przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

23 czerwca 2018
Strona główna O Kole Archiwum

Archiwum - lata '80 XX wieku

Spis treści
Archiwum
lata '60 XX wieku
lata '70 XX wieku
lata '80 XX wieku
lata '90 XX wieku
lata 2000–2004
lata 2005–2008
lata 2009–2013
lata 2013-2017
lata 2017-2021
Wszystkie strony

 1980

prezes: R. Jurkowski, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Obóz naukowy: WISŁA- 80, luty 80 r.
 2. Wyjazd do ZAMECH-u, marzec 80 r.
 3. Letni obóz naukowy KOZIENICE 80, lipiec 80 r.
 4. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „Łączenie systemu ciepłowniczego CRW-LZW z przewidywanymi nowymi rejonami wydobycia węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Ocena ekonomiczna i uwarunkowania”.
 5. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „WIELOWARIANTOWY PROGRAM ZAOPATRZENIA LUBELSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO W CIEPŁO Z ELEKTROCIEPŁOWNI DLA CELÓW GRZEWCZYCH I TECHNOLOGICZNYCH”.

 

1981

prezes: R. Jurkowski, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium „SYSTEMY CIEPŁOWNICZE BERLINA ZACH. I WARSZAWY”, styczeń 1981
  referaty przygotowane i wygłoszone w kraju oraz wyjazd do Berlina Zach. na zaproszenie firmy BEWAG, w tym do: EC Charlottenburg – 3 bloki U-K parowe i 3 bloki z turbinami gazowymi, o łącznej mocy 450 MWe, 610 MJ/s; EC Lichterfelde – 3 bloki parowe U-K o łącznej mocy 418 MWe i 450 MJ/s, węzeł ciepłowniczy w budynku mieszkalnym, przepompownia wody sieciowej.
 2. Obóz zimowy: ŚNIEŻNIK-81, luty 81 r.
 3. Obóz: KOZIENICE-81 połączony ze zwiedzaniem elektrowni wodnych Polski południowej, maj 81 r.
 4. Wyprawa: BAJKAŁ’81, kwiecień 81 r.
 5. Obóz: ZAKOPANE’81 „Megawat 81”, luty/marzec 81 r.

 

1982

prezes: P. Skowroński, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd techniczny do El. Kozienice, El. Bełchatów i EC Łódź, czerwiec 82 r.
 2. Obóz naukowy KOZIENICE 82, wrzesień 82 r.
 3. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „Optymalizacja obiegów cieplnych siłowni klasycznych z turbinami kondensacyjnymi, ciepłowniczymi i przeciwprężnymi”.

 

1983

prezes: E. Staroń, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Zwiedzanie Zakładów Urządzeń Chemicznych i Aparatury Przemysłowej CHEMAR, kwiecień 83 r.
 2. Letni obóz naukowy na budowie El. Bełchatów'83, sierpień 83 r.

 

1984

prezes: E. Staroń, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Obóz naukowy „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE”, luty 84 r.
 2. Wyprawa techniczno-turystyczna ŚLĄSK’84, maj 84 r.
 3. Wyjazd do Zakł. Wytwórczych Maszyn Elektrycznych DOLMEL, maj 84 r.
 4. Wyjazd „Szlakiem Hubala”: El. Kozienice – Fabryka Pomp w Kielcach – Browar w Warce, grudzień 84 r.
 5. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „OPTYMALIZACJA OBIEGÓW CIEPLNYCH SIŁOWNI KLASYCZNYCH Z TURBINAMI KONDENSACYJNYMI, CIEPŁOWNICZYMI I PRZECIWPRĘŻNYMI”.

 

1985

prezes: J. Stępień, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE” połączone z wyjazdem do elektrowni jądrowych i klasycznych Czechosłowacji, Węgier i Austrii, luty 85 r.
  Austria: EC parowo-gazowa Simmering w Wiedniu, el. węglowa Durnrohr z instalacją odsiarczania, el. parowo-gazowa Korneuburg, spalarnia śmieci Spittelau w Wiedniu, elektrownia wodna Greifenstein na Dunaju.
  Węgry: el. jądrowa Paks, el. z turbinami gazowymi Inota, EC Kabani z zasobnikami ciepła, el. węglowa im. Gagarina z chłodniami suchymi typu Hellera.
 2. Wyjazd do El. Kozienice, browaru Warka i Góry Kalwarii, listopad 85 r.

 

1986

prezes: J. Stępień, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd dydaktyczny na trasie: El. Kozienice – browar Warka – El. Bełchatów, maj 86 r.
 2. Obóz naukowy PAKS-Węgry 86 „KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ”, lipiec 86r.
  W czasie blisko miesięcznego pobytu w elektrowni jądrowej PAKS z reaktorami WWER-440 zapoznaliśmy się z: głównymi obiegami EJ, budową reaktora jądrowego, systemami zabezpieczeń przed i w czasie awarii, gospodarką paliwem jądrowym, sposobami usuwania odpadów radioaktywnych, układami wentylacji oraz kompozycją budynku głównego.

 

1987

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Obóz szkoleniowy w Beskidzie Żywieckim, luty 86 r.
 2. Wyjazd techniczny do El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce.
 3. Wyjazd do El. Bełchatów, maj 86 r.

 

1988

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd szlakiem: El. Kozienice – EC Stalowa Wola – Kopalnia Siarki Jeziórko.
 2. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „Opracowanie koncepcji symulatora i modeli matematycznych układu cieplnego siłowni jądrowej”.
 3. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW CZŁONU CIEPŁOWNICZEGO ELEKTROCIEPŁOWNI JĄDROWEJ”.

 

1989

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd do El. Kozienice i EC Siekierki.

  
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl