przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

23 czerwca 2018
Strona główna O Kole Archiwum

Archiwum - lata 2000–2004

Spis treści
Archiwum
lata '60 XX wieku
lata '70 XX wieku
lata '80 XX wieku
lata '90 XX wieku
lata 2000–2004
lata 2005–2008
lata 2009–2013
lata 2013-2017
lata 2017-2021
Wszystkie strony

2000

prezes: A.Waszkiewicz, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Z okazji 40-lecia MEiLu organizacja seminarium „EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII – 2000”. Część wyjazdowa seminarium obejmowała: pierwszą w kraju el. gazowo-parową w Gorzowie Wielkopolskim, Ciepłownie Geotermalne w Pyrzycach i kotły fluidalne w El. Konin oraz El. w Dychowie.
  Kierownik org. Dariusz Furtak, sekretarz naukowy Wojciech Fluder
 2. Udział w XXXVII Sesji Kół Naukowych w AGH w Krakowie z wygłoszeniem referatów:
  • Waszkiewicz A., Rybak D. „Elektrownie XXI wieku bez kominów”
  • Kaczorek M. „O metodach iteracyjnych rozwiązywania problemów technicznych”
  • Zawadzki K. „O entalpii i entropii H2O”
 3. Udział w Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Szczyrku z wygłoszeniem referatów:
  • Portacha J. „O strukturze uniwersalnej układów cieplnych siłowni i metodach numerycznych obliczeń bilansowych”
  • Kaczorek M. „Korzyści wykorzystania metody iteracyjnej do obliczeń bilansowych, układu cieplnego bloku 235 MW z kotłem fluidalnym El. Turów”
  • Waszkiewicz A. „Obliczenia przepływów masy i energii w układzie cieplnym bloku 800 MW El. Schwarze Pumpe”

 

2001 (35 lat od założenia Koła)

prezes: A. Marcińczyk, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium: „Studia Techniczne na Uniwersytetach Amerykańskich” z udziałem prof. J Fiszdona z Mankato University
 2. Organizacja wyjazdu technicznego do budowanej elektrociepłowni gazowo-parowej EC Lublin Wrotków. – Kierownik Artur Marcińczyk
 3. Seminarium: „O Energetyce i Gospodarce Odpadami w USA i Kanadzie” z udziałem prof. J. Portachy (po powrocie z USA i Kanady)
 4. Udział w XXXVIII Sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH z udziałem członków KNE – Legata M., Waszkiewicza A. z referatem pt. „Dynamiczne metody badania kolektorów słonecznych” (Opiekun prof. Z. Pluta)
 5. Udział w III Krajowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych na temat „Techniczne Aspekty Ochrony Środowiska” z udziałem członków KNE (Politechnika Gdańska 20–21.04.2001)
  • Waszkiewicz A., Rybak D.: „Elektrownie XXI wieku na Parametry Nadkrytyczne i bez Kominów” Opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha
  • Legat M.: „Wykorzystanie Gazu Wysypiskowego do Celów Energetycznych” Opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha
 6. Udział w Międzynarodowej Konferencji POWER-GEN 2001 w Brukseli i wizyta w elektrowni gazowo-parowej Wiword.
 7. Seminarium pt. „Nowoczesne Technologie w Energetyce w Kraju i na Świecie” połączone z wyjazdem do EC Lublin Wrotków i kopalni węgla kamiennego „Bogdanka”.
 8. Organizacja wystawy: 35-lecia KNE i 40-lecia ITC. – Kierownik M. Lewandowski
 9. Seminarium XVIII ŚWIATOWY KONGRES ENERGETYCZNY Buenos Aires, ARGENTYNA, 21–25 października 2001, Prof. J. Portacha, K. Adamkiewicz

 

2002

prezes: A. Marcińczyk, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Organizacja seminarium: „Gospodarka Cieplno-Energetyczna Ostrołęki”, „Sterowanie bloku 220 MW sieciami neuronowymi”.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Energetyków z udziałem Dziekana MEiL Prof. Tadeusza Rychtera oraz Opiekuna KNE Prof. Józefa Portachy.
 3. Udział w 39. sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH, (Kraków, 9 maja). Referaty wygłoszone przez członków KNE:
  • Dobek Radosław: „Debata nad przyszłością energetyki jądrowej”, opiekun dr R. Janczak
  • Marcińczyk Artur: „Skojarzone wytwarzanie ciepła w miastach”, opiekun prof. J. Portacha
  • Rybak Daniel: „Efekty termodynamiczne i ekonomiczne akumulacji ciepła w EC”, opiekun prof. J. Portacha
 4. Udział w Konferencji „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA” organizowanej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH. Referaty wygłoszone przez członków KNE:
  • Dobek Radosław: „Quo Vadis Energetyka Jądrowa?”, opiekun dr R. Janczak
  • Furtak D.: „Sieci neuronowe – tania i skuteczna metoda ograniczenia emisji NOx”, opiekun dr inż. K. Świrski
  • Marcińczyk Artur: „Ekologiczne technologie wytwarzania ciepła w aglomeracjach europejskich”, opiekun prof. J. Portacha
  • Rybak D.: „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania akumulatorów ciepła w elektrociepłowniach zawodowych”, opiekun prof. J. Portacha
 5. Wyróżnienie „Dyplomem Uznania” Opiekuna KNE Prof. J. Portachy przez Rektora AGH w Krakowie za pracę na rzecz rozwoju Studenckiego Ruchu Naukowego
 6. Organizacja Międzyuczelnianego Seminarium: „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE – 2002”. Uczestniczyli w nim członkowie kół naukowych o podobnym profilu z AGH i Politechniki Śląskiej. Seminarium było połączone z wizytami w kilku zakładach energetycznych w Zagłębiu Ruhry w celu zapoznania się z ich budową i eksploatacją. W ramach Seminarium wszyscy uczestnicy przygotowali i wygłosili referaty oraz zwiedzili następujące zakłady:
  • Elektrownia Niederaussem – jedna z najnowocześniejszych w Europie elektrowni opalanych węglem brunatnym. Blok o mocy 1000 MW na parametry nadkrytyczne.
  • Zakłady utylizacji odpadów i spalarnia gazów – Rodenkirchen w Kolonii. Gazy wykorzystane są w elektrowni z ogniwami paliwowymi – 200 kW.
  • Zakłady produkcji materiałów odpornych na wysokie temperatury i trudnościeralnych dla kotłów fluidalnych, koksowni i spalarni śmieci – KARRENA.
  • Najnowocześniejszą w Europie koksownię wykorzystującą materiały ognioodporne z firmy Karrena.
  • Największy w Europie blok gazowo-parowy – 750 MW z kotłem węglowym – Elektrownia Werne,
  • Instalacje elektrowni z ogniwami paliwowymi o mocy od 2 do 300 kW w Essen.
  W ramach atrakcji turystycznych zwiedziliśmy Weimar (miasto Goethego, Schillera, Ł. Cranacha i S. Bacha), Kolonię z piękną gotycką katedrą oraz Bonn (miasto rodzinne Bethovena) i inne. Seminarium pierwotnie zaplanowane było w 2001 r. (z okazji 35-lecia KNE), ze względów finansowych zostało przesunięte na rok 2002.

 

2003

prezes: A. Marcińczyk, od października prezes: Piotr Proczek, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Udział w Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. S. Ochęduszki – POLITECHNIKA ŚLĄSKA: „Współczesne problemy energetyki i ekologii”. Na seminarium przygotowali i wygłosili referaty:
  • Artur Marcińczyk: „Przyrost sprawności bloku kondensacyjnego poprzez dobudowę czołowej turbiny gazowej.”
  • Mariusz Proczek: „Obliczenia bilansowe układu cieplnego z wykorzystaniem metody minimalizacji”
  • Prof. J. Portacha: „Kierunki rozwoju technologii węglowych w siłowniach cieplnych”
 2. Udział w XL Sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH. Referaty przygotowali i wygłosili:
  • Mariusz Proczek: „Właściwości struktury macierzy topologicznej modelu elektrociepłowni i wykorzystanie ich w obliczeniach bilansowych”
  • Maciej Kowalewski: „Koszty ekologiczne wytwarzania ciepła w EC zawodowej”
  • Jacek Szymczyk (doktorant): „Metoda pośrednia obliczeń bilansowych bloku energetycznego 360 MW elektrowni Bełchatów”.
  Opiekunem naukowym referatów był Prof. J. Portacha.
 3. Organizacja zimowego obozu szkoleniowego na Szyndzielni pt.: „Ekologia i Cogeneration” połączony z wizytą w Elektrociepłowni Bielsko Biała.
 4. Walne Zgromadzenie Członków KNE z udziałem Opiekuna Koła Prof. J. Portachy, połączone z wyborem nowych władz Koła. (20 października)
  Skład wybranego zarządu: Piotr Proczek – prezes, Marzena Lasocka – wiceprezes, Mariusz Proczek – wiceprezes.
 5. Utworzenie nowej strony internetowej KNE o adresie: http://kne.itc.pw.edu.pl – webmaster: Mariusz Proczek
 6. Organizacja seminarium pt. „Energetyka Warszawy i Mazowsza 2003” połączona z wizytą w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „ZUSOK” w Warszawie i Elektrociepłowni zasilanej biogazem ze ścieków na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach. ZUSOK jest jednym z najnowszych tego zakładów tego typu w Europie. (17 grudnia)
  Kierownik – Marzena Lasocka.
 7. Tradycyjne spotkanie wigilijne z członkami i sympatykami naszego Koła. Honorowy gość – Prof. Jerzy Fiszdon (Absolwent MEiL-u). Obecnie Profesor Minnesota State University Mankato w USA. (19 grudnia)
 8. Organizacja seminarium pt. „Nowoczesne Technologie Energetyce” połączone z wyjazdem do Elektrociepłowni Lublin Wrotków i Elektrociepłowni gazowo-parowej w Siedlcach. (20 grudnia)
  Kierownik – Piotr Proczek.

 

2004

prezes: P. Proczek, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium: „Energia z odpadów komunalnych”. (Warszawa, 16 stycznia)
  W ramach seminarium wizyta w Zakładach Mechanicznych PZL-Wola. Inspiracją naszego zainteresowania była wizyta w Elektrociepłowni, w oczyszczalni ścieków w Siedlcach, gdzie zapoznaliśmy się z eksploatacja tych urządzeń.
  Kierownik seminarium: Krzysztof Konop
 2. Zimowy obóz naukowy: „Ekologia i Cogeneration w Energetyce – 2004”. (Szczyrk, 14–20 lutego)
  Cel obozu: zapoznanie się z zagadnieniami ekologicznymi i gospodarką skojarzoną (cogeneration) w energetyce.
  Podczas siedmiu sesji naukowych uczestnicy zaprezentowali swoje referaty. Obóz połączony był z wizytą w Elektrociepłowni Bielsko II. Uczestnicy zapoznali się również z Elektrociepłownią zasilaną biogazem w oczyszczalni ścieków Aqua S.A. „Komorowice”.
  Kierownik: Piotr Proczek
 3. Dni otwarte PW. (Warszawa, marzec)
  Prezentacja działalności Koła w Gmachu Głównym PW oraz na wydziale MEiL w ITC. W pracach wzięli udział: Sławomir Strąpoć, Mariusz Proczek, Marzena Lasocka, Anna Fruzińska.
  Koordynator: Mariusz Proczek
 4. Wystawa na IV p. ITC. (Warszawa, marzec/kwiecień)
  Wystawa pod hasłem: „Nowe Technologie w Energetyce” nawiązująca do wizyt technicznych Koła w nowoczesnych zakładach energetycznych w kraju i zagranicą, zlokalizowana w holu na IV p. Instytutu Techniki Cieplnej.
  Koordynator: Anna Fruzińska
 5. Seminarium: „Technologie ekologiczne w Energetyce – 2004” (28 kwietnia).
  Cel: Zapoznanie się z elektrociepłownią z silnikami spalinowymi, zasilaną biogazem ze składowiska odpadów miejskich, w Radomiu oraz z nowoczesną instalacją odsiarczania spalin w Elektrowni Kozienice dla bloków 500 MW.
  Kierownik seminarium: Piotr Proczek
 6. XLI Sesja Kół Naukowych na AGH w Krakowie. (13 maja)
  Referat przygotował i wygłosił Proczek Piotr: „Małe elektrociepłownie biogazowe”, opiekun naukowy referatu: Prof. J. Portacha
 7. Udział członków KNE w II Międzynarodowej Konferencji „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA” na AGH pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. (20–22 maja)
  Referaty przygotowali i zaprezentowali:
  • Portacha J., Proczek P.: „Wykorzystanie biogazu ze ścieków i śmieci miejskich, do produkcji energii elektrycznej i ciepła w układzie skojarzonym”
  • Marcińczyk A., Portacha J.: „Aspekty ekologiczne siłowni na parametry nadkrytyczne – Elektrownia Bełchatów II”
 8. Seminarium „Zaopatrzenie w energię dużych miast” połączone z wizytą techniczną w EC Siekierki. (25 listopada)
  Referat pt.: „Systemy grzewcze dużych aglomeracji miejskich”, przygotowała Marta Dąbrowska.
  Kierownik seminarium: Łukasz Baran
 9. Seminarium „Rozwiązania proekologiczne urządzeń energetycznych” połączone z wizytą w ośrodku firmy Viessmann. (9 grudnia)
  Referaty przygotowali:
  • Firląg Szymon: „Kotły fluidalne”
  • Kowalska Dorota: „Sieci preizolowane”
  • Trzaski Adrian: „Pompy ciepła”
  • Strąpoć Sławomir: „Nowe rozwiązania kotłów kondensacyjnych”
  Kierownik seminarium: Sławomir Strąpoć
 10. Walne Zgromadzenie Członków i Sympatyków KNE z udziałem Kierownika Zakładu Pomp, Napędów i Siłowni ITC PW Prof. W. Jędrala i Opiekuna KNE Prof. J. Portachy. Przyznanie tytułu Honorowego Prezesa mgr-owi inż. Arturowi Marcińczykowi. Skład wybranego zarządu: Piotr Proczek – prezes, wiceprezes Łukasz Baran. Zatwierdzenie programu na rok akademicki 2004/2005. (16 grudnia)
 11. Tradycyjne spotkanie wigilijne z członkami i sympatykami naszego Koła, opiekunem KNE oraz rodziną Boguckich. (20 grudnia)
 12. I część remontu pomieszczenia KNE pokoju ITC 02 (pomalowanie pomieszczenia, zakup części nowego wyposażenia).

  
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl