przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

23 czerwca 2018
Strona główna O Kole Archiwum

Archiwum - lata '90 XX wieku

Spis treści
Archiwum
lata '60 XX wieku
lata '70 XX wieku
lata '80 XX wieku
lata '90 XX wieku
lata 2000–2004
lata 2005–2008
lata 2009–2013
lata 2013-2017
lata 2017-2021
Wszystkie strony

1990

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW CZŁONU CIEPŁOWNICZEGO ELEKTROCIEPŁOWNI JĄDROWEJ”.
 2. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI SYMULATORA I MODELI MATEMATYCZNYCH UKŁADU CIEPLNEGO SIŁOWNI JĄDROWEJ”.
 3. Wyjazd techniczny do El. Kozienice.

 

1991

prezes: A. Kuciński, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce, maj 91 r.
 2. Wizyta w hotelu Marriott.

 

1992

prezes: A. Kuciński, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE” połączone z wyjazdem do Kozienic.
 2. Wyjazd do EC Siekierki, czerwiec 92 r.
 3. Wyjazd techniczny do El. Bełchatów, październik 92 r.

 

1993

prezes: A. Kuciński, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium Szczawa’93 na temat ochrony środowiska.
 2. Wyjazd do El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce.

 

1994

prezes: M. Zdanowicz, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Wyjazd do El. Bełchatów, marzec 94 r.
 2. Wyjazd techniczny do Bełchatowa, maj 94 r.
 3. Udział w XXXI Studenckiej Sesji Kół Naukowych, Kraków AGH, maj 94 r.
 4. Udział w obozie naukowym w Szczawie koło Limanowej, grudzień 94 r.
 5. Seminarium „Kotły fluidalne” połączone z wizytą w EC Żerań, grudzień 94 r.
 6. Obóz naukowy Muszyna 94, grudzień 94 r.

 

1995

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium naukowe „EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA” w Bielsku Białej, marzec/kwiecień 95 r.
 2. Wyjazd do elektrowni Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce, maj 95 r.
 3. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE DUŃSKIEJ” połączone z wyjazdem do elektrowni i elektrociepłowni w Danii – listopad 1995 r.
  • Zapoznanie się z działalnością firmy ELSAMPROJEKT projektującej elektrownie, elektrociepłownie i systemy ciepłownicze.
  • zwiedzanie budowanego bloku na parametry nadkrytyczne w EC Skarbek o mocy 414 MWe/440 MWq
  • zwiedzanie fabryki rur preizolowanych ABB I.C Moller – Fredericia
  • Zapoznanie się z ciepłownictwem rejonu Horsens – wizyta w EC spalającej śmieci – CHP Knudmose, elektrociepłowni parowej CHP Herning oraz w przedsiębiorstwie ciepłowniczym Horsens.
  • Zwiedzanie elektrociepłowni spalającej śmieci w Herning – CHP Herning z nowoczesną instalacją oczyszczania spalin
  • Zapoznanie się z ciepłownictwem Kopenhagi – wizyta w CRT-Metropolitan Copenhagen Heating Transmission Company, ciepłowni i węźle ciepłowniczym sieciowym.
  Obok wizyt w ramach wyjazdu odbyły się dwa seminaria prowadzone przez Elsamprojekt (we Frederici i Herning) oraz 5 seminariów przygotowanych przez uczestników. Ponad połowę kosztów wyjazdu pokryła firma ELSAMPROJEKT.
 4. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w ITC PW pt.: „Analiza kosztów ciepła loco odbiorca z różnych źródeł ciepła”

 

1996

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Udział w wystawie prac o działalności kół naukowych, czerwiec, Warszawa.
 2. Udział w seminarium międzynarodowym „NOWE GENERACJE ELEKTROWNI JĄDROWYCH”, 25–27.10.96 r., Warszawa.
 3. Udział w seminarium międzynarodowym (Polska/Niemcy) „MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W POLSCE”, 8–11.11.96 r. Polanica Zdrój.
 4. Wyjazd do El. Bełchatów, El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce.
 5. Seminarium z okazji 30-lecia Koła, 6–7 grudnia.
 6. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w ITC PW pt.: „ANALIZA KOSZTÓW CIEPŁA LOCO ODBIORCA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA”
 7. Spotkanie z mgr inż. W. Dulibanem na temat nowych rozwiązań w budowie kotłów fluidalnych.

 

1997

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Udział w obozie naukowym organizowanym przez koło naukowe CALORIA na AGH pod hasłem „MOTYWUJĄCA I INTEGRUJĄCA ROLA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NA UCZELNI” w Oravicach na Słowacji.
 2. Wyjazd do Laboratorium Geotermalnego PAN w Szaflarach – Bańska Nizina k. Zakopanego
 3. Seminarium „EKOLOGICZNE KOTŁY W CIEPŁOWNICTWIE” połączone z wizytą w EC Żerań zapoznanie się z kotłem OF-450
 4. Spotkanie z prof. Minnesota State University, Jerzym Fiszdonem na temat studiów w szczególności w zakresie energetyki na uniwersytecie w Menkato i USA
 5. Organizacja seminarium „EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE W ELEKTROWNIACH WĘGLOWYCH” połączone z wyjazdem do kopalni i elektrowni Bełchatów oraz elektrowni Opole. Kierownik org. Bernard Celiński, sekretarz naukowy Marcin Śmiech
 6. Udział w XXXIV sesji studenckich kół naukowych na AGH z wygłoszeniem trzech referatów.
  • Fiedułow W. „Dobór optymalnych parametrów konstrukcyjnych rur preizolowanych” (referat nagrodzony)
  • Karawecka K. „Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jako jedna z najbardziej ekologicznych technologii energetycznych”
  • Zakrzewski A. „Zasoby i wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce”
 7. Organizacja Targów Pracy Energetyków
 8. Udział w XXII sesji naukowej na Politechnice Częstochowskiej z trzema referatami.
  • Napiórkowski A. „Słoneczne systemy ciepłej wody użytkowej, elementy składowe i aspekty ekonomiczne wykorzystania energii słonecznej”
  • Czub M. „Nowe Duńskie technologie pozyskiwania ciepła z odpadów”
  • Śmiech M. „Izolacje transparentne i inne sposoby zmniejszania zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie”

 

1998

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE-98”. W części wyjazdowej uczestnicy zapoznali się z El. Jaworzno II (pierwszy w kraju blok 200 MW bez komina) El. Połaniec, Browarami „Warka” i El. Kozienice.
  Kierownik org. Mirosław Brodzik, sekr. naukowy Andrzej Napiórkowski
 2. Udział XXXXV Sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH w Krakowie z referatami członków KNE.
 3. Aktualizacja Koła na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej
 4. Organizacja seminarium „EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA” połączone z wyjazdem do EC Żerań
 5. Udział w Międzynarodowym Sympozjum Koła Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej z referatami członków KNE.

 

1999

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Udział z referatami członków KNE w konferencji koła naukowego CALORIA (AGH Kraków) „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA”, organizowanej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH
 2. Organizacja seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE ‘99” połączone z wyjazdem do kopalni i El. Bełchatów, El. Opole, El. Wodnej w Nysie, Ciepłowni opalanej słomą w Lubaniu, EC Berlin Mitte i El. Schwarze Pumpe w Niemczech.
  Kierownik org. Adam Waszkiewicz, sekretarz naukowy Przemysław Alabrudziński
 3. Udział w seminarium Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki na Politechnice Śląskiej z wygłoszeniem referatów:
  • Portacha J. „O modelach pośrednich w obliczeniach układów cieplnych siłowni”
  • Maliszewski M. „Analiza układu cieplnego bloku 235MW z kotłami fluidalnymi El. Turów”
  • Fiedułow W. „Optymalizacja sieci ciepłowniczych magistralnych preizolowanych”

  
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl