przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

23 czerwca 2018
Strona główna O Kole Archiwum

Archiwum - lata 2005–2008

Spis treści
Archiwum
lata '60 XX wieku
lata '70 XX wieku
lata '80 XX wieku
lata '90 XX wieku
lata 2000–2004
lata 2005–2008
lata 2009–2013
lata 2013-2017
lata 2017-2021
Wszystkie strony

2005

prezes: P. Proczek, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. II część remontu pomieszczenia KNE, pokoju ITC 02 (zakup materiałów niezbędnych do remontu)
  Kierownik prac remontowych: Łukasz Baran
 2. Seminarium: „Miejskie śmieci i ścieki, jako źródło energii”. (Warszawa, 13 stycznia)
  W ramach seminarium wizyta w ZUSOK-u (Zakładzie Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych).
  Kierownik seminarium: Marzena Lasocka
 3. Zimowy obóz naukowy: „ENERGETYKA – KOGENERACJA – EKOLOGIA – 2005”. (Szczyrk, 12–19 lutego)
  Cel obozu: zapoznanie się z zagadnieniami ekologicznymi i gospodarką skojarzoną (cogeneration) w energetyce. Obóz połączony z wizytą w elektrociepłowni Chorzów ELCHO.
  Podczas ośmiu sesji naukowych uczestnicy zaprezentowali 19 referatów przygotowanych przez siebie przed obozem.
  Kierownik: Mateusz Delekta
 4. Dni otwarte PW. (Warszawa, 6 i 13 marca)
  Stoisko na wydziale MEiL w ITC, prezentacja działalności Koła w Gmachu Głównym PW. W pracach wzięli udział: Kamil Misztal, Marzena Lasocka, Sławomir Strąpoć, Sławomir Ostapski, Grzegorz Polakowski, Piotr Proczek, Łukasz Baran.
  Koordynator: Grzegorz Polakowski
 5. Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej: „O działalności Koła Naukowego Energetyków: nauka – technika – dydaktyka”. (Warszawa, 22 marca)
  Opiekun KNE Prof. Józef Portacha opowiedział o historii Koła oraz jego blisko 40-to letniej działalności, Prezes KNE Piotr Proczek, Wiceprezes KNE Marzena Lasocka oraz Członek KNE Hanna Bogucka, opowiedzieli o obecnej aktywności, a także bliższych i dalszych planach. W seminarium udział wzięli m.in. z-ca Dyrektora ITC – dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, Wykładowcy MEiL, członkowie i sympatycy KNE oraz zaproszeni goście.
  Opiekun merytoryczny seminarium: Prof. J. Portacha
 6. „Jajeczko KNE” – spotkanie wielkanocne z członkami i sympatykami naszego Koła oraz Opiekunem KNE. (24 marca)
 7. Seminarium „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2005 – część polska #1” (Bełchatów, 18 maja)
  Wizyta w Elektrowni Bełchatów. Część kulturalna: Wizyta w Opactwie Braci Cystersów w Sulejowie niedaleko Bełchatowa.
  Kierownik seminarium: Marzena Lasocka
 8. Seminarium „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2005 – część polska #2” (Elbląg, Gdańsk, 20 maja)
  Wizyta w Zakładach mechanicznych ALSTOM Power w Elblągu, Elektrociepłowni Matarnia oraz EC Szadółki w Gdańsku była drugim nawiązaniem do – Konferencji ETE-2005. Celem seminarium było zapoznanie się z nowoczesnymi i proekologicznymi technologiami produkcji turbin parowych i gazowych w zakładach ALSTOM Power. Drugim elementem wyjazdu było zapoznanie się z zagadnieniami ekologicznymi i gospodarką skojarzoną (cogeneration) w energetyce na przykładzie EC Gdańsk Matarnia oraz EC Szadółki.
  Kierownicy seminarium: Grzegorz Polakowski i Mariusz Andrzejczuk
 9. Doposażenie sali KNE – ITC 02. (Warszawa, PW ITC, Sala 02, 7 czerwca)
  Za fundusze pozyskane z Komisji Finansowej i Gospodarczej SSPW zakupiono następujący sprzęt komputerowy:
  • komputer (stacja robocza): AMD Sempron 2200+, 512 MB RAM
  • monitor: Samsung SyncMaster 793DF
  • drukarka laserowa czarno-biała: HP LaserJet 1020
  • skaner: Pustek OpticPro S28
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Proczek
 10. Seminarium „Warszawska sieć ciepłownicza”. (Warszawa, ITC PW, 9 czerwca)
  Seminarium prowadził Prezes Zarządu SPEC S.A. i jednocześnie wykładowca naszego Wydziału MEiL, dr inż. Paweł Skowroński
  Kierownik seminarium: Piotr Proczek
 11. Konferencja „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2005” (ETE-2005).
  (Polska, Czechy, Austria, Szwajcaria, Francja, 15–23 października)
  Konferencja ETE–2005 zapoczątkowała obchody 40-lecia Koła.
  Ponad 30 referatów było ilustrowanych wizytami w 13 nowoczesnych zakładach energetycznych w kraju i zagranicą. Należały do nich: El. Bełchatów, EC ELCHO (z kotłami fluidalnymi) w Chorzowie, Zakłady ALSTOM w Elblągu, EC Szadułki (spalająca biogaz ze składowiska śmieci), EC Matarnia w Gdańsku, ZUSOK w Warszawie (spalający śmieci), EC Simmering w Wiedniu (z blokami gazowo parowymi i kotłami na biopaliwo), Zakłady General Electric – Jenbacher koło Innsbrucku (produkujące silniki gazowe spalające również biogaz), Alpejska El. wodna Kaprun, Ośrodek Badań Naukowych CERN koło Genewy, Zakłady CIAT (produkujące wymienniki ciepła, pompy ciepła ora instalacje klimatyzacyjne, EJ Leibstadt – 1200 MW w Szwajcarii, EJ Temelin – 2x 1000MW w Czechach.
  Referaty obejmowały następującą tematykę:
  • Rozwój technologii ekologicznych w energetyce.
  • Zaopatrzenie w energię dużych aglomeracji miejskich:
  • Energia z odpadów komunalnych.
  • Technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii.
  • Konstrukcje proekologiczne w energetyce
  • Badania naukowe na użytek proekologicznej energetyki.
  • Energetyka Jądrowa – technologie ekologiczne, czy nie?
  • Klimatyzacja – pompy ciepła i klimatyzatory.
  Do części kulturalnej wyjazdu należały wizyty w:
  Klasztorze Paulinów na Jasnej Górze, Stare Miasto w Ołomuńcu, Zabytki Wiednia w tym muzeum Habsburgów w Hofburgu, Opactwo Benedyktynów w Melku, Zabytki Strasburga, Innsbrucku i Genewy.
  Przewodniczący komitetu programowego: prof. dr hab. inż. Józef Portacha
  Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Piotr Proczek
 12. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Konik” 2005. (Warszawa, Gmach Główny PW, 25–26 października)
  Prezentacja dorobku i osiągnięć Koła na Targach Kół Naukowych „Konik” 2005. Na ogólnym wystąpieniu Koło reprezentowali Mateusz Tatys, oraz prezes KNE Piotr Proczek
  Organizator: Samorząd Studentów PW
  Organizatorzy z ramienia KNE: Kamil Misztal, Jarosław Jesień
 13. Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Koła Naukowe Kuźnią Talentów” pod patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji. (Warszawa, Gmach Główny PW, 25–27 listopada)
  Celem Konferencji było zaprezentowanie przez młodych naukowców ciekawych projektów naukowych, zrealizowanych przez Koła Naukowe. Członkowie Koła – Adam Rajewski i Paweł Różacki wystąpili z referatem: „Energetyka Jądrowa – Zbawienie czy przekleństwo?”
  Organizator: Samorząd Studentów PW
  Organizatorzy z ramienia KNE: Kamil Misztal, Jarosław Jesień, Marzena Lasocka
 14. Walne Zgromadzenie Członków KNE. (6 i 13 grudnia)
  Walnego zaszczycili: Prof. Józef Portacha – opiekun KNE, Prof. Krzysztof Badyda – Prodziekan Wydz. MEiL ds. dydaktycznych, Prof. Rudolf Klemens – zastępca Dyrektora ITC ds. naukowych, Prof. Waldemar Jędral – kierownik Zakładu Pomp Napędów i Siłowni, Dr inż. Jan Szymczyk – sympatyk KNE.
  Skład wybranego Zarządu:
  • Prezes: Marcin Wołowicz
  • Wiceprezes: Piotr Opechowski
  • Wiceprezes: Łukasz Baran
 15. Spotkanie Wigilijne (22 grudnia)
  Tradycyjne spotkanie wigilijne z członkami i sympatykami naszego Koła.

 

2006

prezes: Marcin Wołowicz, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Seminarium „Silniki Gazowe”. (Warszawa, 18 stycznia)
  Powyższe seminarium było połączone z wizytą w Zakładach Mechanicznych PZL-Wola. Referat dotyczący seminarium przygotował i wygłosił Mariusz Andrzejczuk.
  Kierownik seminarium: Mariusz Andrzejczuk
 2. Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej: „Ekologiczne technologie w Energetyce” (nauka – technika – dydaktyka). (Warszawa, 28 marca)
  Referaty wygłosili:
  • Prof. Józef Portacha: „Perspektywiczne rozwiązania w energetyce cieplnej”
  • Marcin Wołowicz omówił sieć ciepłowniczą oraz EC w Wiedniu
  Opiekun merytoryczny seminarium: Prof. J. Portacha
 3. Dni otwarte PW. (Warszawa, marzec, 2 terminy)
  Stoisko na wydziale MEiL w ITC. Prezentacja działalności Koła w Gmachu Głównym PW. W pracach wzięli udział: Marcin Wolowicz, Piotr Opęchowski, Mariusz Andrzejczuk, Kamil Misztal, Łukasz Baran, Piotr Proczek, Sławomir Strąpoć.
  Koordynator: Marcin Wołowicz
 4. Udział w sympozjum naukowym: „Czyste technologie węglowe wytwarzania elektryczności, ciepła i chłodu” (Szczyrk, 15–17 marca)
  Referaty przygotowali i zaprezentowali:
  • Portacha J.: „Rozwój siłowni cieplnych w kraju i na świecie”,
  • Proczek P.: „Wykorzystanie energii odpadów w rozproszonych siłowniach zawodowych”,
  • Różacki P.: „Energetyka jądrowa – najpierw okłamać, potem mówić prawdę”
 5. Udział członków KNE w Konferencji Naukowej „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA” na AGH pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. (17–19 maja)
  Referaty przygotowali:
  • Portacha J., Strąpoć S.: „Efekty energetyczne i ekologiczne zmiany struktury układu cieplnego bloku elektrowni zawodowej”,
  • Wołowicz M., Baran Ł.: „Polityka energetyczna Unii Europejskiej w oparciu o zasadę dostępu stron trzecich do handlu energią” ,
  • Proczek P., Portacha J.: „Ekologiczne technologie w energetyce”
 6. Konferencja „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2006” (ETE-2006). (Polska, Niemcy, Belgia, Francja, 1–12 listopada)
  Konferencja ETE-06 była jubileuszową, z okazji 40 lat działalności Koła Naukowego Energetyków.
  Referaty i dyskusje na konferencji ETE – 06 dotyczyły w głównym nurcie trzech ważnych dla energetyki krajowej tematów.:
  • Budowa elektrowni konwencjonalnych na parametry nadkrytyczne
  • Energetyka jądrowa
  • Utylizacja energii odpadów
  Wykaz zwiedzanych zakładów:
  • Elektrownia Schwarze Pumpe 2x 800 MW
  • Elektrownia gazowo-parowa Altbach Dezisau Parallel
  • Zakład Utylizacji Energii Odpadów w Kolonii
  • Elektrownia jądrowa Doel w Belgii 2x 400 MW, 2x 1000 MW
  • Issy – Les – Moulineaux – Centrum utylizacji odpadów komunalnych w Paryżu (w budowie)
  Wykaz referatów wygłoszonych na Konferencji:
  • Portacha J.: Kierunki rozwoju technologii ekologicznych w energetyce
  • Andrzejczuk M.: Układy gazowo-parowe
  • Baran Ł.: Wykorzystanie odpadów przez ich spalanie
  • Grabski G.: Węgiel
  • Fruzińska A.: Hydroelektrownie
  • Kosowski M.: Energetyka jądrowa tak czy nie? Na przykładzie reaktora w Czarnobylu
  • Królak A.: Ogniwa paliwowe
  • Lasocka M.: System ciepłowniczy Warszawy wczoraj i dziś
  • Makaruk G.: Źródła energii w dużych aglomeracjach miejskich
  • Proczek P.: Wykorzystanie energii odpadów w małych elektrociepłowniach
  • Rajewski A.: Energetyka jądrowa w Belgii
  • Różacki P.: Bloki na parametry nadkrytyczne w polskim sektorze energetycznym
  • Strąpoć S.: Wpływ zmian struktury układu cieplnego bloku elektrowni zawodowej na jednostkowe zużycie ciepła i roczne zużycie paliwa
  • Wołowicz M.: Ciepłownictwo w Kolonii
  • Żendzian Ł.: Wpływ zmiany parametrów pary świeżej na wskaźniki energetyczne bloku elektrowni
  • Zalewski P.: Energetyka jądrowa tak czy nie?
  • Karaśkiewicz K.: Pompy w energetyce
  • Szymczyk J.: Instalacje kontroli sieci preizolowanych
  • Palimąka T.: Zasilanie sieci komputerowych – bezpieczeństwo elektroenergetyczne
  • Prusiński P.: Elektrownie wiatrowe jako przykład pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii
  • Dymowski M.: Projekt instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym
  • Kaczmarczyk A.: Energia słońca
  • Umiński M.: Analiza wariantowa układu Kalina
  • Szmaj P.: Rozwiązania techniczne wyróżniające blok 833MW na tle energetyki krajowej
  • Chorzelski M.: Materiały używane w energetyce cieplnej do budowy urządzeń ciśnieniowych
  • Maciak A.: Przykłady zastosowania kogeneracji w Polsce w obiektach zasilanych gazem ziemnym
  • Kwestarz M.: Magazynowanie energii w miejskich systemach ciepłowniczych
  • Apel P.: Zaopatrzenie w energię dużych aglomeracji miejskich
  • Wasiluk M.: Biomasa i współczesne metody jej przetwarzania
 7. 40-Lecie KNE (25 maja)
  Przygotowanie wystawy – „40 lat KNE’’;
  Pełnomocnik wystawy: Marzena Lasocka
  Zastępca pełnomocnika: Mariusz Andrzejczuk
  W przygotowaniu wystawy brali udział: Sławomir Strąpoć, Maciej Kowalski, Marcin Wołowicz, Piotr Prusiński, Piotr Opęchowski, Łukasz Baran, Paweł Różacki.
 8. Pomoc członków Koła w przygotowaniu preskryptu do wykładu prof. J. Portachy „Układy Cieplne Siłowni’’ W przygotowaniu preskryptu brali udział: Mariusz Andrzejczuk, Sławomir Strąpoć, Marcin Wołowicz oraz pomocy dydaktycznej w Internecie Piotr Proczek
 9. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”
 10. Wyjazd do EC Katowice i EC Elcho – Dr inż. A. Smyk
 11. Grant Rektorski pod kierownictwem prof. J. Portachy „Efekty termodynamiczne, ekologiczne i ekonomiczne, zmiany struktury uklau cieplnego bloku elektrowni zawodowej”
  Sławomir Strąpoć, Mariusz Andrzejczuk, Marcin Wołowicz.
 12. Spotkanie opłatkowe członków KNE i związku zawodowego SOLIDARNOŚĆ (20 grudnia)
 13. Utworzenie nowej strony internetowej KNE
 14. Porządkowanie dokumentacji KNE
 15. Uzupełnianie i stworzenie w wersji elektronicznej Kalendarium z 40 lat działalności KNE
 16. Uporządkowanie biblioteki
 17. Walne Zgromadzenie Członków KNE. (20 grudnia)
  Wybór Nowych władz.
  • Prezes: Paweł Różacki
  • Wiceprezes ds. Finansowych i Polityki Personalnej (HR): Wojciech Skowroński
  • Wiceprezez ds. Polityki Gospodarczej i Promocji (PR): Kamil Misztal

 

2007

prezes: P. Różacki, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. Konferencja Szczyrk (7–10 marca)
  Wygłoszone referaty:
  • prof. dr hab. inż. Józef Portacha „Wpływ struktury układu regeneracji w bloku energetycznym elektrowni zawodowej na jednostkowe zużycie paliwa”,
  • Mariusz Andrzejczuk „Siłownia gazowo-parowa Altbach Dezisau na parametry nadkrytyczne spalająca w części parowej węgiel.”
  • Paweł Różacki „Kotły na parametry nadkrytyczne w polskim sektorze energetycznym”
 2. Drzwi Otwarte (17–18 marca)
  Prezentacja Koła połączona z promowaniem Politechniki Warszawskiej w gronie kandydatów na studia.
 3. Konferencja Global Startup Workshop w Trondheim (26–28 marca)
  Szkolenie organizowane przez uniwersytet MIT dotyczące przedsiębiorczości. W szkoleniu tym wzięły osoby z KNE: Adam Rajewski, Mariusz Andrzejczuk i Paweł Różacki
 4. Szkolenie dla Zarządów Kół Naukowych (marzec)
  Szkolenie zorganizowane przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej oraz Radę Kół Naukowych.
  W szkoleniu uczestniczył Kamil Misztal i Wojciech Skowroński.
 5. Seminarium „ETE-06 w Instytucie Techniki Cieplnej” (kwiecień)
  Seminarium, które podsumowało i przedstawiło publicznie efekty konferencji ETE–2006. Przedstawione referaty dotyczące technologii oglądanych w czasie konferencji ETE–06. W organizacji tego seminarium brali udział: Marzena Lasocka, Mariusz Andrzejczuk i Sławomir Strąpoć.
 6. Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Koła Naukowe Kuźnią Talentów” (20–22 kwietnia)
  Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był Kamil Misztal. Pod czas tego panelu wygłoszono następujące referaty:
  • „Możliwości zastosowania technologii bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa w Polsce na tle aktualnych zasobów węgla” Adam Dominiak i Mikołaj Włoch,
  • „LNG jako jedna z możliwości dywersyfikacji dostaw gazu do Polski” Damian Stępień i Janusz Nowak
  • „Wpływ struktury układu cieplnego elektrowni zawodowej na zużycie paliwa” Sławomira Strąpoć i Mariusz Andrzejczuk,
  • „Analiza korzyści i wad zastosowania kotłów rusztowych” Paweł Różacki
  W wyniku przeprowadzonego konkursu, referat Pawła Różackiego zajął II miejsce.
 7. Wyjazd techniczny do Elektrowni Bełchatów (10 maja)
  Jednodniowy wyjazd do elektrowni Bełchatów. Kierownikiem wyjazdu Piotr Bakoń. W wyjeździe brało udział blisko 40 osób.
 8. Wystawa 40-lecie Koła Naukowego Energetyków w Gmachu Głównym PW
  Wystawę koordynował Mariusz Andrzejczuk.
 9. Wyjazd techniczny do Elektrociepłowni Żerań (maj)
  Kierownikiem wyjazdu był Mikołaj Włoch. W wyjeździe brało udział 15 osób.
 10. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Konik” oraz Targi Stypendiów Zagranicznych, Duża Aula Politechniki Warszawskiej (16–17 września)
  Już po raz czwarty odbyły się targi. KN Energetyków zaprezentowało swoją bieżącą działalność oraz plany na przyszłość. Koordynatorem stoiska KNE był Piotr Bakoń. Ze strony organizatorów koordynatorem ds. mediów był Kamil Misztal.
 11. Wyjazd techniczny do Elektrociepłowni Żerań (listopad)
  Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniem kotła fluidalnego OFz-450B.
  W wyjeździe brało udział 12 osób.
  Kierownik wyjazdu Mikołaj Włoch.
 12. Konferencja „Dzisiejsze spojrzenie na spuściznę Nikoli Tesli" (Muzeum Techniki PKiN, Wydział Elektryczny) (21–22 listopada)
  Konferencja organizowana przez KN Faza Politechniki Warszawskiej przy współpracy Koła Seniorów oraz Koła Terenowego Oddziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP. Konferencja odbyła się pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prace organizacyjne koordynował Kamil Misztal.
 13. Projekt badawczy „Badania efektów energetycznych i ekologicznych kogeneracji”
  Projekt został zorganizowany w ramach grantu rektorskiego. Brały w nim udział następujące osoby:
  • inż. Marzena Lasocka
  • Mariusz Andrzejczuk
  • Marcin Wołowicz
  • Sławomir Strąpoć
  Kierownikiem projektu był prof. dr hab. Inż. Józef Portacha.
 14. Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Energetyków (5 grudnia)
  Został powołany nowy zarząd w składzie:
  • Adam Rajewski – prezes zarządu,
  • Piotr Bakoń – wiceprezes,
  • Adam Dominiak – wiceprezes.
 15. XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP (19 grudnia)
  Dzięki Pani Jolancie Arendarskiej KN Energetyków zaprezentowało się pod czas XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP w dniu 19 grudnia 2007 r. Koło Naukowe było reprezentowane przez: Kamila Misztala oraz Kamila Wiśniewskiego.
 16. Wspólne spotkanie opłatkowe z NSZZ Solidarność (20 grudnia)
  Tradycyjne spotkanie wigilijne członków i sympatyków Koła Naukowego Energetyków oraz Koła NSZZ Solidarność z Instytutu Techniki Cieplnej. W imprezie tej wzięło udział około 35 osób.
 17. Wystawa „Ekologiczne Technologie w Energetyce w Instytucie Techniki Cieplnej”.
  Wystawa koordynowana przez Mariusza Andrzejczuka, Marzenę Lasocką i Sławomira Strąpocia.
 18. Udział w przygotowaniu prac dydaktycznych
  Członkowie Koła wzięli udział w przygotowaniu preskryptu pt. „Układy cieplne siłowni konwencjonalnych odnawialnych i jądrowych” do wykładu Układy Cieplne siłowni prowadzonych przez prof. dr hab. inż. Józefa Portacha. W pracach wzięli udział: Mariusz Andrzejczuk, Sławomir Strąpoć i Marcin Wołowicz.

 

2008

prezes: A. Rajewski, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

 1. „Jutro polskiej energetyki” (cały rok 2008)
  Liczba uczestników: ok. 15–20 w zależności od fazy projektu
  Wizyty w nowoczesnych zakładach energetyki polskiej:
  • EC Katowice,
  • Elcho Chorzów,
  • Elektrownia Łagisza II (w budowie),
  • Elektrownia Bełchatów II (w budowie)
  • Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”
  Wizyta w pierwszy trzech zakładach była możliwa dzięki uprzejmości dr. Adama Smyka z ITC PW. Wyjazd do Bełchatowa był możliwy dzięki firmie ALSTOM.
 2. Projekt studenckiego symulatora elektrowni VSimDCS (cały rok 2008)
  Liczba uczestników: 7
  Projekt symulatora elektrowni bloku 200 MW z Elektrowni Kozienice. Projekt wieloetapowy. Pierwsza część (kotłowa) została wykonana przez inż. Piotra Prusińskiego. Koordynatorem dalszych etapów jest Łukasz Sznajder.
  Dofinansowanie projektu z Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
 3. Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (6–8 marca)
  W dniach 6–8 marca 2008 r. reprezentacja KNE PW w składzie: prof. Józef Portacha, inż. Marzena Lasocka oraz inż. Adam Rajewski uczestniczyła w Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, które odbyło się w Szczyrku. W czasie sympozjum KNE PW przedstawiło dwa referaty:
  • „Wpływ ciśnienia pary grzejnej na efekty energetyczne kogeneracji” – prof. Józef Portacha, inż. Marzena Lasocka – referat stworzony na podstawie grantu rektorskiego realizowanego w roku 2007,
  • „Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej” – inż. Adam Rajewski.
 4. Grant Rektorski „Jaka elektrownia jądrowa dla Polski?” (marzec–grudzień)
  Liczba uczestników: 5
  W roku 2008 Kołu Naukowemu Energetyków został przyznany Grant Rektorski na badania na temat elektrowni jądrowej możliwej do zastosowania w Polsce. W ramach grantu zespół przeprowadził przegląd dostępnych technologii, wykonał obliczenia w zakresie doboru układu cieplnego dla rozwiązań elektrowni oraz elektrociepłowni jądrowej opartej o reaktor wodny ciśnieniowy oraz analizę zależności pomiędzy algorytmem obliczeń, a dokładnością ich wyników.
  Grant realizował zespół w składzie:
  • Prof. dr hab. inż. Józef Portach – kierownik grantu
  • Adam Dominiak
  • Paweł Misiński
  • inż. Adam Rajewski – sprawozdawca
  • Mikołaj Włoch
  • Marcin Wołowicz – sekretarz zespołu.
 5. Konferencja „Ekologiczne Technologie w Energetyce 2008 – Współczesne spojrzenie na energetykę Niemiec” (5–13 kwietnia)
  Liczba uczestników: ok. 40
  Konferencja ETE-08, odbyła się w dniach 5–13 kwietnia, miała na celu zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi obecnie w energetyce naszego zachodniego sąsiada. Została przygotowana przez zespół pod kierunkiem Pawła Różackiego – w organizacji uczestniczyli wszyscy uczestnicy-studenci. Część techniczna konferencji obejmowała zwiedzanie następujących zakładów:
  • Berlin-Mitte – miejska elektrociepłownia gazowo-parowa,Berlin-Neukoelln – miejska elektrociepłownia opalana biomasą,
  • Geesthacht – elektrownia szczytowo-pompowa,
  • KKW Kruemmel – elektrownia jądrowa z reaktorem BWR,
  • VERA Hamburg – oczyszczalnia ścieków wraz z instalacją spalania biogazu oraz osadów ściekowych,
  • Neustadt-Glewe – ciepłownia geotermalna z eksperymentalną instalacją produkcji energii elektrycznej w oparciu o organiczny obieg Rankine’a (ORC),
  • KKW Grohnde – elektrownia jądrowa z reaktorem PWR,
  • KW Schkopau – elektrownia na parametry nadkrytyczne, opalana węglem brunatnym,
  • KW Lippendorf – elektrownia na parametry nadkrytyczne, opalana węglem brunatnym.
  Część kulturalna Konferencji składała się ze zwiedzania następujących miast:
  • Berlin,
  • Hamburg,
  • Brema,
  • Lipsk,
  • Drezno,
  • Praga
  Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik.
  W Konferencji uczestniczyło dwóch przedstawicieli głównego sponsora – panowie Paweł Glot (pracownik EC Siekierki) oraz Robert Perliński (EC Żerań).
 6. Konferencja „Rozwój zrównoważony a uwarunkowania energetyczne”, Politechnika Łódzka (wiosna)
  Wiosną 2008 roku inż. Marzena Lasocka z Koła Naukowego Energetyków PW wzięła udział w konferencji „Rozwój zrównoważony a uwarunkowania energetyczne” organizowanej w Politechnice Łódzkiej.
  Podczas konferencji wystąpiła z referatem „Wpływ ciśnienia pary grzejnej na efekty energetyczne kogeneracji w elektrociepłowni z turbinami przeciwprężnymi”.
 7. Projekt budowy silnika Stirlinga (od maja 2008)
  Liczba uczestników: 5
  Projekt wraz z wykonaniem budowy silnika Stirlinga.
  Pomysłodawca projektu: Łukasz Sznajder.
  Wykonanie części zostało zrealizowane w Instytucie Techniki Cieplnej PW we współpracy z Laboratorium Termodynamiki.
 8. Konferencja „Energetyka atomowa w Polsce” (26 maja)
  26 maja członkowie Koła Naukowego Energetyków wzięli udział w konferencji „Energetyka atomowa w Polsce” organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polską Grupę Energetyczną. W czasie konferencji zaprezentowaliśmy wystawę KNE oraz nawiązaliśmy kontakty z przedstawicielami SEP, PGE oraz Ministerstwa Gospodarki.
 9. Międzynarodowa Konferencja „SOLPOL 2008 Energetyka odnawialna – innowacyjne technologie i rozwiązania”. (22–26 września)
  W dniach 22–26 września studenci KNE brali udział w Konferencji SOLPOL 2008 organizowanej w Instytucie Techniki Cieplnej. Członkowie KNE PW wystąpili z dwoma referatami:
  • „Pre-feasibilty study of a small biomass-fired CHP unit in Poland” – inż. Adam Rajewski.
  • „Analiza energetyczna różnych gatunków wierzby” – Piotr Bakoń.
 10. Sympozjum Studenckiego Ruchu Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (17–19 października)
  W dniach 17–19 października 2008 roku dwóch reprezentantów KNE PW – inż. Adam Rajewski oraz Marcin Wołowicz – wzięło udział w XIII Sympozjum Studenckiego Ruchu Naukowego AGH na zaproszenie Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych dr. Leszka Kurcza. Koło Naukowe Energetyków przygotowało dwa referaty:
  • „Granty rektorskie jako sposób kształtowania kompetencji inżynierskich na przykładzie badania efektów energetycznych kogeneracji” – prof. Józef Portacha, Marcin Wołowicz,
  • „Rola wędrownych konferencji naukowo-technicznych w przygotowaniu do zawodu inżyniera” – prof. Józef Portacha, inż. Adam Rajewski.
 11. Konferencja „Nowoczesna Energetyka w Europie” (1–11 listopada)
  Liczba uczestników: ok. 40
  Głównym celem konferencji było zwiedzenie elektrowni jądrowej Leibstadt – jedynego znanego nam zakładu tego typu, w którym możliwe jest zwiedzenie wszystkich części, łącznie z wnętrzem containmentu reaktora. Procesem organizacyjnym kierowali Adam Dominiak oraz Adam Rajewski – przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej.
  Część techniczna Konferencji NEwE obejmowała wizyty w następujących zakładach:
  • Fernheizkraftwerk Linz-Mitte – elektrociepłownia miejska z blokami gazowo-parowymi oraz blokiem na biomasę pochodzenia leśnego,
  • Kernkraftwerk Leibstadt – elektrownia jądrowa z reaktorem wodnym wrzącym,
  • Centrale Hydraulique du Bieudron – elektrownia wodna dużej mocy (1200 MWe, cały zespół blisko 2000 MWe) współpracująca z zaporą Grande Dixence, wykuta wewnątrz góry,
  • Kernkraftwerk Gundremmingen – elektrownia jądrowa z reaktorami wodnymi wrzącymi,
  • Kraftwerk Irsching – elektrownia gazowa – 3 bloki gazowe pracujące w oparciu o obieg Rankine’a oraz dwa budowane bloki gazowo-parowe, w tym blok z największą turbiną gazową na świecie,
  • Kraftwerk Schwarze Pumpe – elektrownia na parametry nadkrytyczne opalana węglem brunatnym oraz eksperymentalna instalacja kotłowa z wychwytywaniem dwutlenku węgla (technologia spalania w czystym tlenie, tzw. oxyfuel).
  Program kulturalny obejmował zwiedzanie następujących miast: Wiedeń, Innsbruck, Berno, Zurych, Monachium, Drezno, Wrocław oraz Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy.
  Honorowy patronat nad Konferencją NEwE objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski.
  W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele naszych sponsorów:
  • Z ramienia Vattenfall Heat Poland: p. Michał Bieńkowski (Dyżurny Inżynier Ruchu w EC Siekierki) oraz p. Paweł Muzaj (DIR, EC Żerań),
  • Z ramienia Energoprojektu Warszawa pp. Jerzy Nowicki i Sławomir Polanowski.
 12. Projekt katalogu polskich instalacji energetycznych (cały rok 2008)
  Liczba uczestników: 4
  Projekt stworzenia aktualnego katalogu polskich instalacji energetycznych. Projekt realizowany pod kierunkiem Kamila Futymy.
  Osoby biorące udział w projekcie – Malwina Gradecka, Róża Romaszkiewicz oraz Jan Błaszczyk.
 13. Walne Zgromadzenie Członków KNE (3 grudnia)
  Podczas Walnego Zebrania Członków dnia 3 grudnia 2008 r. odbyło się głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu w kadencji 2008 oraz wybory Zarządu na kadencję 2009. W wyniku głosowań:
  • prezesem KNE PW na kadencję 2009 został wybrany Adam Dominiak – dotychczasowy wiceprezes ds. polityki gospodarczej i promocji,
  • wiceprezesem KNE PW ds. organizacyjnych został wybrany Łukasz Sznajder,
  • wiceprezesem KNE PW ds. został wybrany Paweł Mazgaj.

  
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl