przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

23 czerwca 2018
Strona główna O Kole Archiwum

Archiwum - lata 2009–2013

Spis treści
Archiwum
lata '60 XX wieku
lata '70 XX wieku
lata '80 XX wieku
lata '90 XX wieku
lata 2000–2004
lata 2005–2008
lata 2009–2013
lata 2013-2017
lata 2017-2021
Wszystkie strony

2009

prezes: A. Dominiak, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha
Liczba członków Koła Naukowego: 30

 1. Wystawa działalności Koła Naukowego Energetyków (24–26 stycznia)
  Liczba uczestników: 10
  Koło zaprezentowało w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej swoje najważniejsze osiągnięcia w formie wystawy.
  Największa część wystawy poświęcona była dwóm objazdowym konferencjom naukowo-technicznym: „Ekologiczne Technologie Energetyczne 2008” oraz „Nowoczesna Energetyka w Europie 2008”, w których udział wzięli pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele branży energetycznej oraz oczywiście studenci Politechniki Warszawskiej. Znaczna część wystawy poświęcona była Grantowi Rektorskiemu zrealizowanemu w roku 2008 przez Koło: „Jaka elektrownia jądrowa dla Polski?”. 
 2. Prelekcje fachowe dla członków KNE (od marca 2009 r.)
  Liczba uczestników: 10–40
  Projekt przybliżył Członkom zagadnienia fachowe prezentowane przez fachowców w danej dziedzinie.
  W 2009 roku były zorganizowane następujące spotkania:
  • 23 marca: Asko Vourinen „Optimal Power Systems”,
  • 5 maja: Marcin Czub „Polski System Gazowniczy”,
  • 18 maja: dr Andrzej Strupczewski „Nowoczesne systemy bezpieczeństwa we współczesnych reaktorach energetycznych”,
  • 19 maja: Adam Rajewski „Reciprocating Engines In Power Industry”,
  • 15 czerwca: Paweł Błaszczyk „Laboratorium widzenia maszynowego”
 3. Grant Rektorski „Wykorzystanie odpadów miejskich do produkcji ciepła i energii elektrycznej w Warszawie.” (marzec – grudzień)
  Liczba uczestników: 4
  Grant dotyczył wykorzystania energii z odpadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Została przeprowadzona analiza i obliczenia dla miasta Warszawy. Praca została wykonana przez zespół w składzie: Marzena Lasocka, Piotr Brzeziński, Filip Grochowina, Piotr Proczek, pod przewodnictwem Opiekuna naukowego: prof. Józefa Portachy.
  Odbyły się następujące wyjazdy techniczne:
  • ZUSOK – Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie
  • Oczyszczalnia Ścieków Czajka, Warszawa
  • Oczyszczalnia Ścieków Ruhleben, Berlin
  • Spalarnia śmieci w Budapeszcie (w ramach konferencji naukowo-techniczniej WTE’09)
  W ramach pracy związanej z grantem część zespołu w składzie: prof. Józef Portacha, Marzena Lasocka, Filip Grochowina miała okazję uczestnictwa w XIV Seminarium Studenckich Kół Naukowych pod hasłem: Studenckie Koło Naukowe – Kolebka pomysłów i projektów. Wygłoszony został wspólnie opracowany referat pt. „Nowe formy działalności studenckiego koła naukowego na przykładzie realizacji projektu: Wykorzystanie energii odpadów komunalnych w Warszawie.”
 4. Projekt budowy Komory Wilsona. (od marca 2009 r.)
  Liczba uczestników: 10
  W ramach projektu została wykonana niewielka komora zbudowana z płyt szklanych i zasilana 95-procentowym alkoholem etylowym, do chłodzenia użyto ciekłego azotu. Urządzenie to umożliwiło pokazanie obecności promieniowania alfa i beta – naturalnego oraz ze źródeł sztucznych umieszczonych w komorze, w parach przechłodzonego alkoholu. Jeśli chodzi o dydaktykę, projekt posłużył za podstawę do napisania dwóch prac przejściowych – Katarzyny Matwiejewej oraz Krzysztofa Zabrzyckiego. W projekcie wzięli udział: Adam Rajewski, Katarzyna Matwiejewa, Krzysztof Zabrzycki, Kamil Futyma, Szymon Suchcicki, Wojciech Waśko i Anna Trendewicz
 5. Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (17–21 marca)
  W dniach 17–21 marca 2009 r. reprezentacja KNE PW w składzie: prof. Józef Portacha, Adam Dominiak, Łukasz Sznajder, Filip Grochowina oraz Piotr Brzeziński uczestniczyła w Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, które odbyło się w Szczyrku. W czasie sympozjum KNE PW przedstawiło dwa referaty:
  • Dominiak A., Portacha J.: Porównanie przegrzewu międzystopniowego w elektrowni konwencjonalnej i jądrowej typu PWR
  • Portacha J.: Jaka elektrownia jądrowa dla Polski?
 6. Dni Otwarte Politechniki Warszawskiej (21 marca)
  Liczba uczestników: 12
  Koło Naukowe Energetyków zawsze stara się czynnie promować Politechnikę Warszawską, dlatego co roku podczas Dni Otwartych PW prezentuje swoje osiągnięcia i promuje Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.
 7. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa (24–26 kwietnia)
  W dniach 24–26 kwietnia 2009 roku odbyła się w Politechnice Warszawskiej III KSKN. Koło Naukowe Energetyków PW było, wraz z Kołem Naukowym „Czyste Technologie Energetyczne” z Politechniki Śląskiej, gospodarzem panelu energetycznego. W ramach Konferencji KNE przedstawiło następujące referaty:
  • Rajewski A., Rola wędrownych konferencji naukowo-technicznych w przygotowaniu do zawodu inżyniera, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Dominiak A., Efekty przegrzewu międzystopniowego w elektrowni jądrowej, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Zabrzycki K., Detekcja promieniowania jonizującego za pomocą dyfuzyjnej komory mgłowej Wilsona, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  a także wystawiło dwa postery prezentujące wyniki realizowanych grantów rektorskich:
  • Włoch M., Wołowicz M., Jaka elektrownia jądrowa dla Polski?, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Lasocka M., Efekty ekologiczne i energetyczne kogeneracji, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
 8. Prezentacja Koła dla studentów z Moskwy (maj)
  Liczba uczestników: 8
  KNE PW zaprezentowało swoje osiągnięcia przed grupą studentów z Federacji Rosyjskiej. Na stoisku w holu Instytutu Techniki Cieplnej zagraniczni studenci mogli zobaczyć Komorę Wilsona, prezentację Symulatora Elektrowni – części kotłowej, prezentację Grantu Rektorskiego „Jaka elektrownia jądrowa dla Polski?”, prezentację z konferencji naukowych i sympozjów, w jakich udział wzięło Koło. Prezentację w języku rosyjskim poprowadziła Katarzyna Matwiejewa.
 9. Projekt budowy silnika Stirlinga. (od maja 2008 r.)
  Liczba uczestników: 10
  W roku 2009 kontynuowano rozpoczęty w połowie roku akademickiego 2008/2009 projekt budowy Silnika Stirlinga. Zajęto się lokalizowaniem wad i niedociągnięć uniemożliwiających pracę silnika. Pracami zajął się Jan Błaszczyk. W projekcie brali udział: Łukasz Sznajder, Jan Błaszczyk, Magda Kowalska, Marzena Nowak, Michał Pawluczyk, Paweł Rybicki, Paweł Stańczyk, Paweł Wojciechowski, Wojtek Karpiński
 10. II Międzyuczelniana Konferencja Naukowa Studentów (14 maja)
  Liczba uczestników: 2
  Drugi raz w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się Międzyuczelniana Konferencja Naukowa Studentów pt: „Bezpieczeństwo jednostki w cyberprzestrzeni”. KNE PW podczas konferencji miało swoje stoisko, na którym zaprezentowało swoje osiągnięcia oraz promowało macierzystą uczelnię.
 11. 13. Piknik Polskiego Radia oraz Centrum Badań Kopernik (30 maja)
  Liczba uczestników: 14
  Koło Naukowe Energetyków zaprezentowało się podczas największego pod gołym niebem pikniku naukowego w Europie. KNE PW miało swoje stoisko w Miasteczku Politechniki.
 12. Prelekcje dla szkół. Bemowska Akademia Techniki. (od maja 2009 r.)
  Liczba uczestników: 10
  W ramach projektu odbyły się multimedialne prelekcje dla młodzieży Bemowskiego Centrum Kultury. Poruszane tematy to m. in. baterie i ogniwa – produkcji elektryczności z zastosowaniem przedmiotów codziennego użytku, skąd prąd w gniazdku – jak zbudować generator, energia węgla, wiatru wody i atomu. Na stanowisku z silnikiem parowym wyjaśniane były zagadki obiegów parowych i ich wykorzystania we współczesnej energetyce. W projekt byli angażowani: Jan Błaszczyk, Rafał Kawęcki, Łukasz Sznajder, Adam Dominiak, Izabela Gutowska, Marzena Nowak, Magdalena Kowalska, Paweł Rybicki, Karol Kamiński, Michał Pawluczyk, Anna Lewandowska, Mikołaj Sowiński.
  Projekt odbywający się pod patronatem Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej Prof. dr hab. inż. Janusza Lewandowskiego, zyskał aprobatę i chęć współpracy ze strony firmy Vattenfall.
 13. Konferencja z okazji obchodów 100-lecia VATTENFALL w Sztokholmie (9 czerwca)
  W dniu 9 czerwca 2009 roku na zaproszenie głównego Sponsora KNE PW firmy Vattenfall Adam Dominiak uczestniczył w centralnych obchodach 100-lecia firmy połączonych z Konferencją dotyczącą przyszłych rozwiązań w energetyce.
 14. Udział w konkursie GE Ecomagination Challenge z pracą pt. „Self-generation CHP system for the Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology”. Zwycięstwo w konkursie.
  (styczeń – kwiecień 2009 r., sierpień 2009 r.)
  Liczba uczestników: 5
  Projekt miał na celu zaproponowanie rozwiązania, które uczyni kampus uniwersytecki bardziej przyjazny środowisku. Grupa pięciu studentów: Adam Dominiak, Adam Rajewski, Łukasz Sznajder, Paweł Mazgaj i Jakub Kurkiewicz opracowali wstępną koncepcję budowy lokalnego źródła energii elektrycznej i ciepła w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Opiekunem projektu był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda.
  Studenci KNE wygrali konkurs organizowanym przez firmę General Electric „Ecomagination Challenge: Make Your Campuss Greener” co wiąże się z otrzymaniem przez Władze Wydziału MEiL 25000 € na realizację zaproponowanego rozwiązania.
 15. Targi KONIK (21 października)
  Liczba uczestników: 8
  Coroczne Targi KONIK stały się już tradycją KNE PW. Koło zaprezentowało swoje dotychczasowe osiągnięcia i czynnie promowało wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.
 16. „Jutro polskiej energetyki” (cały rok 2009)
  Liczba uczestników: ok. 20–40 w zależności od fazy projektu
  W roku 2009 odwiedziliśmy następujące zakłady:
  • El. Pątnów II,
  • Fabryka Turbin w Elblągu,
  • Laboratorium Instytutu Badań Jądrowych w Świerku,
  • nowe inwestycje w EC Siekierki,
  • Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie,
  • Warszawska Fabryka Pomp.
  Do pierwszego zakładu członkowie KNE pojechali dzięki uprzejmości dr. Adama Smyka z ITC PW.
  Wyjazd do Fabryki Turbin w Elblągu zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu Dyrektora ITC prof. Janusza Lewandowskiego. Razem ze studentami w wyjeździe udział wzięli dr Grzegorz Niewiński oraz mgr Piotr Krawczyk.
  Wizytę w Warszawskiej Fabryce Pomp pomógł nam zorganizować prof. Waldemar Jędral.
 17. Konferencja Współczesne Technologie Energetyczne 2009 (10–16 października)
  Liczba uczestników: ok. 25
  Konferencja WTE-09, która odbyła się w dniach 10–16 października, miała na celu zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi obecnie w energetyce Węgier. Została przygotowana przez zespół pod kierunkiem Łukasza Sznajdera i Pawła Mazgaja – w organizacji uczestniczyli wszyscy uczestnicy-studenci. Ponadto w Konferencji udział wzięli studenci trzech innych Kół Naukowych:
  • Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej przy Politechnice Warszawskiej,
  • Studenckie Koło Naukowe Techniki Cieplnej przy Politechnice Śląskiej,
  • Studenckie Koło Naukowe „Czyste Technologie Energetyczne” przy Politechnice Śląskiej.
  Część techniczna konferencji obejmowała zwiedzanie następujących zakładów:
  • Elektrownia Wodna Solina,
  • Elektrociepłownia Rzeszów nowoczesnym układem gazowo-parowym,
  • Elektrociepłownia Budapeszt z silnikami tłokowymi, jako przykład małej energetyki rozproszonej,
  • Spalarnia odpadów komunalnych w Budapeszcie jako wzór dla studentów przygotowujących aktualnie Grant Rektora PW z propozycją układu cieplnego dla spalarni odpadów w Warszawie,
  • Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech oparta na technologii PWR oraz centrum szkoleniowe, gdzie mieliśmy unikalną możliwość wejścia do wytwornicy pary i obejrzenia elementów reaktora przygotowanych do EJ Żarnowiec,
  • Elektrownia wodna Gabčíkovo, jako przykład wykorzystania wielkiej rzeki, Dunaju, do produkcji energii elektrycznej,
  • Nowy blok w elektrowni Łagisza – najnowszy blok nadkrytyczny w Polsce z unikalnym w skali świata układem z kotłem fluidalnym.
  Część kulturalna Konferencji składała się ze zwiedzania następujących miast: Lwów, Budapeszt, Kraków.
  Nasza Konferencja sponsorowana była przez następujące instytucje:
  • Vattenfall Heat Poland S.A. (sponsor główny),
  • Transition Technologies,
  • Rafako,
  • Foster Wheeler,
  • Samorząd Studentów PW,
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
  Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa prof. Jerzy Banaszek.
  W Konferencji uczestniczyło dwóch przedstawicieli głównego sponsora – panowie Łukasz Kozak (pracownik EC Siekierki) oraz Łukasz Gruszczyński (EC Pruszków).
 18. Sympozjum Studenckiego Ruchu Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (23–25 października)
  W dniach 23–25 października 2009 roku trzech reprezentantów KNE PW – prof. Józef Portacha, mgr inż. Marzena Lasocka oraz Filip Grochowina – wzięło udział w XIV Sympozjum Studenckiego Ruchu Naukowego AGH na zaproszenie Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych dr. Leszka Kurcza. Reprezentanci KNE PW byli jedynymi gośćmi spoza AGH. Koło Naukowe Energetyków przygotowało referat: Lasocka M., Grochowina F., „Nowe formy działalności studenckiego koła naukowego na przykładzie realizacji projektu: Wykorzystanie energii odpadów komunalnych w Warszawie”.
 19. Projekt budowy modelu Kotła CFB (od listopada 2009 r.)
  Liczba uczestników: 12
  W listopadzie 2009 roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu realizującego projekt budowy modelu kotła CFB. Pierwowzór tego modelu spotkano podczas wizyty KNE w nowym bloku w El. Łagisza w ramach Konferencji WTE’09. Będzie miał on cel edukacyjny. W projekt zaangażowali się: Rafał Kawęcki, Szymon Suchcicki, Malwina Gradecka, Iza Gutowska, Łukasz Sznajder, Jan Błaszczyk, Magda Kowalska, Marzena Nowak, Michał Pawluczyk, Paweł Rybicki, Paweł Stańczyk, Paweł Wojciechowski, Wojtek Karpiński
 20. Dzień Politechniki (14 listopada)
  Liczba uczestników: 7
  Promocja Politechniki Warszawskiej jest szczególnie ważna wśród przyszłych kandydatów, dlatego w Dniu Politechniki Warszawskiej Koło zaprezentowało swoje osiągnięcia i promowało Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.
 21. Publikacje Koła Naukowego:
  • Dominiak A., Portacha J., Porównanie przegrzewu międzystopniowego w elektrowni konwencjonalnej i jądrowej typu PWR [w:] Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2009.
  • Portacha J., Jaka elektrownia jądrowa dla Polski? [w:] Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2009.
  • Rajewski A., Rola wędrownych konferencji naukowo-technicznych w przygotowaniu do zawodu inżyniera, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Dominiak A., Efekty przegrzewu międzystopniowego w elektrowni jądrowej, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Zabrzycki K., Detekcja promieniowania jonizującego za pomocą dyfuzyjnej komory mgłowej Wilsona, Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 2009
  • Lasocka M., Grochowina F., Nowe formy działalności studenckiego koła naukowego na przykładzie realizacji projektu: Wykorzystanie energii odpadów komunalnych w Warszawie, XIV Seminarium Ruchu Naukowego AGH, Kraków, 2009

 2010

prezes: F. Grochowina, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski

2011 - 2012

prezes: R. Bernat, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Konrad Motyliński, Urszula Styś, Michał Gatkowski, Piotr Lis

 1. Konferencja naukowo-techniczna Współczesne Technologie Energetyczne 2012 (1-12 listopada)

  Członkowie Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej wyjechali na cykliczną konferencję WTE – tym razem do Francji. Zaprezentowano wiele ciekawych referatów. Członkowie mieli możliwość zwiedzić wiele interesujących obiektów francuskiego przemysłu jądrowego. Bardzo cenne okazało się wsparcie francuskich firm Areva oraz EDF, dzięki którym wyjazd ten nie mógłby mieć miejsca. Oprócz wartości naukowych, konferencja ta miała również cenny wkład kulturalny.

 2. Udział w targach „Jak to Działa?" (15-17 listopada)

  Koło wzięło udział w targach „Jak to Działa?" organizowanych przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Członkowie KNE wnieśli bardzo duży wkład w to wydarzenie budząc największe zainteresowanie spośród prezentujących się tam instytucji. Ponadto, KNE PW zapewniało opiekę nad makietą elektrociepłowni Siekierki, która była głównym eksponatem wydarzenia.

 3. Piknik KONIK 2010 (20 listopada)

  Jak co roku KNE PW zaprezentowało swoje modele oraz osiągnięcia. Przyciągnęliśmy uwagę oraz zachęciliśmy wielu potencjalnych kandydatów do Koła.

 4. Udział członków KNE w konkursie „Energy Task Force" (od listopada)
  Zespół w składzie Michał Gatkowski, Michał Bar, Marcin Bugaj oraz Piotr Romanowski zajął 6 miejsce w konkursie

 5. Reaktywacja projektu TEWI (25 listopada)

  Koordynatorką projektu została Urszula Styś. Podjęto decyzję o budowie modelu elektrowni jądrowej w programie ProEngineer. Do końca roku powstał pełny model.

 6. Publikacja artykułu dotyczącego konferencji WTE-2010 (grudzień)

  Po konferencji zostaliśmy poproszeni przez jednego z głównych sponsorów o napisanie artykułu dotyczącego konferencji WTE-2010. Autorem tej publikacji był Rafał Bernat.

 7. Wigilia KNE (13 grudnia).

 8. Udział członków KNE w wykładzie inż. Zygmunta Kamoli, specjalisty UDT ds. zbiorników ciśnieniowych (14 grudnia).

 9. Renowacja modelu kotła CFB (grudzień – luty).

 10. Rozpoczęcie projektu mikroturbiny gazowej (21 stycznia).

 11. Wyjazd techniczny do Elektrowni Bełchatów wraz z integracją na stoku góry Kamieńsk (4-6 marca)

 12. 12. Budowa nowej komory Wilsona (marzec).

 13. Otrzymano grant rektorski „Analiza możliwości wykorzystania sieci smart grid do optymalizacji pracy źródeł rozproszonych" (marzec).

 14. Prezentacja Koła na Drzwiach Otwartych PW (19-20 marca).

 15. Udział KNE we francusko-polskim Seminarium Chemii Jądrowej Przyszłości (4-8 kwietnia)

  Członkowie Koła wzięli udział we wspomnianym seminarium. Było ono zorganizowne z okazji setnej rocznicy nagrody Nobla dla Marie Skłodowskiej-Curie. Z Polski, oprócz studentów naszego Koła, zaproszeni również byli znamienici goście jak Michał Kleiber czy Prof. Andrzej Chmielewski. W dniach 6-8 kwietnia uczestnicy wyjazdu zwiedzali kilka obiektów CEA i Arevy, m. in. w Marcoule, Cadarache i Le Creusot. W wyjeździe wzięło udział 2 5 uczestników.

 16. KNE otrzymało 2000 zł z Puli na Projekty Naukowe na budowę turbiny gazowej na bazie turbosprężarki samochodowej (28 kwietnia).

 17. Uruchomiono nową stronę www Koła (kwiecień).

 18. Szkolenie TEWI (5 maja).

 19. Wyjazd techniczny do PKN Orlen w Płocku (11 maja).

 20. Udział Członków KNE w konferencji organizowanej przez Koła Naukowe „Caloria" oraz Eko-energia" AGH – Energia-Ekologia-Etyka (19-21 maja).

 21. Uczestnicy KNE wzięli udział w 1st International Nuclear Energy Congress (23-24 maja).

 22. Prezentacja Koła Naukowego Energetyków na Pikniku Polskiego Radia (28 maja)

  Zaprezentowano dwa modele, które zostały w całości wykonane przez członków Koła Naukowego Energetyków. Pierwszym z nich był model kotła fluidalnego (Circulating Fluidized Bed Boiler), który obrazuje w jaki sposób zachodzi spalanie przy zastosowaniu tego typu technologii. Przedstawiciele KNE będący na miejscu wyjaśniali różnice pomiędzy takim kotłem i innymi rozwiązaniami. Drugim modelem był model komory Wilsona, dzięki której można „zaobserwować" promieniowanie jonizujące. Studenci tłumaczyli czym jest promieniowanie oraz informowali o jego rodzajach. Każdy z uczestników mógł zajrzeć do wnętrza komory i na własne oczy zobaczyć ślady cząstek elementarnych. Ponadto zaprezentowano drobne eksponaty, jak pokazanie różnicy potencjałów pomiędzy cytrynami (wyciśnij prąd z cytryny), łopatki od turbin. Dodatkowo na Pikniku członkowie KNE pomagali w prezentacji stanowiska AREVY – sponsora Koła.

 23. Wizyta techniczna w ZUSOKu (3 czerwca)

2012 - 2013

Do 7.05.2013 Prezes: Daria Niewiadomska, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Arkadiusz Szczęśniak (wiceprezes), Anna Lewandowska, Piotr Lis

Do 31.10.2013 Prezes: Arkadiusz Szczęśniak, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Piotr Lis (wiceprezes), Andrzej Smołko, Paweł Kowalski

Liczba członków Koła: 45

 1. Konferencja WTE 2012: Energetyka Krajów Nadbałtyckich (6.11 - 15.11. 2012)

  W dniach 06.11-15.11 członkowie i kandydaci KNE oraz przedstawiciele kadry naukowej Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej wzięli udział w Konferencji Naukowo- Technicznej „Współczesne Technologie Energetyczne 2012: Energetyka krajów nadbałtyckich”.

  Konferencja obejmowała przejazd przez Finlandię, Szwecję oraz Danię. W jej ramach odwiedziliśmy następujące obiekty techniczne: fińską elektrownię atomową Loviisa, fabrykę silników tłokowych firmy Wärtsilä w Vaasie, szwedzką elektrownię na biomasę Jordbro firmy Vattenfall oraz fabrykę małych turbin gazowych firmy Siemens w Finspång. Mieliśmy również okazję zwiedzić kilka stolic uropejskich, w tym Tallinn, Helsinki, Sztokholm oraz Kopenhagę.

 2. Projekty techniczne

  Model Rankine’a (model siłowni cieplnej)
  Koordynator: Andrzej Smołko (do listopada 2013), Rafał Różański
  Cel projektu: W ramach projektu zrealizowany zostanie model siłowni cieplnej realizujący obieg Rankina. Jedną z innowacyjności projektu jest realizacja obiegu zamkniętego. Drugą jest zastosowanie niestandardowej turbiny jak dla takich aplikacji. W ramach projektu powstaną m.in.:
  Dotychczasowe działania w ramach projektu:

  ·       Wykonano turbinę Tesli

  ·       kocioł w trakcie finalizacji

  ·       skraplacz oraz rury i zawory zaprojektowane

  Turbina wiatrowa

  Koordynator: Paweł Kowalski (do listopada 2013), Dawid Lasek
  Cel projektu: Celem projektu  jest zbudowanie przez studentów  należących do Koła Naukowego Energetyków, turbiny wiatrowej na dachu Instytutu Techniki Cieplnej, która posłuży jako stanowisko badawcze dla studentów kierunku 'Energetyka" oraz jako eksponat przeznaczony do prezentowania na targach promujących naukę. Odbiór mocy zostanie zrealizowany przez grzałkę elektryczną podgrzewającą wodę.
  Dotychczasowe działania w ramach projektu: Trwa etap projektowania.

  Układ kogeneracji z turbiną gazową

  Koordynator: Piotr Lis
  Cel projektu: Celem projektu jest zbudowanie silnika turbinowego obrazującego działanie dużych turbin gazowych w elektrowniach. Konstruowana w ramach projektu turbina ma być stosunkowo mobilna i samowystarczalna w energię, celem wykorzystywania jej do celów demonstracyjnych.
  Dotychczasowe działania w ramach projektu: Zrealizowano zadania z zakresu projektowania i wykonania pierwszej części turbiny. Trwają prace nad: 2 częścią turbiny, automatyką, skraplaczem.

  Analiza biomasy

  Koordynator: Michał Gatkowski
  Cel projektu: Zbudowanie stanowiska pomiarowego do analizy makroskopowej i termo grawimetrycznej biomasy odpadowej. Stanowisko pozwoli na badanie i opracowanie mechanizmu kinetyki procesów zgazowywania i pirolizy biomasy, weryfikować wyniki obliczeń numerycznych, badać różnicę w przebiegu procesów w zależności od paliwa.
  Dotychczasowe działania w ramach projektu: Trwa etap projektowania.

 3. Projekt „Rynek Energii”

  Koordynator: Anna Lewandowska (do października 2013), Michał Klasa (październik-grudzień 2013), Aleksander Denis
  Cel projektu: Konstrukcja interaktywnego tabletu z aplikacją do modelowania rynku energii.
  Dotychczasowe działania w ramach projektu:

  ·       Szkolenie z programu R,

  ·       Szkolenie z obsługi platformy informatycznej TEWI,

  ·       Stworzenie mapy elektrowni polskich wraz ze skompletowaniem parametrów.

 4. Organizacja spotkania z przedstawicielem firmy Wärtsilä, dr. inż. Markiem Sutkowskim

  Koordynator: Maciej Skwara
  Data wydarzenia: 2 stycznia 2013 roku
  Przebieg: Podczas spotkania zaprezentowane zostały dwie prezentacje dotyczące budowy i zastosowania silników tłokowych: „Fuel Systems” oraz „Power Heat & Cooling”

 5. Remont siedziby KNE PW

  Koordynator: Karolina Dziubanii
  Okres trwania: 12 lutego – 20 maja 2013 roku
  W ramach remontu odmalowane zostały ściany, drzwi oraz framugi okien w siedzibie, nastąpiło również przemeblowanie pokoju.

 6. Pomoc przy organizacji seminarium „Paliwa obecnie i w przyszłości”

  Koordynator: Piotr Lis
  Data wydarzenia: 5 marca 2013 roku
  Cel: Zaprezentowanie działania turbiny gazowej oraz prezentacja wyników badań przeprowadzanych na biomasie podczas seminarium skierowanego do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej.

  Organizatorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

 7. Udział w Sympozjum Naukowe Nowe Horyzonty Energetyki 2013

  Przedstawicielstwo: Maciej Wojda
  Data wydarzenia: 8-10 marca 2013 roku
  Miejsce: Szczyrk
  Tematyka: Zagadnienia z szeroko pojętej współczesnej energetyki.
  Organizator: Koło Naukowe „Czyste Technologie Energetyczne” – Politechnika Śląska
  Osiągnięcia: Maciej Wojda zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy referat z pracą pt. „Półprzewodniki w ogniwach fotowoltaicznych”.

 8. Organizacja I Debaty Oksfordzkiej

  Koordynator: Daria Niewiadomska
  Data wydarzenia: 21 marca 2013 roku
  Cel: Organizacja pierwszej z cyklu studenckich debat energetycznych o charakterze konkursowym. W skład oceniającego jury wchodzą przedstawiciele władz wydziału, kadry naukowej Instytutu Techniki Cieplnej oraz zaproszeni goście. Projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej.
  Temat Debaty: „OZE, łupki i atom wyeliminują węgiel z polskiej energetyki do 2050 roku”
  Przedstawicielstwo: Aleksander Denis, Paweł Kowalski, Andrzej Smołko
  Osiągnięcia: Andrzej Smołko otrzymał nagrodę dla najlepszego mówcy Debaty. 

 9. Wyjazd techniczny do Elektrowni Bełchatów 

  Koordynator: Paweł Kowalski
  Data wyjazdu: 22 marca 2013 roku
  Opiekun: dr inż. Adam Smyk
  Cel: Organizacja wyjazdu do największej polskiej elektrowni węglowej przy współpracy z Kołem Naukowym Energetyków Wojskowej Akademii Technicznej. W wyjeździe wzięło udział około 50 studentów z obu Kół Naukowych. 

 10. Udział w Drzwiach Otwartych Politechniki Warszawskiej 

  Koordynatorzy: Anna Lewandowska i Arkadiusz Szczęśniak
  Data wydarzenia: 23-24 marca 2013 roku
  Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały m.in. turbina gazowa oraz multimedialny model elektrowni jądrowej z reaktorem EPR wykonany przez członków Koła w programie Pro/ENGINEER w ramach projektu Platforma Informatyczna TEWI.

 11. Organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków: Najnowsze projekty w Platformie Informatycznej TEWI

  Koordynator: Marcin Bartosiak
  Data wydarzenia: 20-21 kwietnia 2013 roku
  Cel: Organizacja konferencji energetycznej dla członków Kół Naukowych uczelni technicznych z całej Polski.
  Tematyka konferencji:
  Najnowsze projekty w Platformie Informatycznej TEWI oraz szeroko pojęte zagadnienia energetyczne.
  Przedstawiciele Kół Naukowych:

  Koło Naukowe Czyste Technologie Energetyczne (PŚ),

  Koło Naukowe Metaloznawców (AGH) wraz z opiekunem, dr. inż. Grzegorzem Michtą,

  Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej (UAM),

  Koło Naukowe Energetyków (WAT),

  Studenckie Koło Naukowe Energetyki (SGH)

  Koło Naukowe „Płomień” (PWR)

  Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej (KNE PW)
  Goście specjalni: Przedstawiciele firmy PGNiG Termika: pani Martina Tuscher oraz pan Krzysztof Sienicki.

  Osiągnięcia: Andrzej Smołko zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat.

 12. Udział w Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

  Przedstawicielstwo: Łukasz Kozioł
  Data wydarzenia: 24-26 kwietnia 2013 roku
  Miejsce: Szczyrk
  Tematyka: Działalność Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, szeroko pojęte zagadnienia energetyczne.
  Wygłoszony referat: „Automatyczna detekcja i lokalizacja uszkodzeń modelu symulacyjnego skraplacza energetycznego”.

 13. Udział w 50-tej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej

  Przedstawicielstwo: Daria Niewiadomska i Patryk Stręciwilk
  Data wydarzenia: 9 maja 2013 roku
  Miejsce: Kraków
  Organizator: Koła Naukowe AGH, Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Dr inż. Leszek Kurcz
  Osiągnięcia: Daria Niewiadomska zdobyła 3 miejsce w jednej z podsekcji „Techniki Cieplnej, Energetyki i Ochrony Środowiska” w konkursie na najlepszy referat z pracą pt. „Analiza możliwości wykorzystania wybranych technologii do pracy interwencyjnej w polskim systemie elektroenergetycznym”.
  Nagroda: Zaproszenie do udziału w Wielkiej Studenckiej Majówce organizowanej w ramach Konferencji.

 14. Organizacja II Debaty Oksfordzkiej

  Koordynator: Daria Niewiadomska
  Data wydarzenia: 21 maja 2013 roku
  Cel: Organizacja drugiej z cyklu studenckich debat energetycznych przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz spółką PGE Energia Jądrowa.
  Temat Debaty: „Tylko energetyka jądrowa może zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne”.

  Goście specjalni:

          Wiceprezes PGE EJ – Zdzisław Gawlik

          Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki – Józef Strojny, Marta Lau

          Prof. Henryk Anglart i Wojciech Baltyn z KTH, Szwecja

          Dr Ivan Dudurych z EirGrid, Irlandia

          Dr Marek Rabiński z Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
  Osiągnięcia: Wygrana drużyny KNE PW w składzie: Aleksander Denis, Paweł Kowalski, Wojciech Lubarski.

  Nagrody: Upominki sponsorowane przez spółkę PGE Energia Jądrowa.

 15. Organizacja szkolenia z programu Pro/ENGINEER w ramach Platformy Informatycznej TEWI 

  Koordynator: Rafał Różański
  Data szkolenia: maj 2013 roku
  Cel: Organizacja szkolenia z podstaw programu Pro/ENGINEER dla studentów zaangażowanych w działalność KNE PW.
  Prowadzący: dr inż. Stanisław Suchodolski

 16. Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 

  Data: 15 czerwca 2-13
  Miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie
  Prezentacja projektów technicznych KNE: turbina gazowa, kocioł fluidalny, komora Wilsona.
  Obsługiwanie stanowiska sponsora, firmy AREVA.

 17. Uczestnictwo w Targach Kół Naukowych KONIK 2013

 18. Obsługa stanowiska PGE w czasie pikników naukowych „Laboratorium Energii” poświęcone energetyce wiatrowej, węglowej, atomowej i wodnej. 

  ·       31.07-01.08 w Kazimierzu Dolnym na 8. Festiwalu Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
  ·       02.08-04.08 w Katowicach na Off Festivalu
  ·       30.08 w Bełchatowie na III Ogólnopolskim zlocie kibiców PGE SKRA Bełchatów
  ·       1.09 w Krokowej na Dożynkach Gminnych
  ·       07.09 w Warszawie
 19. Nawiązanie współpracy z fundacją Zielona Sieć Projekt „Nowocześnie, energooszczędnie, odpowiedzialnie – inteligentne sieci energetyczne"

Organizacja III Debaty Oksfordzkiej – sponsor: firma AREVA

Koordynator: Daria Niewiadomska
Data wydarzenia: 28 października 2013 roku
Cel: Organizacja trzeciej z cyklu studenckich debat energetycznych przy współpracy z firmą AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce.
Temat Debaty: „Wybór jest tylko jeden: PWR technologią dla polskiej energetyki jądrowej”.
Goście specjalni:

        Dyrektor firmy AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce – Jean- André Barbosa

        Przedstawicielka firmy AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce – Klara Tucholka

        Prof. Henryk Anglart z KTH, Szwecja

Osiągnięcia: Aleksander Denis otrzymał nagrodę dla najlepszego mówcy Debaty. 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl