbudowanie przez studentów  należących do Koła Naukowego Energetyków, turbiny wiatrowej na dachu Instytutu Techniki Cieplnej, która posłuży jako stanowisko badawcze dla studentów kierunku 'Energetyka" oraz jako eksponat przeznaczony do prezentowania na targach promujących naukę. Odbiór mocy zostanie zrealizowany przez grzałkę elektryczną podgrzewającą wodę.
  Dotychczasowe działania w ramach projektu: Trwa etap projektowania.

  Układ kogeneracji z turbiną gazową

  Koordynator: Piotr Lis
  Cel projektu: Celem projektu jest zbudowanie silnika turbinowego obrazującego działanie dużych turbin gazowych w elektrowniach. Konstruowana w ramach projektu turbina ma być stosunkowo mobilna i samowystarczalna w energię, celem wykorzystywania jej do celów demonstracyjnych.
  Dotychczasowe działania w ramach projektu: Zrealizowano zadania z zakresu projektowania i wykonania pierwszej części turbiny. Trwają prace nad: 2 częścią turbiny, automatyką, skraplaczem.

  Analiza biomasy

  Koordynator: Michał Gatkowski
  Cel projektu: Zbudowanie stanowiska pomiarowego do analizy makroskopowej i termo grawimetrycznej biomasy odpadowej. Stanowisko pozwoli na badanie i opracowanie mechanizmu kinetyki procesów zgazowywania i pirolizy biomasy, weryfikować wyniki obliczeń numerycznych, badać różnicę w przebiegu procesów w zależności od paliwa.
  Dotychczasowe działania w ramach projektu: Trwa etap projektowania.

 3. Projekt „Rynek Energii”

  Koordynator: Anna Lewandowska (do października 2013), Michał Klasa (październik-grudzień 2013), Aleksander Denis
  Cel projektu: Konstrukcja interaktywnego tabletu z aplikacją do modelowania rynku energii.
  Dotychczasowe działania w ramach projektu:

  ·       Szkolenie z programu R,

  ·       Szkolenie z obsługi platformy informatycznej TEWI,

  ·       Stworzenie mapy elektrowni polskich wraz ze skompletowaniem parametrów.

 4. Organizacja spotkania z przedstawicielem firmy Wärtsilä, dr. inż. Markiem Sutkowskim

  Koordynator: Maciej Skwara
  Data wydarzenia: 2 stycznia 2013 roku
  Przebieg: Podczas spotkania zaprezentowane zostały dwie prezentacje dotyczące budowy i zastosowania silników tłokowych: „Fuel Systems” oraz „Power Heat & Cooling”

 5. Remont siedziby KNE PW

  Koordynator: Karolina Dziubanii
  Okres trwania: 12 lutego – 20 maja 2013 roku
  W ramach remontu odmalowane zostały ściany, drzwi oraz framugi okien w siedzibie, nastąpiło również przemeblowanie pokoju.

 6. Pomoc przy organizacji seminarium „Paliwa obecnie i w przyszłości”

  Koordynator: Piotr Lis
  Data wydarzenia: 5 marca 2013 roku
  Cel: Zaprezentowanie działania turbiny gazowej oraz prezentacja wyników badań przeprowadzanych na biomasie podczas seminarium skierowanego do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej.

  Organizatorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

 7. Udział w Sympozjum Naukowe Nowe Horyzonty Energetyki 2013

  Przedstawicielstwo: Maciej Wojda
  Data wydarzenia: 8-10 marca 2013 roku
  Miejsce: Szczyrk
  Tematyka: Zagadnienia z szeroko pojętej współczesnej energetyki.
  Organizator: Koło Naukowe „Czyste Technologie Energetyczne” – Politechnika Śląska
  Osiągnięcia: Maciej Wojda zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy referat z pracą pt. „Półprzewodniki w ogniwach fotowoltaicznych”.

 8. Organizacja I Debaty Oksfordzkiej

  Koordynator: Daria Niewiadomska
  Data wydarzenia: 21 marca 2013 roku
  Cel: Organizacja pierwszej z cyklu studenckich debat energetycznych o charakterze konkursowym. W skład oceniającego jury wchodzą przedstawiciele władz wydziału, kadry naukowej Instytutu Techniki Cieplnej oraz zaproszeni goście. Projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej.
  Temat Debaty: „OZE, łupki i atom wyeliminują węgiel z polskiej energetyki do 2050 roku”
  Przedstawicielstwo: Aleksander Denis, Paweł Kowalski, Andrzej Smołko
  Osiągnięcia: Andrzej Smołko otrzymał nagrodę dla najlepszego mówcy Debaty. 

 9. Wyjazd techniczny do Elektrowni Bełchatów 

  Koordynator: Paweł Kowalski
  Data wyjazdu: 22 marca 2013 roku
  Opiekun: dr inż. Adam Smyk
  Cel: Organizacja wyjazdu do największej polskiej elektrowni węglowej przy współpracy z Kołem Naukowym Energetyków Wojskowej Akademii Technicznej. W wyjeździe wzięło udział około 50 studentów z obu Kół Naukowych. 

 10. Udział w Drzwiach Otwartych Politechniki Warszawskiej 

  Koordynatorzy: Anna Lewandowska i Arkadiusz Szczęśniak
  Data wydarzenia: 23-24 marca 2013 roku
  Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały m.in. turbina gazowa oraz multimedialny model elektrowni jądrowej z reaktorem EPR wykonany przez członków Koła w programie Pro/ENGINEER w ramach projektu Platforma Informatyczna TEWI.

 11. Organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków: Najnowsze projekty w Platformie Informatycznej TEWI

  Koordynator: Marcin Bartosiak
  Data wydarzenia: 20-21 kwietnia 2013 roku
  Cel: Organizacja konferencji energetycznej dla członków Kół Naukowych uczelni technicznych z całej Polski.
  Tematyka konferencji:
  Najnowsze projekty w Platformie Informatycznej TEWI oraz szeroko pojęte zagadnienia energetyczne.
  Przedstawiciele Kół Naukowych:

  Koło Naukowe Czyste Technologie Energetyczne (PŚ),

  Koło Naukowe Metaloznawców (AGH) wraz z opiekunem, dr. inż. Grzegorzem Michtą,

  Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej (UAM),

  Koło Naukowe Energetyków (WAT),

  Studenckie Koło Naukowe Energetyki (SGH)

  Koło Naukowe „Płomień” (PWR)

  Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej (KNE PW)
  Goście specjalni: Przedstawiciele firmy PGNiG Termika: pani Martina Tuscher oraz pan Krzysztof Sienicki.

  Osiągnięcia: Andrzej Smołko zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat.

 12. Udział w Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

  Przedstawicielstwo: Łukasz Kozioł
  Data wydarzenia: 24-26 kwietnia 2013 roku
  Miejsce: Szczyrk
  Tematyka: Działalność Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, szeroko pojęte zagadnienia energetyczne.
  Wygłoszony referat: „Automatyczna detekcja i lokalizacja uszkodzeń modelu symulacyjnego skraplacza energetycznego”.

 13. Udział w 50-tej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej

  Przedstawicielstwo: Daria Niewiadomska i Patryk Stręciwilk
  Data wydarzenia: 9 maja 2013 roku
  Miejsce: Kraków
  Organizator: Koła Naukowe AGH, Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Dr inż. Leszek Kurcz
  Osiągnięcia: Daria Niewiadomska zdobyła 3 miejsce w jednej z podsekcji „Techniki Cieplnej, Energetyki i Ochrony Środowiska” w konkursie na najlepszy referat z pracą pt. „Analiza możliwości wykorzystania wybranych technologii do pracy interwencyjnej w polskim systemie elektroenergetycznym”.
  Nagroda: Zaproszenie do udziału w Wielkiej Studenckiej Majówce organizowanej w ramach Konferencji.

 14. Organizacja II Debaty Oksfordzkiej

  Koordynator: Daria Niewiadomska
  Data wydarzenia: 21 maja 2013 roku
  Cel: Organizacja drugiej z cyklu studenckich debat energetycznych przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz spółką PGE Energia Jądrowa.
  Temat Debaty: „Tylko energetyka jądrowa może zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne”.

  Goście specjalni:

          Wiceprezes PGE EJ – Zdzisław Gawlik

          Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki – Józef Strojny, Marta Lau

          Prof. Henryk Anglart i Wojciech Baltyn z KTH, Szwecja

          Dr Ivan Dudurych z EirGrid, Irlandia

          Dr Marek Rabiński z Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
  Osiągnięcia: Wygrana drużyny KNE PW w składzie: Aleksander Denis, Paweł Kowalski, Wojciech Lubarski.

  Nagrody: Upominki sponsorowane przez spółkę PGE Energia Jądrowa.

 15. Organizacja szkolenia z programu Pro/ENGINEER w ramach Platformy Informatycznej TEWI 

  Koordynator: Rafał Różański
  Data szkolenia: maj 2013 roku
  Cel: Organizacja szkolenia z podstaw programu Pro/ENGINEER dla studentów zaangażowanych w działalność KNE PW.
  Prowadzący: dr inż. Stanisław Suchodolski

 16. Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 

  Data: 15 czerwca 2-13
  Miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie
  Prezentacja projektów technicznych KNE: turbina gazowa, kocioł fluidalny, komora Wilsona.
  Obsługiwanie stanowiska sponsora, firmy AREVA.

 17. Uczestnictwo w Targach Kół Naukowych KONIK 2013

 18. Obsługa stanowiska PGE w czasie pikników naukowych „Laboratorium Energii” poświęcone energetyce wiatrowej, węglowej, atomowej i wodnej. 

  ·       31.07-01.08 w Kazimierzu Dolnym na 8. Festiwalu Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
  ·       02.08-04.08 w Katowicach na Off Festivalu
  ·       30.08 w Bełchatowie na III Ogólnopolskim zlocie kibiców PGE SKRA Bełchatów
  ·       1.09 w Krokowej na Dożynkach Gminnych
  ·       07.09 w Warszawie
 19. Nawiązanie współpracy z fundacją Zielona Sieć Projekt „Nowocześnie, energooszczędnie, odpowiedzialnie – inteligentne sieci energetyczne"

Organizacja III Debaty Oksfordzkiej – sponsor: firma AREVA

Koordynator: Daria Niewiadomska
Data wydarzenia: 28 października 2013 roku
Cel: Organizacja trzeciej z cyklu studenckich debat energetycznych przy współpracy z firmą AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce.
Temat Debaty: „Wybór jest tylko jeden: PWR technologią dla polskiej energetyki jądrowej”.
Goście specjalni:

        Dyrektor firmy AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce – Jean- André Barbosa

        Przedstawicielka firmy AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce – Klara Tucholka

        Prof. Henryk Anglart z KTH, Szwecja

Osiągnięcia: Aleksander Denis otrzymał nagrodę dla najlepszego mówcy Debaty.


 

2013 - 2014

Prezes: Michał Klasa opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Piotr Lis (wiceprezes), Michał Kuźniewski, Jan Pleszyński, Oskar Dondelewski

Liczba członków Koła: 45

 1. Realizowane projekty

  ·       Model siłowni cieplnej (obieg Rankine’a) – powyżej 28 osób zaangażowanych
  ·       Turbina wiatrowa – powyżej 20 osób zaangażowanych
  ·       Symulator Rynku Energii – powyżej 14 osób zaangażowanych
  ·       Turbina gazowa – powyżej 30 osób zaangażowanych
  ·       Analiza biomasy odpadowej – powyżej 8 osób zaangażowanych
  ·       Silnik Stirlinga – 6 osób zaangażowanych

 2. Udział w seminarium w Szczyrku 

  Przedstawicielstwo: Michał Klasa
  Data wydarzenia: 6-8 grudnia 2013 roku
  Miejsce: Szczyrk
  Tematyka: Technologie energetyczne, budowa kotłów, nowe technologie energetyczne, energetyka a środowisko.
  Organizator: Koło Naukowe „Czyste Technologie Energetyczne” – Politechnika Śląska
  Osiągnięcia: Michał Klasa otrzymał wyróżnienie za najlepszy referat za prezentację pt. „Nowe technologie energetyczne: wysoka sprawność w wytwarzaniu”.

 3. Pomoc przy organizacji konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej 

  Koordynator: Michał Klasa
  Data wydarzenia: 10–13 grudnia 2013
  Tematyka konferencji:

  ·       problemy techniczne i ekonomiczne modernizacji i rekonstrukcji w energetyce
  ·  zagadnienia modelowania matematycznego procesów cieplnych i przepływowych
  ·       naukowe podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
  ·       problemy energetyki i ciepłownictwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej
  ·       problemy energetyki jądrowej

  Organizatorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, dr inż. Wojciech Bujalski

 4. Wyjazd naukowy 

  Data wydarzenia: 5 marca 2014
  Miejsce: Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków
  Liczba uczestników: ok. 30

 5. I Seminarium Kołowe 

  Data wydarzenia: 10 marca 2014
  Miejsce: Warszawa, Instytut Techniki Cieplnej
  Cel: Seminarium poświęcone energetyce jądrowej i perspektywicznym technologiom energetycznym
  Prelegenci: inż. M. Klasa, mgr. inż. Adam Rajewski
  Liczba uczestników: ok. 30

 6. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 11 marca 2014
  Miejsce: Ciepłownia miejska w Legionowie
  Liczba uczestników: ok. 30

 7. Sympozjum Naukowe Nowe Horyzonty Energetyki 2014

  Miejsce: Szczyrk
  Data wydarzenia: 14-16 marca 2014
  Organizator: SKN „Czyste Technologie Energetyczne” Politechniki Śląskiej http://kolocte.polsl.pl/index.php/sympozjum-naukowe-nowe-horyzonty-energetyki-2014/
  Cel: Sympozjum poświęcone nowoczesnym technologiom energetycznym, tegoroczna edycja poświęcona głównie blokom gazowo-parowym
  Liczba uczestników: 2

 8. Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej i Piknik Naukowy Instytutu Techniki Cieplnej

  Data wydarzenia: 29-30 marca 2014
  Miejsce: Warszawa
  Obsługa stoiska Wydziału MEiL w Gmachu Głównym, oprowadzanie wycieczek po ITC i ITLiMS, demonstracje pracy turbiny gazowej, prelekcje
  Liczba osób zaangażowanych: ok. 20 osób

 9. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 30 kwietnia 2014
  Miejsce: Elektrownia wodna we Włocławku
  Liczba uczestników: ok. 20

 10. II Seminarium Kołowe 

  Data wydarzenia: 8 maja 2014
  Miejsce: Warszawa, Instytut Techniki Cieplnej
  Cel: Seminarium poświęcone ogniwom paliwowym połączone z demonstracją Pracowni Ogniw Paliwowych
  Prelegenci: dr inż. Jarosław Milewski
  Liczba uczestników: ok. 30

 11. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 8 maja 2014
  Miejsce: Fabryka Turbin Alstom w Elblągu
  Liczba uczestników: ok. 20

 12. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 22 maja 2014
  Miejsce: Elektrownia Kozienice oraz teren budowy nowego bloku El. Kozienice
  Liczba uczestników: ok. 30

 13. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie

  Data wydarzenia: 31 maja 2014
  Obsługa stoiska KNE PW, demonstracje turbiny gazowej, modelu obiegu Rankine’a, łopatek turbin i materiałów promocyjnych Koła i Wydziału
  Liczba osób zaangażowanych: ok. 20 osób

 14. IV Debata Oksfordzka Koła Naukowego Energetyków i Studenckiego Koła Energetyki Niekonwencjonalnej

  Data wydarzenia: 3 czerwca 2014
  Nagrody: 3 członków KNE otrzymało nagrody bądź wyróżnienia
  Szczegóły: Debata Oksfordzka współorganizowana przez Koło w składzie ok. 10 osób.

 15. Seminarium „Smart Power generation”

  Data wydarzenia: 8 października 2014
  Miejsce: Warszawa
  Cel: Seminarium firmy Wärtsilä poświęcone zagadnieniom smart grid i zmiennego zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie ze znacznymi mocami zainstalowanymi w OZE
  Liczba uczestników: 1

 16. Zmiany Organizacyjne
  ·       Opracowano i przyjęto propozycję gruntownych zmian statutowych przygotowanych rzez Zespół ds. zmian w regulaminie, utworzony w listopadzie 2013;
  ·       Przyspieszono procedurę rozpatrywania kandydatów na nowych członków Koła;
  ·       Uchwalono regulamin przyznawania miejsc na wyjazdy i inne przedsięwzięcia i KNE PW na podstawie rankingu osiągnięć;
  ·       Zmieniono termin organizacji i finansowania corocznych konferencji naukowo-technicznych w celu skoordynowania ich z rokiem budżetowym Instytutu Techniki Cieplnej;

2014 - 2015

Prezes: Krzysztof Marcinkiewicz, Opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, Zarząd: Stanisław Sałyga, Hubert Zdrojewski, Mateusz Żurek, Michał Wierzchowski (do marca 2015), Małgorzata Oleszczuk (od 26 marca 2015)

Liczba członków Koła: 41

 1. Projekty

  Turbina wiatrowa

  Cel projektu: Zbudowanie turbiny wiatrowej o mocy 500 W wraz z opomiarowaniem i umieszczenie jej na dachu Instytutu Techniki Cieplnej.
  Liczba osób zaangażowanych: 14

  Turbina gazowa

  Cel projektu: Projekt był nastawiony przede wszystkim na dydaktykę, a główny cel stanowiło zaprezentowanie studentom, jak w praktyce działa typowy układ z turbiną gazową. Dodatkowym celem było zebranie pomiarów w różnych punktach układu, co umożliwiło przeprowadzenie podstawowych obliczeń osiągów.
  Liczba osób zaangażowanych: 20

  Model siłowni cieplnej

  Cel projektu: Celem projektu było stworzenie modelu, który realizuje prosty obieg Rankine’a. Na obieg składają się następujące przemiany termodynamiczne: przemiana izobaryczna (realizowana w kotle), przemiana izentropowa (realizowana w turbinie), przemiana izotermiczno-izobaryczna (realizowana w skraplaczu) i przemiana sprężania izentropowego za pomocą pompy.
  Liczba osób zaangażowanych: 20

  Inwestycje energetyczne

  Koordynator: Artur Juchniewicz
  Cel projektu: Stworzenie portalu internetowego prezentującego informacje na temat aktualnych inwestycji w polskim systemie elektroenergetycznym(wliczając w to inwestycje ukończone w roku 2014). Naszym założeniem jest profesjonalne wykonanie zadania, aby w przyszłości mogli korzystać z portalu nie tylko studenci, ale również firmy związane z branżą energetyczną.
  Liczba osób zaangażowanych: 28 

  Analiza biomasy

  Koordynator: Michał Gatkowski
  Cel projektu: Zbadanie i opracowanie mechanizmu kinetyki procesów zgazowania i pirolizy odpadów, biomasy i odpadów biomasowych etc. Badania możliwości podniesienia sprawności odzyskiwania energii chemicznej w procesie gazyfikacji. Zbadanie różnicy w przebiegu procesów w zależności od własności początkowych próbki
  Liczba osób zaangażowanych: 15

  Silnik Stirlinga

  Koordynator: Aleksandra Mikołajczak
  Cel projektu: Budowa efektywnego silnika pracującego w obiegu Stirlinga wraz z jego opomiarowaniemoraz przygotowanie stanowiska badawczego, gdzie będzie można badać wpływ składu mieszaniny czynnika roboczego na sprawność urządzenia. Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów.
  Liczba osób zaangażowanych: 15

 2. Wigilia KNE 

 3. V Debata Oksfordzka - współpraca z firmą PGE EJ1

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Data wydarzenia: 5 marca 2015
  Temat: „Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej.”

  Goście specjalni:

          Klaudia Imach – Starszy specjalista, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki

          Piotr Czerski – PGE EJ1

          Prof. Konrad Świrski, Prof. Dorota Chwieduk, Prof. Roman Domański, Prof. Krzysztof Badyda, dr Wojciech Bujalski, dr Hanna Jędrzejuk

  Nagrody: Upominki sponsorowane przez spółkę PGE Energia Jądrowa.

 4. Drzwi otwarte na Politechnice Warszawskiej

  Data: 28-29.03.2015
  Cel projektu: Prezentacja projektów, m. in. komory Wilsona, modelu kotła fluidalnego oraz modelu siłowni cieplnej. Przyszłym studentom udzielaliśmy informacji związanych zarówno z wydziałem MEiL, kierunkiem Energetyka, jak i z możliwościami rozwoju w Kole Naukowym.
  Liczba osób zaangażowanych: 10 

 5. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

  Data wydarzenia: 9 maja 2015
  Miejsce: PGE Narodowy
  Przebieg: Prezentacja naszych projektów – turbiny gazowej i modelu siłowni cieplnej przy stoisku KNE, oraz przygotowanie drugiego stoiska przy współpracy z Ambasadą Francji, gdzie prezentowaliśmy doświadczenia, których tematem przewodnim było światło.

 6. Wizyta naukowo-techniczna w Elektrociepłowni Siekierki, PGNiG TERMIKA

  Data: 25.05.2015
  Przebieg: Uczestnicy mogli zobaczyć między innymi maszynownię, wywrotnicę wagonów, akumulator ciepła, dyspozytornię oraz mokrą instalację odsiarczania spalin. Padło dużo pytań, dzięki którym poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat miejskiej sieci ciepłowniczej, bloków gazowo- parowych czy współspalania biomasy.
  Liczba uczestników: 16 osób 

 7. Wyjazd edukacyjny "Budowy nowoczesnych bloków energetycznych"

  Data: 2-3 czerwca 2013
  Miejsce: Kozienice, Stalowa Wola
  Przebieg: Pierwszego dnia odwiedziliśmy budowę bloku nadkrytycznego 1075 MW w Elektrowni Kozienice. W dalszej części zwiedziliśmy starą część elektrowni, gdzie mogliśmy się dokładniej zapoznać z logistyką wytwarzania energii elektrycznej w dużym zakładzie energetycznym.

  Drugiego dnia przybyliśmy do Elektrociepłowni Stalowa Wola, w której obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na budowie bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MWe. 
  Liczba uczestników: 35 osób 

 8. Wizyta w Ciepłowni Kawęczyn, PGNiG TERMIKA

  Data: 09 czerwca 2015
  Przebieg: Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć m.in. kotły wodne, galerię nawęglania, elektrofiltry czy magistrale sieci ciepłowniczej. Największą atrakcją była możliwość wejścia na komin ciepłowni o wysokości 300 metrów, który stanowi najwyższy „punkt widokowy” na Warszawę.
  Liczba uczestników: 10 osób 

 9. Piknik z Klimatem

  Data wydarzenia: 30 sierpnia 2015
  Miejsce: Plac Zamkowy w Warszawie
  Przebieg: Przy współpracy z Ursynów TV i Ambasadą Niemiec prezentowaliśmy zasadę działania ogniw paliwowych, turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych oraz naszych autorskich projektów - modelu siłowni cieplnej i turbiny gazowej.

 10. Spotkanie z Nauką

  Data wyjazdu: 22 września 2015
  Miejsce: Plac za Urzędem Dzielnicy Ursynów
  Przebieg: Zachęcając młodych ludzi do studiowania na Politechnice przedstawiliśmy Model Siłowni Cieplnej realizujący obieg Rankina, a także opowiedzieliśmy o samochodach napędzanych wodorem i układzie mikrowiatraka.

 11. Konferencja Naukowo Techniczna "Nowoczesna Energetyka Europy Środkowo-Wschodniej 2015"

  Koordynator: Krzysztof Marcinkiewicz
  Data wydarzenia: 19-28 października 2015
  Przebieg: Podczas wyjazdu członkowie Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej mieli niepowtarzalną okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką. W części naukowej konferencji studenci prezentowali wcześniej przygotowane przez siebie artykuły naukowe. Tematyka obejmowała nowoczesne rozwiązania stosowane współcześnie w energetyce.
  Odwiedzone zakłady:
  -Elektrociepłownię Częstochowa
  -Elektrownię szczytowo-pompową Dalesice (Czechy)
  -Blok gazowo parowy Simmering (Austria)
  -Spalarnię śmieci Spittelau (Austria)
  -Blok gazowo parowy Mellach (Austria)
  -Fabrykę silników tłokowych Triest (Włochy)
  -Elektrownię jądrową Paks (Węgry)
  -Elektrownię jądrową Mochovce (Słowacja) 
  Liczba uczestników: 24 osoby 

 12. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK

  Data: 28-29 października 2015
  Miejsce: Gmach Główny Politechnika Warszawska

2015 - 2016 - 50 lat KNE

Prezes: Małgorzata Oleszczuk, Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, Zarząd: Artur Juchniewicz - Wiceprezes, Członek Zarządu ds. personalnych, Agnieszka Zyga - Członek Zarządu ds. organizacyjno-finansowych, Damian Artyszak - Członek Zarządu ds. Promocji, Kamil Kubiński - Członek Zarządu ds. projektów

Liczba członków Koła: 41

 1. Projekty

  Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu

  Cel projektu: Opracowanie modelu turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu. Podczas prac studenci będą poszerzać swoją wiedzę z zakresu energetyki niekonwencjonalnej oraz zastosowania jej w mikroskali. Członkowie projektu będą również mieli okazję nauczyć się obsługi programów inżynierskich do modelowania przepływów oraz projektowania 3D.
  Liczba osób zaangażowanych: 18
  Koordynator: Marcin Gańko, Łukasz Baryś 

  Turbina gazowa 3.0 - układ zamknięty

  Cel projektu: Realizacja typowego obiegu Joule’a, jednego z podstawowych obiegów termodynamicznych. W tym obiegu ciepło jest dostarczane i odbierane przy stałym ciśnieniu. Dodatkowo, w celu podniesienia sprawności obiegu zostanie zastosowany rekuperator, czyli wymiennik regeneracyjny, w którym gorący czynnik z wylotu turbiny odda część swojej energii zimniejszemu czynnikowi zza wylotu sprężarki. Planowane jest zaprojektowanie obejścia rekuperatora tak, aby można było zbadać zmiany sprawności urządzenia pomiędzy układem obiegu prostego, a obiegu z rekuperacją.
  Liczba osób zaangażowanych: 25
  Koordynator: Władysław Jaroszuk

  Silnik Stirlinga

  Cel projektu: Budowa efektywnego silnika pracującego w obiegu Stirlinga wraz z jego opomiarowaniemoraz przygotowanie stanowiska badawczego, gdzie będzie można badać wpływ składu mieszaniny czynnika roboczego na sprawność urządzenia. Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów.
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Waldemar Kołodziejczyk 

  Inwestycje energetyczne

  Cel projektu: Stworzenie portalu internetowego prezentującego informacje na temat aktualnych inwestycji w polskim systemie elektroenergetycznym (wliczając w to inwestycje ukończone w roku 2014). Naszym założeniem jest profesjonalne wykonanie zadania, aby w przyszłości mogli korzystać z portalu nie tylko studenci, ale również firmy związane z branżą energetyczną.
  Efekt: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/
  Liczba osób zaangażowanych: 28
  Koordynator: Artur Juchniewicz 

  Analiza biomasy

  Cel projektu:
  -Zbadanie i opracowanie mechanizmu kinetyki procesów zgazowania i pirolizy odpadów, biomasy i odpadów biomasowych etc.
  -Badania możliwości podniesienia sprawności odzyskiwania energii chemicznej w procesie gazyfikacji
  -Zbadanie różnicy w przebiegu procesów w zależności od własności początkowych próbki
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Michał Gatkowski 

  Model SEE "Pelton"

  Cel projektu: Zbudowanie modelu systemu elektroenergetycznego z turbiną Peltona jako źródłem mocy oraz instalacjami symulującymi odbiorców. Układ ma służyć jako model pokazowy na piknikach naukowych oraz stanowisko laboratoryjne dla studentów. Na takim modelu będzie można w prosty sposób wyjaśnić na czym polega regulacja mocy w systemie elektroenergetycznym oraz rolę, jaką pełni w niej częstotliwości. Model pozwoli również na przeprowadzenie eksperymentu synchronizacji generatora z siecią.
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Jakub Białek

  Układ chłodzenia cieczą

  Cel projektu: Stworzenie układu chłodzenia cieczą do komputera stacjonarnego, który zapewniłby wyższą wydajność chłodniczą niż standardowe rozwiązania układów chłodzenia powietrznego.Wysoka efektywność układu chłodniczego odgrywa ogromną rolę dla graczy czy osób profesjonalnie zajmujących się grafiką komputerową lub obróbką video. Procesor musi pracować na najwyższych obrotach, co wiąże się z szybkim wzrostem temperatury. To prowadzi do zjawiska zwanego „thermalthrottling” – odgórne obniżenie obrotów procesora (co powoduje spadek wydajności) w celu zabezpieczenia przed przegrzewaniem.
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Tomasz Boczek

 2. Szkolenia

  CREO

  Prowadzący: Kamil Kubiński, Władysław Jaroszuk
  Data: 12.12.2015 oraz 23.04.2016 

  Wystąpienia publiczne/Przygotowanie do Debaty Oksfordzkiej

  Prowadząca: Zuzanna Brzóska
  Data: 5.12.2015

  Latex

  Prowadzący: Michał Guzek
  Daty: 7.12.2015 oraz 8.12.2015

  Zarządzanie projektami

  Prowadzący: Artur Juchniewicz
  Data: 19.12.2015 

 3. Spotkanie dyskusyjne KNE

  Temat: Nowe projekty techniczne realizowane w Kole
  Data: 16 listopada 2015

 4. Spotkanie rekrutacyjne KNE - 19 listopada 2015 

 5. Spotkanie pokonferencyjne

  Data wydarzenia: 26 listopada 2015
  Cel: podsumowanie Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesna Energetyka Europy Środkowo-Wschodniej"

 6. Czteroosobowa reprezentacja KNE zwyciężyła w konkursie dla Kół Naukowych organizowanym w ramach wydarzenia „Students Go Nuclear”, organizowanym przez SKN Energetyki, polegającym na rozwiązaniu studium przypadku (analiza opłacalności inwestycji w elektrownię jądrową).

  Przedstawiciele: Michał Guzek, Piotr Ogonowski
  Data wydarzenia: 2 grudnia 2015

 7. Patron Merytoryczny wydarzenia "Power Academy" organizowanego przez Stowarzyszenie Studentów BEST,
  organizacja VI Debaty Oksfordzkiej

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Data wydarzenia: 15-16 grudnia 2015
  Temat Debaty: "
  Rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej jako szansa na uniezależnienie się od energetyki konwencjonalnej."

 8. Spotkanie wigilijne KNE 21.12.2015

 9. Otwarte spotkanie informacyjne projektu Inwestycje Energetyczne

  Koordynator: Artur Juchniewicz
  Data: 11 stycznia 2016

 10. I spotkanie komunikacyjne KNE - 22 stycznia 2016 

 11. Udział w Warszawskim Pikniku Rodzinnym

  Koordynator: Wioletta Stopińska
  Data wydarzenia: 20 marca 2016
  Cel: zbudowanie makiety przedstawiającej warszawską sieć ciepłowniczą przy współpracy z firmą Veolia 
  Przebieg: prezentacja makiety podczas pikniku 

 12. Patron Merytoryczny wydarzenia "Energy, Industry & Oil Summit" organizowanego przez CEMS Club Warszawa w Szkole Głownej Handlowej

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Data wydarzenia: 5 kwietnia 2016
  Przebieg: Prezentacja KNE podczas targów, pomoc przy organizacji konkursów odbywajacych się podczas wydarzenia 

 13. Zdobycie głównej nagrody na Pokazie Innowacyjnych Konstrukcji Studenckich organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Radą Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej, Komisją Dydaktyczną Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz wszystkimi zainteresowanymi kołami naukowymi. Zaprezentowaliśmy projekt turbiny gazowej w układzie zamkniętym.P

  Data wydarzenia: 16 kwietnia 2016
  Przedstawiciele: Kamil Kubiński, Władysław Jaroszuk

 14. Wyjazd edukacyjny

  Data: 21-22 kwietnia 2016
  Miejsce: Elbląg, Władysławowo, Żarnowiec
  Opiekun: dr inż. Jacek Szymczyk
  Przebieg: 
  Pierwszego dnia odwiedziliśmy siedzibę firmy SIEMENS w Elblągu – zakład montujący agregaty sprężające na bazie sprężarek Dresser-Rand. Po wykładzie i rozmowie z Dyrektorem Oddziału oraz Szefem Działu Technicznego odwiedziliśmy halę, gdzie mogliśmy zobaczyć układ gotowy w niemal 70%, który za 2 tygodnie opuści zakład.
  Drugi dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Elektrociepłowni we Władysławowie – zakładzie opalanym gazem ziemnym poodpadowym z wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Podczas wizyty dowiedzieliśmy się jak wygląda praca w zakładzie i na platformie wydobywczej. Elektrociepłownia znajduje się na plaży, pracują w niej dwie turbiny Rolls-Royce o mocy 5 MW każda. Prosto z Władysławowa udaliśmy się do szczytowo-pompowej Elektrowni Wodnej Żarnowiec. Podczas wizyty w zakładzie mieliśmy niepowtarzalną okazję wejść do środka turbiny wodnej Francisa dzięki prowadzonym aktualnie pracom modernizacyjnym. U nasady średnica spirali wynosi 5,4 m. Tą wizytą zakończyliśmy nasz kolejny wyjazd naukowy.
  Liczba uczestników: 17 osób 

 15. Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej 2016

  Data: 23-24 kwietnia 2016
  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej
  Cel: Prezentacja projektów realizowanych w KNE

 16. Seminarium KNE - spotkanie z Marcinem Popkiewiczem

  Data: 29 kwietnia 2016
  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej
  Temat: Rewolucja energetyczna? Ale po co?
  Prelegent: Marcin Popkiewicz - znany analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, autor bestsellera "Świat na rozdrożu" oraz "Rewolucja energetyczna? Ale po co?", redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl, przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO, laureat "Dobromira Roku 2013" oraz głównej nagrody "Dziennikarze dla klimatu" 2015.

 17. Udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Współpraca przy organizacji stanowiska Ambasady Francji.

  Koordynator stanowiska w Ambasadzie Francji: Wioletta Stopińska, Tymoteusz Zdunek
  Koordynator stanowiska KNE: Kamil Kubiński
  Data wydarzenia: 7 maja 2016
  Przebieg: Zaprezentowanie turbiny gazowej, modelu siłowni cieplnej i komory Wilsona na stanowisku KNE, a także przygotowanie i obsługa 4 mobilnych stanowisk dla Ambasady Francji

 18. Udział w Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej „Od mikro do makro”.

  Data wydarzenia: 14 maja 2016
  Cel: prezentacja turbiny wiatrowej i komory Wilsona 

 19. II spotkanie komunikacyjne KNE - 16 maja 2016

 20. Udział w Dniu Otwartym w Ambasadzie Niemiec i Francji

  Koordynator: Wioletta Stopińska, Tymoteusz Zdunek
  Data wydarzenia: 21 maja 2016
  Miejsce: Ambasada Francji

 21. Wyjazd naukowy na budowę nowego bloku w elektrowni Kozienice

  Data: 11 czerwca 2016
  Miejsce: Kozienice
  Opiekun: dr inż. Jacek Szymczyk, dr inż. Adam Smyk
  Przebieg: Członkowie naszego Koła po raz kolejny odwiedzili budowę nowego bloku w Kozienicach. Nasze coroczne wizyty pozwalają nam śledzić postępy powstawania bloku wykorzystującego najnowocześniejsze technologie, a Członkowie KNE są zawsze na bieżąco.
  Liczba uczestników: 15 osób 

 22. Udział w Pikniku Mokotówka - Zabawa 100-lecia

  Data wydarzenia: 19 czerwca 2016
  Cel: prezentacja turbiny gazowej i panelu fotowoltaicznego 

 23. Premiera Portalu Inwestycje Energetyczne, który jest rezultatem pracy Członków KNE. Celem projektu było stworzenie profesjonalnego, powszechnie dostępnego źródła informacji nt. inwestycji realizowanych w polskim systemie elektroenergetycznym. 
  Strona internetowa: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/
  Data premiery: 31 lipca 2016
  Koordynator: Artur Juchniewicz 

 24. Udział w XX Festiwalu Nauki

  Data wydarzenia: 1 października 2016
  Przebieg: Prowadzenie wykładów nt. "Skąd się bierze prąd w ganiazdku"
  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej
  Liczba osób zaangażowanych: 7 

 25. Udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2016

  Data wydarzenia: 20-21 października 2016
  Przebieg: Prezentacja projektów realizowanych w KNE 
  Miejsce: Politechnika Warszawska
  Liczba osób zaangażowanych: 15 
 26. Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków

  Data wydarzenia: 4 listopada 2016
  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej 
  Cel: Wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń oraz integracja środowiska młodych energetyków wchodzących na ścieżkę zawodowego życia. Podczas konferencji będą prezentowane referaty o tematyce związanej z energetyką służące poszerzeniu wiedzy i kształtowaniu poglądów zarówno w kwestiach czysto technicznych jak i ekonomiczno-biznesowych. 
  Przebieg: Konferencja została podzielona na dwie sesje. Podczas pierwszej sesji wystąpili przedstawiciele firm partnerskich KNE:
  - Krzysztof Rosenberger, Kierownik Pionu Energetycznego ILF Consulting Engineers Polska
  - Paweł Vogtt, Dyrektor Wydziału Bilansowania i Zarządzania Efektywnością Energetyki PKN Orlen
  - Paweł Balas, Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza, Veolia Energia Warszawa
  - Adam Rajewski, Kierownik Sprzedaży w Wärtsilä Energy Solutions
  A także opiekun Koła Naukowego Energetyków  dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW
  W drugiej sesji wystąpili studenci energetyki z całej Polski:
  Jadwiga Najder, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Kamil Krzemień, Monika Pieszka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rozalia Ziaja, Politechnika Krakowska
  Michał Guzek, Wiktor Krzyczkowski, Politechnika Warszawska
  Liza Wójtowicz, Politechnika Łódzka
  Maciej Żołądek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Sebastian Stefański, Akademia Górniczno-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wojciech Obszański, Urszula Żyjewska, Politechnika Krakowska
  Kamila Pawełek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Monika Wolny, Natalia Rompska, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

  Kamil Kubiński, Politechnika Warszawska 

 27. Organizacja uroczystych obchodów 50-lecia Koła Naukowego Energetyków

  Data: 5 listopada 2016
  Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

 28. Nadanie tytułu Honorowego Prezesa KNE Adamowi Rajewskiemu - Prezesowi KNE 2008

  Data: 7 listopada 2016
  Miejsce: Walne Zgromadzenie KNE, Instytut Techniki Cieplnej

2016 - 2017

Prezes: Joanna Wasilewska

Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Bujalski,

Zarząd: Artur Kuźmiński - Wiceprezes,Członek Zarządu ds. projektów,

Jakub Matwiejczuk - Członek Zarządu ds. organizacyjno-finansowych,

Magdalena Lutyk - Członek Zarządu ds. Promocji,

Adam Staniucha - Członek Zarządu ds. personalnych

Liczba członków Koła: 65

 1. Projekty

  Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu

  Cel projektu: Opracowanie modelu turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu. Podczas prac studenci będą poszerzać swoją wiedzę z zakresu energetyki niekonwencjonalnej oraz zastosowania jej w mikroskali. Członkowie projektu będą również mieli okazję nauczyć się obsługi programów inżynierskich do modelowania przepływów oraz projektowania 3D.

  Projekt został w semestrze 2016/2017 wybudowany. Powstały dwie turbiny - pokazowa i badawcza, wyposażone
  w system automatyki i pomiarów. Turbina pokazowa zaprezentowana została na targach KONIK 2017 oraz na pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 2017.

  Liczba osób zaangażowanych: 8

  Koordynator: Marcin Gańko, Jakub Matwiejczuk


  Turbina gazowa 3.0 - układ zamknięty

  Cel projektu: Realizacja typowego obiegu Joule’a, jednego z podstawowych obiegów termodynamicznych. W tym obiegu ciepło jest dostarczane i odbierane przy stałym ciśnieniu. Dodatkowo, w celu podniesienia sprawności obiegu zostanie zastosowany rekuperator, czyli wymiennik regeneracyjny, w którym gorący czynnik z wylotu turbiny odda część swojej energii zimniejszemu czynnikowi zza wylotu sprężarki. Planowane jest zaprojektowanie obejścia rekuperatora tak, aby można było zbadać zmiany sprawności urządzenia pomiędzy układem obiegu prostego, a obiegu z rekuperacją.

  Liczba osób zaangażowanych: 10

  Koordynator: Władysław Jaroszuk


  Inwestycje energetyczne

  Cel projektu: Stworzenie portalu internetowego prezentującego informacje na temat aktualnych inwestycji
  w polskim systemie elektroenergetycznym (wliczając w to inwestycje ukończone w roku 2014). Naszym założeniem jest profesjonalne wykonanie zadania, aby w przyszłości mogli korzystać z portalu nie tylko studenci, ale również firmy związane z branżą energetyczną.

  Efekt: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/

  Liczba osób zaangażowanych: 15

  Koordynator: Marek Milcarz


  Komora Wilsona 2.0

  Celem projektu jest modernizacja istniejącej komory mgłowej (Wilsona), służącej do detekcji cząstek promieniowania jonizującego. Komora jest własnością Koła Naukowego Energetyków i jest wykorzystywana podczas pikników naukowych oraz Dni Otwartych. Działająca komora wymaga chłodzenia dolnej powierzchni do temperatury około -65˚C, która projektowo uzyskiwana jest za pomocą ciekłego azotu. Względy bezpieczeństwa zmuszają jednak użytkowników do korzystania z bezpieczniejszych chłodziw, takich jak suchy lód. Niestety obecnie zaprojektowane wymienniki ciepła nie działają skutecznie z roztworem suchego lodu i acetonu, który jest medium pośredniczącym w wymianie ciepła. Dodatkowo parametry temperaturowe suchego lodu i ciekłego azotu są różne. Wymienione problemy eksploatacyjne spowodowały chęć modernizacji istniejącej komory. Projekt przewiduje zastosowanie modułów Peltiera w celu obniżenia temperatury do wymaganego poziomu u podstawy komory, następnie ciepło odprowadzane z komory zostaje wymienione z roztworem acetonu. Takie hybrydowe rozwiązanie pozwoli na uzyskanie niskiej temperatury a jednocześnie będzie kompaktowe oraz łatwe w wykorzystaniu na piknikach.

  W ramach projektu uzyskana zostałą mała pula RKN na projekty naukowe, co umożliwiło wybudowanie urządzenia.

  Koordynator: Michał Wasik

  Liczba osób zaangażowanych: 15

   

  Grupa ds. modernizacji zakończonych projektów

  Celem projektu jest utrzymanie w dobrym stanie zakończonych projektów Koła, takich jak SEE PELTON, TURBINA GAZOWA 2.0 czy MODEL SIŁOWNI CIEPLNEJ. W roku akademickim 2016/2017 grupa dokonała naprawy
  i usprawnienia systemu autostartu TG 2.0, uszczelnienia kotła MSC oraz naprawy połączenia elektrycznego SEE PELTON. Zapoznała się także ze szczegółami konstrukcyjnymi wszystkich tych projektów, co ma zapewnić ciągłość wiedzy w Kole Naukowym. Dzięki pracy grupy i jej członków zapewniony  jest ciągły przepływ informacji o dawnych projektach do nowych członków i kandydatów.

  Koordynatorzy: Artur Kuźmiński, Michał Decewicz

  Liczba osób zaangażowanych: 12

   

 2. Udzielenie krótkiego wywiadu przez przedstawicieli KNE PW dla Polskiego Radia Czwórka. Tematem rozmowy była
  m.in. 
  50-letnia działalność Koła Naukowego Energetyków, a także wyzwania, przed jakimi stoi współczesna energetyka. 

  Data: 10 listopada 2016 r.

  Przedstawiciele: Agnieszka Zyga, Artur Kuźmiński, Jakub Matwiejczuk

 3. Spotkanie rekrutacyjne KNE PW 2016

  Data: 21 listopada 2016 r.

  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej

 4. Zimowa integracja KNE na lodowisku

  Data: 29 listopada 2016 r.

  Miejsce: Stadion PGE Narodowy

 5. Udział członków KNE PW w II Międzynarodowej Konferencji Nuklearnej w Poznaniu

  Data: 3 grudnia 2016 r.

  Przedstawiciele: Kamil Kubiński, Artur Kuźmiński

 6. Udział w akcji „Szlachetna Paczka” razem ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej – grudzień 2016

  Koordynator ze strony KNE: Joanna Czarnecka

 7. Spotkanie Wigilijne KNE PW 2016

  Data: 19 grudnia 2016 r.

  Miejsce: Instytur Techniki Cieplnej

 8. Szkolenie z Arduino

  Prowadzący: Artur Kuźmiński

  Data: 25 lutego 2017 r.

  Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

 9. Reprezentowanie Politechniki Warszawskiej na XXVII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „Perspektywy” 2017

  Data: 10-11 marca 2017 r.

  Miejsce: Pałac Kultury i Nauki

  Koordynatorzy: Magdalena Lutyk, Artur Kuźmiński

  Przebieg: Zaprezentowanie Komory Wilsona oraz modelu kotła fluidalnego.

  Liczba osób zaangażowanych: 13

 10. Patron Merytoryczny wydarzenia Energy, Industry & Oil Summit 2017 organizowanego przez CEMS Club Warszawa w Szkole Głównej Handlowej oraz prezentacja stoiska KNE podczas targów.

  Data: 16 marca 2017 r.

  Miejsce: Szkoła Główna Handlowa

  Koordynatorzy: Joanna Czarnecka, Jakub Matwiejczuk, Mirosław Maciąg

  Liczba osób zaangażowanych: 12

 11. Zdobycie dofinansowania z Małej Puli na Projekty Naukowe przez projekt Komora Wilsona 2.0

  Data: 18 marca 2017 r.

  Przedstawiciele: Michał Wasik, Damian Artyszak

 12. Udział w Drzwiach Otwartych Politechniki Warszawskiej 2017

  Data: 25-26 marca 2017 r.

  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej

  Koordynatorzy: Magdalena Lutyk, Artur Kuźmiński

  Przebieg: Prezentacja na stoisku w gmachu ITC komory Wilsona i modelu kotła fluidalnego oraz pokazy turbiny gazowej i modelu siłowni cieplnej w hali D Instytutu Techniki Cieplnej.

  Liczba osób zaangażowanych: 18

 13. Spotkanie komunikacyjne Koła Naukowego Energetyków PW – 10 kwietnia 2017 r.

 14. Debata Oksfordzka Kół Naukowych „E-mobility jako odpowiedź na zmiany w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce”

  Data: 20 kwietnia 2016 r.

  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk, Kamila Bogdanowicz

  Reprezentanci KNE: Zuzanna Brzóska, Hubert Smoliński, Bartłomiej Bekier

  Skład jury: prof. Krzysztof Badyda, dr Grzegorz Niewiński, prof. Artur Rusowicz, prof. Roman Domański, prof. Jerzy Banaszek,
  prof. Wojciech Bujalski, dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk i Pan Maciej Kwiatkowski
   - przedstawiciel firmy Impact Clean Power Technology specjalizującej się w produkcji litowo-jonowych systemów magazynowania energii.

  Przebieg: Koło Naukowe Energetyków PW po raz szósty zmierzyło się ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej. Po wysłuchaniu wszystkich argumentów jury oraz publiczność obecna na debacie zdecydowała, że wygrało Koło Naukowe Energetyków PW, a najlepszym mówcą debaty została Zuzanna Brzóska.

 15. Wyjście do Centrum Turbin Gazowych

  Data: 13 maja 2017 r.

  Opiekun: Prodziekan ds. studenckich dr inż. Marta Poćwierz

  Liczba osób zaangażowanych: 20

 16. Udział przedstawicieli KNE PW w Debacie Parlamentarnej zorganizowanej w ramach II Akademickiego Forum Energetyki Jądrowej w Krakowie

  Data: 17 maja 2017 r.

  Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie

  Reprezentanci: Michał Guzek, Piotr Klukowski

  Przebieg: Koło Naukowe Energetyków PW jako jedno z czterech zaproszonych kół naukowych miało okazję wziąć udział w Debacie Parlamentarnej „Ta izba wybudowałaby elektrownię jądrową typu… w lokalizacji…”.
  Nasi przedstawiciele zostali ogłoszeni najlepszym zespołem debaty, a Michał Guzek został dodatkowo wyróżniony jako najlepszy mówca.

 17. Wyjście kandydatów i członków KNE PW do elektrociepłowni Żerań w Warszawie

  Data: 19 maja 2017 r.

  Liczba osób zaangażowanych: 15

  Koordynator: Mateusz Lewandowski

 18. Wyjazd naukowy do elektrowni Bełchatów oraz elektrowni Łagisza

  Data: 23 maja 2017 r.

  Koordynator: Joanna Wasilewska

  Opiekun: dr inż. Adam Smyk

  Przebieg: Zwiedzanie bloku 14 o mocy 858MW na parametry nadkrytyczne w elektrowni Bełchatów,  wizyta
  w bloku o mocy 460MW w elektrowni Łagisza z największym w Polsce kotłem fluidalnym na parametry nadkrytyczne wraz z wejściem do chłodni kominowej.

  Liczba osób zaangażowanych: 22

 19. Udział w 21. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik „Ziemia”. Współpraca przy stworzenia stanowiska Ambasady Francji.

  Data: 3 czerwca 2017 r.

  Miejsce: Stadion PGE Narodowy

  Koordynatorzy stanowiska KNE: Magdalena Lutyk, Artur Kuźmiński

  Koordynatorzy stanowiska Ambasady Francji: Adam Staniucha, Artur Kuźmiński

  Przebieg: Na stoisku KNE zostało zaprezentowane: turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu, turbina gazowa oraz model SEE Pelton. Członkowie KNE wykonali i obsługiwali na stanowisku Ambasady Francji: model ekologicznego miasta, symulator smogu oraz interaktywny tor wyścigowy z użyciem samochodzików zasilanych panelami fotowoltaicznymi.

  Liczba osób zaangażowanych: 24

 20. Piknik Edukacyjny Politechniki Warszawskiej „Od Mikro do Makro”

  Data: 9 czerwca 2017 r.

  Miejsce: Kampus Główny Politechniki Warszawskiej

  Koordynator: Magdalena Lutyk

  Przebieg: Zaprezentowanie modelu SEE Pelton, kotła fluidalnego oraz symulatora smogu.

  Liczba osób zaangażowanych: 12

 21. Udział w XXI Festiwalu Nauki

  Data: 30 września 2017 r.

  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej

  Koordynatorzy: Artur Kuźmiński, Jakub Matwiejczuk

  Przebieg: Przedstawienie prezentacji „Skąd się bierze prąd w gniazdku?”

 22. Wyjazd naukowo-techniczny Technologie Energetyczne Zachodniej Europy 2017

  Data: 8-16 października 2017 r.

  Koordynatorzy: Joanna Wasilewska, Dorota Gręda, Magdalena Lutyk, Jakub Matwiejczuk, Adam Staniucha, Artur Kuźmiński, Damian Artyszak, Piotr Błach

  Opiekuni: dr inż. Grzegorz Niewiński, mgr inż. Michał Stępień

  Przebieg: W trakcie wydarzenia członkowie KNE PW odwiedzili zaporę wodną Kölnbreiner Dam (Austria), fabrykę silników tłokowych GE Jenbacher (Austria), centrum badań jądrowych Cadarache (Francja) oraz CERN (Szwajcaria). Bardzo ważny był aspekt naukowy wyjazdu, dlatego oprócz wizyt w obiektach uczestnicy brali również udział w sesjach naukowych, podczas których prezentowali napisane przez siebie artykuły związane z tematyką energetyczną. Każdy artykuł został napisany pod opieką jednego z członków kadry naukowej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

  Sponsorzy wydarzenia: EDF, Wärtsilä, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Instytut Lotnictwa

  Liczba uczestników wyjazdu: 28

 23. XIV Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2017

  Data: 18-19 października 2017 r.

  Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

  Koordynatorzy: Urszula Dancewicz, Artur Kuźmiński

  Przebieg: Zaprezentowanie turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, modelu kotła fluidalnego oraz przedstawianie profilu działalności Koła i realizowanych projektów.

  Liczba osób zaangażowanych: 14

 24. Udział członków KNE PW w konferencji Central Eastern Europe Energy Transition Conference w Pradze

  Data: 19-20 października 2017 r.

  Reprezentanci: Marek Milcarz, Mateusz Lewandowski, Michał Guzek

 25. Udział członków KNE PW w I Kongresie Innowacji w Energetyce organizowanym przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska

  Data: 26 października 2017 r.

  Reprezentanci: Michał Guzek, Kamil Kubiński

  Przebieg: Wygłoszenie prezentacji pt. „Energetyka w epoce Przemysłu 4.0” przez przedstawicieli KNE PW
  (Michała Guzka i Kamila Kubińskiego) w ramach części zatytułowanej „Energetyka oczami młodych”. Pomoc innych członków KNE w obsłudze wydarzenia.

 26. Spotkanie pokonferencyjne podsumowujące wyjazd naukowo-techniczny Technologie Energetyczne Zachodniej Europy 2017

  Data: 30 października 2017 r.

  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej

 27. Inne osiągnięcia kadencji:

  - zakup mikrofalówki do pokoju 013,

  - zakup nowego czajnika,

  - powiększenie biblioteczki Koła o egzemplarz książki „40 lat elektrowni Bełchatów” i kilkanaście numerów czasopisma „Rynek Energii”

  - nowy roll-up KNE PW.


2017 - 2018

Prezes: Marcin Dusiło

Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Bujalski,

Zarząd: Michał Wasik - Wiceprezes,Członek Zarządu ds. projektów,

Urszula Dancewicz - Członek Zarządu ds. organizacyjno-finansowych,

Dorota Gręda - Członek Zarządu ds. Promocji,

Hubert Smoliński - Członek Zarządu ds. personalnych

Liczba członków Koła: 62

Do 7.05.2013 Prezes: Daria Niewiadomska, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Arkadiusz Szczęśniak (wiceprezes), Anna Lewandowska, Piotr Lis

Do 31.10.2013 Prezes: Arkadiusz Szczęśniak, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Piotr Lis (wiceprezes), Andrzej Smołko, Paweł Kowalski

Liczba członków Koła: 45

1.          Konferencja WTE 2012: Energetyka Krajów Nadbałtyckich (6.11 - 15.11. 2012)

W dniach 06.11-15.11 członkowie i kandydaci KNE oraz przedstawiciele kadry naukowej Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej wzięli udział w Konferencji Naukowo- Technicznej „Współczesne Technologie Energetyczne 2012: Energetyka krajów nadbałtyckich”.

Konferencja obejmowała przejazd przez Finlandię, Szwecję oraz Danię. W jej ramach odwiedziliśmy następujące obiekty techniczne: fińską elektrownię atomową Loviisa, fabrykę silników tłokowych firmy Wärtsilä w Vaasie, szwedzką elektrownię na biomasę Jordbro firmy Vattenfall oraz fabrykę małych turbin gazowych firmy Siemens w Finspång. Mieliśmy również okazję zwiedzić kilka stolic uropejskich, w tym Tallinn, Helsinki, Sztokholm oraz Kopenhagę.

 

2.          Projekty techniczne

Model Rankine’a (model siłowni cieplnej)

Koordynator: Andrzej Smołko (do listopada 2013), Rafał Różański

Cel projektu: W ramach projektu zrealizowany zostanie model siłowni cieplnej realizujący obieg Rankina. Jedną z innowacyjności projektu jest realizacja obiegu zamkniętego. Drugą jest zastosowanie niestandardowej turbiny jak dla takich aplikacji. W ramach projektu powstaną m.in.:

Dotychczasowe działania w ramach projektu:

·       Wykonano turbinę Tesli

·       kocioł w trakcie finalizacji

·       skraplacz oraz rury i zawory zaprojektowane

 

Turbina wiatrowa

Koordynator: Paweł Kowalski (do listopada 2013), Dawid Lasek

Cel projektu: Celem projektu  jest zbudowanie przez studentów  należących do Koła Naukowego Energetyków, turbiny wiatrowej na dachu Instytutu Techniki Cieplnej, która posłuży jako stanowisko badawcze dla studentów kierunku 'Energetyka" oraz jako eksponat przeznaczony do prezentowania na targach promujących naukę. Odbiór mocy zostanie zrealizowany przez grzałkę elektryczną podgrzewającą wodę.

Dotychczasowe działania w ramach projektu: Trwa etap projektowania.

Projekt techniczny –  układ kogeneracji z turbiną gazową

Koordynator: Piotr Lis

Cel projektu: Celem projektu jest zbudowanie silnika turbinowego obrazującego działanie dużych turbin gazowych w elektrowniach. Konstruowana w ramach projektu turbina ma być stosunkowo mobilna i samowystarczalna w energię, celem wykorzystywania jej do celów demonstracyjnych.

Dotychczasowe działania w ramach projektu:

Zrealizowano zadania z zakresu projektowania i wykonania pierwszej części turbiny.

Trwają prace nad: 2 częścią turbiny, automatyką, skraplaczem.

 

Analiza biomasy

Koordynator: Michał Gatkowski

Cel projektu: Zbudowanie stanowiska pomiarowego do analizy makroskopowej i termo grawimetrycznej biomasy odpadowej. Stanowisko pozwoli na badanie i opracowanie mechanizmu kinetyki procesów zgazowywania i pirolizy biomasy, weryfikować wyniki obliczeń numerycznych, badać różnicę w przebiegu procesów w zależności od paliwa.

Dotychczasowe działania w ramach projektu: Trwa etap projektowania.

 

3.          Projekt „Rynek Energii”

Koordynator: Anna Lewandowska (do października 2013), Michał Klasa (październik-grudzień 2013), Aleksander Denis

Cel projektu: Konstrukcja interaktywnego tabletu z aplikacją do modelowania rynku energii.

Dotychczasowe działania w ramach projektu:

· Szkolenie z programu R,

· Szkolenie z obsługi platformy informatycznej TEWI,

· Stworzenie mapy elektrowni polskich wraz ze skompletowaniem parametrów.

 

4.          Organizacja spotkania z przedstawicielem firmy Wärtsilä, dr. inż. Markiem Sutkowskim

Koordynator: Maciej Skwara

Data wydarzenia: 2 stycznia 2013 roku

Przebieg:

Podczas spotkania zaprezentowane zostały dwie prezentacje dotyczące budowy i zastosowania silników tłokowych: „Fuel Systems” oraz „Power Heat & Cooling”

 

5.          Remont siedziby KNE PW

Koordynator: Karolina Dziubanii

Okres trwania: 12 lutego – 20 maja 2013 roku

W ramach remontu odmalowane zostały ściany, drzwi oraz framugi okien w siedzibie, nastąpiło również przemeblowanie pokoju.

 

6.          Pomoc przy organizacji seminarium „Paliwa obecnie i w przyszłości”

Koordynator: Piotr Lis

Data wydarzenia: 5 marca 2013 roku

Cel: Zaprezentowanie działania turbiny gazowej oraz prezentacja wyników badań przeprowadzanych na biomasie podczas seminarium skierowanego do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej.

Organizatorzy:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

 

7.          Udział w Sympozjum Naukowe Nowe Horyzonty Energetyki 2013

Przedstawicielstwo: Maciej Wojda

Data wydarzenia: 8-10 marca 2013 roku

Miejsce: Szczyrk

Tematyka: Zagadnienia z szeroko pojętej współczesnej energetyki.

Organizator:

Koło Naukowe „Czyste Technologie Energetyczne” – Politechnika Śląska

Osiągnięcia:

Maciej Wojda zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy referat z pracą pt. „Półprzewodniki w ogniwach fotowoltaicznych”.

 

8.          Organizacja I Debaty Oksfordzkiej

Koordynator: Daria Niewiadomska

Data wydarzenia: 21 marca 2013 roku

Cel: Organizacja pierwszej z cyklu studenckich debat energetycznych o charakterze konkursowym. W skład oceniającego jury wchodzą przedstawiciele władz wydziału, kadry naukowej Instytutu Techniki Cieplnej oraz zaproszeni goście. Projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej.

Temat Debaty: „OZE, łupki i atom wyeliminują węgiel z polskiej energetyki do 2050 roku”

Przedstawicielstwo: Aleksander Denis, Paweł Kowalski, Andrzej Smołko

Osiągnięcia:

Andrzej Smołko otrzymał nagrodę dla najlepszego mówcy Debaty.

 

9.          Wyjazd techniczny do Elektrowni Bełchatów

Koordynator: Paweł Kowalski

Data wyjazdu: 22 marca 2013 roku

Opiekun: dr inż. Adam Smyk

Cel: Organizacja wyjazdu do największej polskiej elektrowni węglowej przy współpracy z Kołem Naukowym Energetyków Wojskowej Akademii Technicznej. W wyjeździe wzięło udział około 50 studentów z obu Kół Naukowych.

 

10.      Udział w Drzwiach Otwartych Politechniki Warszawskiej

Koordynatorzy: Anna Lewandowska i Arkadiusz Szczęśniak

Data wydarzenia: 23-24 marca 2013 roku

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały m.in. turbina gazowa oraz multimedialny model elektrowni jądrowej z reaktorem EPR wykonany przez członków Koła w programie Pro/ENGINEER w ramach projektu Platforma Informatyczna TEWI.

 

11.      Organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków: Najnowsze projekty w Platformie Informatycznej TEWI

Koordynator: Marcin Bartosiak

Data wydarzenia: 20-21 kwietnia 2013 roku

Cel: Organizacja konferencji energetycznej dla członków Kół Naukowych uczelni technicznych z całej Polski.

Tematyka konferencji:

Najnowsze projekty w Platformie Informatycznej TEWI oraz szeroko pojęte zagadnienia energetyczne.

Przedstawiciele Kół Naukowych:

Koło Naukowe Czyste Technologie Energetyczne (PŚ),

Koło Naukowe Metaloznawców (AGH) wraz z opiekunem, dr. inż. Grzegorzem Michtą,

Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej (UAM),

Koło Naukowe Energetyków (WAT),

Studenckie Koło Naukowe Energetyki (SGH)

Koło Naukowe „Płomień” (PWR)

Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej (KNE PW)

Goście specjalni:

Przedstawiciele firmy PGNiG Termika: pani Martina Tuscher oraz pan Krzysztof Sienicki.

Osiągnięcia:

Andrzej Smołko zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat.

 

12.      Udział w Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

Przedstawicielstwo: Łukasz Kozioł

Data wydarzenia: 24-26 kwietnia 2013 roku

Miejsce: Szczyrk

Tematyka:

Działalność Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, szeroko pojęte zagadnienia energetyczne.

Wygłoszony referat: „Automatyczna detekcja i lokalizacja uszkodzeń modelu symulacyjnego skraplacza energetycznego”.

 

13.      Udział w 50-tej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej

Przedstawicielstwo: Daria Niewiadomska i Patryk Stręciwilk

Data wydarzenia: 9 maja 2013 roku

Miejsce: Kraków

Organizator: Koła Naukowe AGH, Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Dr inż. Leszek Kurcz

Osiągnięcia:

Daria Niewiadomska zdobyła 3 miejsce w jednej z podsekcji „Techniki Cieplnej, Energetyki i Ochrony Środowiska” w konkursie na najlepszy referat z pracą pt. „Analiza możliwości wykorzystania wybranych technologii do pracy interwencyjnej w polskim systemie elektroenergetycznym”.

Nagroda:

Zaproszenie do udziału w Wielkiej Studenckiej Majówce organizowanej w ramach Konferencji.

 

 

14.      Organizacja II Debaty Oksfordzkiej

Koordynator: Daria Niewiadomska

Data wydarzenia: 21 maja 2013 roku

Cel: Organizacja drugiej z cyklu studenckich debat energetycznych przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz spółką PGE Energia Jądrowa.

Temat Debaty: „Tylko energetyka jądrowa może zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne”.

Goście specjalni:

        Wiceprezes PGE EJ – Zdzisław Gawlik

        Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki – Józef Strojny, Marta Lau

        Prof. Henryk Anglart i Wojciech Baltyn z KTH, Szwecja

        Dr Ivan Dudurych z EirGrid, Irlandia

        Dr Marek Rabiński z Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Osiągnięcia:

Wygrana drużyny KNE PW w składzie: Aleksander Denis, Paweł Kowalski, Wojciech Lubarski.

Nagrody:

Upominki sponsorowane przez spółkę PGE Energia Jądrowa.

 

15.      Organizacja szkolenia z programu Pro/ENGINEER w ramach Platformy Informatycznej TEWI

Koordynator: Rafał Różański

Data szkolenia: maj 2013 roku

Cel: Organizacja szkolenia z podstaw programu Pro/ENGINEER dla studentów zaangażowanych w działalność KNE PW.

Prowadzący: dr inż. Stanisław Suchodolski

 

16.      Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Data: 15 czerwca 2-13

Miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie

Prezentacja projektów technicznych KNE: turbina gazowa, kocioł fluidalny, komora Wilsona.

Obsługiwanie stanowiska sponsora, firmy AREVA.

 

17.      Uczestnictwo w Targach Kół Naukowych KONIK 2013

 

18.      Obsługa stanowiska PGE w czasie pikników naukowych

„Laboratorium Energii” poświęcone energetyce wiatrowej, węglowej, atomowej i wodnej.

·       31.07-01.08 w Kazimierzu Dolnym na 8. Festiwalu Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

·       02.08-04.08 w Katowicach na Off Festivalu

·       30.08 w Bełchatowie na III Ogólnopolskim zlocie kibiców PGE SKRA Bełchatów

·       1.09 w Krokowej na Dożynkach Gminnych

·       07.09 w Warszawie

 

19.      Nawiązanie współpracy z fundacją Zielona Sieć

Projekt „Nowocześnie, energooszczędnie, odpowiedzialnie – inteligentne sieci energetyczne”

 

20.      Organizacja III Debaty Oksfordzkiej – sponsor: firma AREVA

Koordynator: Daria Niewiadomska

Data wydarzenia: 28 października 2013 roku

Cel: Organizacja trzeciej z cyklu studenckich debat energetycznych przy współpracy z firmą AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce.

Temat Debaty: „Wybór jest tylko jeden: PWR technologią dla polskiej energetyki jądrowej”.

Goście specjalni:

        Dyrektor firmy AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce – Jean- André Barbosa

        Przedstawicielka firmy AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce – Klara Tucholka

        Prof. Henryk Anglart z KTH, Szwecja

Osiągnięcia:

Aleksander Denis otrzymał nagrodę dla najlepszego mówcy Debaty.

 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl