przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

21 września 2017
Strona główna O Kole Archiwum

Archiwum - lata 2013-2017

Spis treści
Archiwum
lata '60 XX wieku
lata '70 XX wieku
lata '80 XX wieku
lata '90 XX wieku
lata 2000–2004
lata 2005–2008
lata 2009–2013
lata 2013-2017
Wszystkie strony

 

2013 - 2014

Prezes: Michał Klasa opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Piotr Lis (wiceprezes), Michał Kuźniewski, Jan Pleszyński, Oskar Dondelewski

Liczba członków Koła: 45

 1. Realizowane projekty

  ·       Model siłowni cieplnej (obieg Rankine’a) – powyżej 28 osób zaangażowanych
  ·       Turbina wiatrowa – powyżej 20 osób zaangażowanych
  ·       Symulator Rynku Energii – powyżej 14 osób zaangażowanych
  ·       Turbina gazowa – powyżej 30 osób zaangażowanych
  ·       Analiza biomasy odpadowej – powyżej 8 osób zaangażowanych
  ·       Silnik Stirlinga – 6 osób zaangażowanych

 2. Udział w seminarium w Szczyrku 

  Przedstawicielstwo: Michał Klasa
  Data wydarzenia: 6-8 grudnia 2013 roku
  Miejsce: Szczyrk
  Tematyka: Technologie energetyczne, budowa kotłów, nowe technologie energetyczne, energetyka a środowisko.
  Organizator: Koło Naukowe „Czyste Technologie Energetyczne” – Politechnika Śląska
  Osiągnięcia: Michał Klasa otrzymał wyróżnienie za najlepszy referat za prezentację pt. „Nowe technologie energetyczne: wysoka sprawność w wytwarzaniu”.

 3. Pomoc przy organizacji konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej 

  Koordynator: Michał Klasa
  Data wydarzenia: 10–13 grudnia 2013
  Tematyka konferencji:

  ·       problemy techniczne i ekonomiczne modernizacji i rekonstrukcji w energetyce
  ·  zagadnienia modelowania matematycznego procesów cieplnych i przepływowych
  ·       naukowe podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
  ·       problemy energetyki i ciepłownictwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej
  ·       problemy energetyki jądrowej

  Organizatorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, dr inż. Wojciech Bujalski

 4. Wyjazd naukowy 

  Data wydarzenia: 5 marca 2014
  Miejsce: Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków
  Liczba uczestników: ok. 30

 5. I Seminarium Kołowe 

  Data wydarzenia: 10 marca 2014
  Miejsce: Warszawa, Instytut Techniki Cieplnej
  Cel: Seminarium poświęcone energetyce jądrowej i perspektywicznym technologiom energetycznym
  Prelegenci: inż. M. Klasa, mgr. inż. Adam Rajewski
  Liczba uczestników: ok. 30

 6. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 11 marca 2014
  Miejsce: Ciepłownia miejska w Legionowie
  Liczba uczestników: ok. 30

 7. Sympozjum Naukowe Nowe Horyzonty Energetyki 2014

  Miejsce: Szczyrk
  Data wydarzenia: 14-16 marca 2014
  Organizator: SKN „Czyste Technologie Energetyczne” Politechniki Śląskiej http://kolocte.polsl.pl/index.php/sympozjum-naukowe-nowe-horyzonty-energetyki-2014/
  Cel: Sympozjum poświęcone nowoczesnym technologiom energetycznym, tegoroczna edycja poświęcona głównie blokom gazowo-parowym
  Liczba uczestników: 2

 8. Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej i Piknik Naukowy Instytutu Techniki Cieplnej

  Data wydarzenia: 29-30 marca 2014
  Miejsce: Warszawa
  Obsługa stoiska Wydziału MEiL w Gmachu Głównym, oprowadzanie wycieczek po ITC i ITLiMS, demonstracje pracy turbiny gazowej, prelekcje
  Liczba osób zaangażowanych: ok. 20 osób

 9. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 30 kwietnia 2014
  Miejsce: Elektrownia wodna we Włocławku
  Liczba uczestników: ok. 20

 10. II Seminarium Kołowe 

  Data wydarzenia: 8 maja 2014
  Miejsce: Warszawa, Instytut Techniki Cieplnej
  Cel: Seminarium poświęcone ogniwom paliwowym połączone z demonstracją Pracowni Ogniw Paliwowych
  Prelegenci: dr inż. Jarosław Milewski
  Liczba uczestników: ok. 30

 11. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 8 maja 2014
  Miejsce: Fabryka Turbin Alstom w Elblągu
  Liczba uczestników: ok. 20

 12. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 22 maja 2014
  Miejsce: Elektrownia Kozienice oraz teren budowy nowego bloku El. Kozienice
  Liczba uczestników: ok. 30

 13. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie

  Data wydarzenia: 31 maja 2014
  Obsługa stoiska KNE PW, demonstracje turbiny gazowej, modelu obiegu Rankine’a, łopatek turbin i materiałów promocyjnych Koła i Wydziału
  Liczba osób zaangażowanych: ok. 20 osób

 14. IV Debata Oksfordzka Koła Naukowego Energetyków i Studenckiego Koła Energetyki Niekonwencjonalnej

  Data wydarzenia: 3 czerwca 2014
  Nagrody: 3 członków KNE otrzymało nagrody bądź wyróżnienia
  Szczegóły: Debata Oksfordzka współorganizowana przez Koło w składzie ok. 10 osób.

 15. Seminarium „Smart Power generation”

  Data wydarzenia: 8 października 2014
  Miejsce: Warszawa
  Cel: Seminarium firmy Wärtsilä poświęcone zagadnieniom smart grid i zmiennego zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie ze znacznymi mocami zainstalowanymi w OZE
  Liczba uczestników: 1

 16. Zmiany Organizacyjne
  ·       Opracowano i przyjęto propozycję gruntownych zmian statutowych przygotowanych rzez Zespół ds. zmian w regulaminie, utworzony w listopadzie 2013;
  ·       Przyspieszono procedurę rozpatrywania kandydatów na nowych członków Koła;
  ·       Uchwalono regulamin przyznawania miejsc na wyjazdy i inne przedsięwzięcia i KNE PW na podstawie rankingu osiągnięć;
  ·       Zmieniono termin organizacji i finansowania corocznych konferencji naukowo-technicznych w celu skoordynowania ich z rokiem budżetowym Instytutu Techniki Cieplnej;

2014 - 2015

Prezes: Krzysztof Marcinkiewicz, Opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, Zarząd: Stanisław Sałyga, Hubert Zdrojewski, Mateusz Żurek, Michał Wierzchowski (do marca 2015), Małgorzata Oleszczuk (od 26 marca 2015)

Liczba członków Koła: 41

 1. Projekty

  Turbina wiatrowa

  Cel projektu: Zbudowanie turbiny wiatrowej o mocy 500 W wraz z opomiarowaniem i umieszczenie jej na dachu Instytutu Techniki Cieplnej.
  Liczba osób zaangażowanych: 14

  Turbina gazowa

  Cel projektu: Projekt był nastawiony przede wszystkim na dydaktykę, a główny cel stanowiło zaprezentowanie studentom, jak w praktyce działa typowy układ z turbiną gazową. Dodatkowym celem było zebranie pomiarów w różnych punktach układu, co umożliwiło przeprowadzenie podstawowych obliczeń osiągów.
  Liczba osób zaangażowanych: 20

  Model siłowni cieplnej

  Cel projektu: Celem projektu było stworzenie modelu, który realizuje prosty obieg Rankine’a. Na obieg składają się następujące przemiany termodynamiczne: przemiana izobaryczna (realizowana w kotle), przemiana izentropowa (realizowana w turbinie), przemiana izotermiczno-izobaryczna (realizowana w skraplaczu) i przemiana sprężania izentropowego za pomocą pompy.
  Liczba osób zaangażowanych: 20

  Inwestycje energetyczne

  Koordynator: Artur Juchniewicz
  Cel projektu: Stworzenie portalu internetowego prezentującego informacje na temat aktualnych inwestycji w polskim systemie elektroenergetycznym(wliczając w to inwestycje ukończone w roku 2014). Naszym założeniem jest profesjonalne wykonanie zadania, aby w przyszłości mogli korzystać z portalu nie tylko studenci, ale również firmy związane z branżą energetyczną.
  Liczba osób zaangażowanych: 28 

  Analiza biomasy

  Koordynator: Michał Gatkowski
  Cel projektu: Zbadanie i opracowanie mechanizmu kinetyki procesów zgazowania i pirolizy odpadów, biomasy i odpadów biomasowych etc. Badania możliwości podniesienia sprawności odzyskiwania energii chemicznej w procesie gazyfikacji. Zbadanie różnicy w przebiegu procesów w zależności od własności początkowych próbki
  Liczba osób zaangażowanych: 15

  Silnik Stirlinga

  Koordynator: Aleksandra Mikołajczak
  Cel projektu: Budowa efektywnego silnika pracującego w obiegu Stirlinga wraz z jego opomiarowaniemoraz przygotowanie stanowiska badawczego, gdzie będzie można badać wpływ składu mieszaniny czynnika roboczego na sprawność urządzenia. Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów.
  Liczba osób zaangażowanych: 15

 2. Wigilia KNE 

 3. V Debata Oksfordzka - współpraca z firmą PGE EJ1

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Data wydarzenia: 5 marca 2015
  Temat: „Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej.”

  Goście specjalni:

          Klaudia Imach – Starszy specjalista, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki

          Piotr Czerski – PGE EJ1

          Prof. Konrad Świrski, Prof. Dorota Chwieduk, Prof. Roman Domański, Prof. Krzysztof Badyda, dr Wojciech Bujalski, dr Hanna Jędrzejuk

  Nagrody: Upominki sponsorowane przez spółkę PGE Energia Jądrowa.

 4. Drzwi otwarte na Politechnice Warszawskiej

  Data: 28-29.03.2015
  Cel projektu: Prezentacja projektów, m. in. komory Wilsona, modelu kotła fluidalnego oraz modelu siłowni cieplnej. Przyszłym studentom udzielaliśmy informacji związanych zarówno z wydziałem MEiL, kierunkiem Energetyka, jak i z możliwościami rozwoju w Kole Naukowym.
  Liczba osób zaangażowanych: 10 

 5. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

  Data wydarzenia: 9 maja 2015
  Miejsce: PGE Narodowy
  Przebieg: Prezentacja naszych projektów – turbiny gazowej i modelu siłowni cieplnej przy stoisku KNE, oraz przygotowanie drugiego stoiska przy współpracy z Ambasadą Francji, gdzie prezentowaliśmy doświadczenia, których tematem przewodnim było światło.

 6. Wizyta naukowo-techniczna w Elektrociepłowni Siekierki, PGNiG TERMIKA

  Data: 25.05.2015
  Przebieg: Uczestnicy mogli zobaczyć między innymi maszynownię, wywrotnicę wagonów, akumulator ciepła, dyspozytornię oraz mokrą instalację odsiarczania spalin. Padło dużo pytań, dzięki którym poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat miejskiej sieci ciepłowniczej, bloków gazowo- parowych czy współspalania biomasy.
  Liczba uczestników: 16 osób 

 7. Wyjazd edukacyjny "Budowy nowoczesnych bloków energetycznych"

  Data: 2-3 czerwca 2013
  Miejsce: Kozienice, Stalowa Wola
  Przebieg: Pierwszego dnia odwiedziliśmy budowę bloku nadkrytycznego 1075 MW w Elektrowni Kozienice. W dalszej części zwiedziliśmy starą część elektrowni, gdzie mogliśmy się dokładniej zapoznać z logistyką wytwarzania energii elektrycznej w dużym zakładzie energetycznym.

  Drugiego dnia przybyliśmy do Elektrociepłowni Stalowa Wola, w której obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na budowie bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MWe. 
  Liczba uczestników: 35 osób 

 8. Wizyta w Ciepłowni Kawęczyn, PGNiG TERMIKA

  Data: 09 czerwca 2015
  Przebieg: Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć m.in. kotły wodne, galerię nawęglania, elektrofiltry czy magistrale sieci ciepłowniczej. Największą atrakcją była możliwość wejścia na komin ciepłowni o wysokości 300 metrów, który stanowi najwyższy „punkt widokowy” na Warszawę.
  Liczba uczestników: 10 osób 

 9. Piknik z Klimatem

  Data wydarzenia: 30 sierpnia 2015
  Miejsce: Plac Zamkowy w Warszawie
  Przebieg: Przy współpracy z Ursynów TV i Ambasadą Niemiec prezentowaliśmy zasadę działania ogniw paliwowych, turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych oraz naszych autorskich projektów - modelu siłowni cieplnej i turbiny gazowej.

 10. Spotkanie z Nauką

  Data wyjazdu: 22 września 2015
  Miejsce: Plac za Urzędem Dzielnicy Ursynów
  Przebieg: Zachęcając młodych ludzi do studiowania na Politechnice przedstawiliśmy Model Siłowni Cieplnej realizujący obieg Rankina, a także opowiedzieliśmy o samochodach napędzanych wodorem i układzie mikrowiatraka.

 11. Konferencja Naukowo Techniczna "Nowoczesna Energetyka Europy Środkowo-Wschodniej 2015"

  Koordynator: Krzysztof Marcinkiewicz
  Data wydarzenia: 19-28 października 2015
  Przebieg: Podczas wyjazdu członkowie Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej mieli niepowtarzalną okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką. W części naukowej konferencji studenci prezentowali wcześniej przygotowane przez siebie artykuły naukowe. Tematyka obejmowała nowoczesne rozwiązania stosowane współcześnie w energetyce.
  Odwiedzone zakłady:
  -Elektrociepłownię Częstochowa
  -Elektrownię szczytowo-pompową Dalesice (Czechy)
  -Blok gazowo parowy Simmering (Austria)
  -Spalarnię śmieci Spittelau (Austria)
  -Blok gazowo parowy Mellach (Austria)
  -Fabrykę silników tłokowych Triest (Włochy)
  -Elektrownię jądrową Paks (Węgry)
  -Elektrownię jądrową Mochovce (Słowacja) 
  Liczba uczestników: 24 osoby 

 12. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK

  Data: 28-29 października 2015
  Miejsce: Gmach Główny Politechnika Warszawska

2015 - 2016 - 50 lat KNE

Prezes: Małgorzata Oleszczuk, Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, Zarząd: Artur Juchniewicz - Wiceprezes, Członek Zarządu ds. personalnych, Agnieszka Zyga - Członek Zarządu ds. organizacyjno-finansowych, Damian Artyszak - Członek Zarządu ds. Promocji, Kamil Kubiński - Członek Zarządu ds. projektów

Liczba członków Koła: 41

 1. Projekty

  Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu

  Cel projektu: Opracowanie modelu turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu. Podczas prac studenci będą poszerzać swoją wiedzę z zakresu energetyki niekonwencjonalnej oraz zastosowania jej w mikroskali. Członkowie projektu będą również mieli okazję nauczyć się obsługi programów inżynierskich do modelowania przepływów oraz projektowania 3D.
  Liczba osób zaangażowanych: 18
  Koordynator: Marcin Gańko, Łukasz Baryś 

  Turbina gazowa 3.0 - układ zamknięty

  Cel projektu: Realizacja typowego obiegu Joule’a, jednego z podstawowych obiegów termodynamicznych. W tym obiegu ciepło jest dostarczane i odbierane przy stałym ciśnieniu. Dodatkowo, w celu podniesienia sprawności obiegu zostanie zastosowany rekuperator, czyli wymiennik regeneracyjny, w którym gorący czynnik z wylotu turbiny odda część swojej energii zimniejszemu czynnikowi zza wylotu sprężarki. Planowane jest zaprojektowanie obejścia rekuperatora tak, aby można było zbadać zmiany sprawności urządzenia pomiędzy układem obiegu prostego, a obiegu z rekuperacją.
  Liczba osób zaangażowanych: 25
  Koordynator: Władysław Jaroszuk

  Silnik Stirlinga

  Cel projektu: Budowa efektywnego silnika pracującego w obiegu Stirlinga wraz z jego opomiarowaniemoraz przygotowanie stanowiska badawczego, gdzie będzie można badać wpływ składu mieszaniny czynnika roboczego na sprawność urządzenia. Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów.
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Waldemar Kołodziejczyk 

  Inwestycje energetyczne

  Cel projektu: Stworzenie portalu internetowego prezentującego informacje na temat aktualnych inwestycji w polskim systemie elektroenergetycznym (wliczając w to inwestycje ukończone w roku 2014). Naszym założeniem jest profesjonalne wykonanie zadania, aby w przyszłości mogli korzystać z portalu nie tylko studenci, ale również firmy związane z branżą energetyczną.
  Efekt: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/
  Liczba osób zaangażowanych: 28
  Koordynator: Artur Juchniewicz 

  Analiza biomasy

  Cel projektu:
  -Zbadanie i opracowanie mechanizmu kinetyki procesów zgazowania i pirolizy odpadów, biomasy i odpadów biomasowych etc.
  -Badania możliwości podniesienia sprawności odzyskiwania energii chemicznej w procesie gazyfikacji
  -Zbadanie różnicy w przebiegu procesów w zależności od własności początkowych próbki
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Michał Gatkowski 

  Model SEE "Pelton"

  Cel projektu: Zbudowanie modelu systemu elektroenergetycznego z turbiną Peltona jako źródłem mocy oraz instalacjami symulującymi odbiorców. Układ ma służyć jako model pokazowy na piknikach naukowych oraz stanowisko laboratoryjne dla studentów. Na takim modelu będzie można w prosty sposób wyjaśnić na czym polega regulacja mocy w systemie elektroenergetycznym oraz rolę, jaką pełni w niej częstotliwości. Model pozwoli również na przeprowadzenie eksperymentu synchronizacji generatora z siecią.
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Jakub Białek

  Układ chłodzenia cieczą

  Cel projektu: Stworzenie układu chłodzenia cieczą do komputera stacjonarnego, który zapewniłby wyższą wydajność chłodniczą niż standardowe rozwiązania układów chłodzenia powietrznego.Wysoka efektywność układu chłodniczego odgrywa ogromną rolę dla graczy czy osób profesjonalnie zajmujących się grafiką komputerową lub obróbką video. Procesor musi pracować na najwyższych obrotach, co wiąże się z szybkim wzrostem temperatury. To prowadzi do zjawiska zwanego „thermalthrottling” – odgórne obniżenie obrotów procesora (co powoduje spadek wydajności) w celu zabezpieczenia przed przegrzewaniem.
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Tomasz Boczek

 2. Szkolenia

  CREO

  Prowadzący: Kamil Kubiński, Władysław Jaroszuk
  Data: 12.12.2015 oraz 23.04.2016 

  Wystąpienia publiczne/Przygotowanie do Debaty Oksfordzkiej

  Prowadząca: Zuzanna Brzóska
  Data: 5.12.2015

  Latex

  Prowadzący: Michał Guzek
  Daty: 7.12.2015 oraz 8.12.2015

  Zarządzanie projektami

  Prowadzący: Artur Juchniewicz
  Data: 19.12.2015 

 3. Spotkanie dyskusyjne KNE

  Temat: Nowe projekty techniczne realizowane w Kole
  Data: 16 listopada 2015

 4. Spotkanie rekrutacyjne KNE - 19 listopada 2015 

 5. Spotkanie pokonferencyjne

  Data wydarzenia: 26 listopada 2015
  Cel: podsumowanie Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesna Energetyka Europy Środkowo-Wschodniej"

 6. Czteroosobowa reprezentacja KNE zwyciężyła w konkursie dla Kół Naukowych organizowanym w ramach wydarzenia „Students Go Nuclear”, organizowanym przez SKN Energetyki, polegającym na rozwiązaniu studium przypadku (analiza opłacalności inwestycji w elektrownię jądrową).

  Przedstawiciele: Michał Guzek, Piotr Ogonowski
  Data wydarzenia: 2 grudnia 2015

 7. Patron Merytoryczny wydarzenia "Power Academy" organizowanego przez Stowarzyszenie Studentów BEST,
  organizacja VI Debaty Oksfordzkiej

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Data wydarzenia: 15-16 grudnia 2015
  Temat Debaty: "
  Rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej jako szansa na uniezależnienie się od energetyki konwencjonalnej."

 8. Spotkanie wigilijne KNE 21.12.2015

 9. Otwarte spotkanie informacyjne projektu Inwestycje Energetyczne

  Koordynator: Artur Juchniewicz
  Data: 11 stycznia 2016

 10. I spotkanie komunikacyjne KNE - 22 stycznia 2016 

 11. Udział w Warszawskim Pikniku Rodzinnym

  Koordynator: Wioletta Stopińska
  Data wydarzenia: 20 marca 2016
  Cel: zbudowanie makiety przedstawiającej warszawską sieć ciepłowniczą przy współpracy z firmą Veolia 
  Przebieg: prezentacja makiety podczas pikniku 

 12. Patron Merytoryczny wydarzenia "Energy, Indystry & Oil Summit" organizowanego przez CEMS Club Warszawa w Szkole Głownej Handlowej

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Data wydarzenia: 5 kwietnia 2016
  Przebieg: Prezentacja KNE podczas targów, pomoc przy organizacji konkursów odbywajacych się podczas wydarzenia 

 13. Zdobycie głównej nagrody na Pokazie Innowacyjnych Konstrukcji Studenckich organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Radą Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej, Komisją Dydaktyczną Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz wszystkimi zainteresowanymi kołami naukowymi. Zaprezentowaliśmy projekt turbiny gazowej w układzie zamkniętym.P

  Data wydarzenia: 16 kwietnia 2016
  Przedstawiciele: Kamil Kubiński, Władysław Jaroszuk

 14. Wyjazd edukacyjny

  Data: 21-22 kwietnia 2016
  Miejsce: Elbląg, Władysławowo, Żarnowiec
  Opiekun: dr inż. Jacek Szymczyk
  Przebieg: 
  Pierwszego dnia odwiedziliśmy siedzibę firmy SIEMENS w Elblągu – zakład montujący agregaty sprężające na bazie sprężarek Dresser-Rand. Po wykładzie i rozmowie z Dyrektorem Oddziału oraz Szefem Działu Technicznego odwiedziliśmy halę, gdzie mogliśmy zobaczyć układ gotowy w niemal 70%, który za 2 tygodnie opuści zakład.
  Drugi dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Elektrociepłowni we Władysławowie – zakładzie opalanym gazem ziemnym poodpadowym z wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Podczas wizyty dowiedzieliśmy się jak wygląda praca w zakładzie i na platformie wydobywczej. Elektrociepłownia znajduje się na plaży, pracują w niej dwie turbiny Rolls-Royce o mocy 5 MW każda. Prosto z Władysławowa udaliśmy się do szczytowo-pompowej Elektrowni Wodnej Żarnowiec. Podczas wizyty w zakładzie mieliśmy niepowtarzalną okazję wejść do środka turbiny wodnej Francisa dzięki prowadzonym aktualnie pracom modernizacyjnym. U nasady średnica spirali wynosi 5,4 m. Tą wizytą zakończyliśmy nasz kolejny wyjazd naukowy.
  Liczba uczestników: 17 osób 

 15. Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej 2016

  Data: 23-24 kwietnia 2016
  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej
  Cel: Prezentacja projektów realizowanych w KNE

 16. Seminarium KNE - spotkanie z Marcinem Popkiewiczem

  Data: 29 kwietnia 2016
  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej
  Temat: Rewolucja energetyczna? Ale po co?
  Prelegent: Marcin Popkiewicz - znany analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, autor bestsellera "Świat na rozdrożu" oraz "Rewolucja energetyczna? Ale po co?", redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl, przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO, laureat "Dobromira Roku 2013" oraz głównej nagrody "Dziennikarze dla klimatu" 2015.

 17. Udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Współpraca przy organizacji stanowiska Ambasady Francji.

  Koordynator stanowiska w Ambasadzie Francji: Wioletta Stopińska, Tymoteusz Zdunek
  Koordynator stanowiska KNE: Kamil Kubiński
  Data wydarzenia: 7 maja 2016
  Przebieg: Zaprezentowanie turbiny gazowej, modelu siłowni cieplnej i komory Wilsona na stanowisku KNE, a także przygotowanie i obsługa 4 mobilnych stanowisk dla Ambasady Francji

 18. Udział w Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej „Od mikro do makro”.

  Data wydarzenia: 14 maja 2016
  Cel: prezentacja turbiny wiatrowej i komory Wilsona 

 19. II spotkanie komunikacyjne KNE - 16 maja 2016

 20. Udział w Dniu Otwartym w Ambasadzie Niemiec i Francji

  Koordynator: Wioletta Stopińska, Tymoteusz Zdunek
  Data wydarzenia: 21 maja 2016
  Miejsce: Ambasada Francji

 21. Wyjazd naukowy na budowę nowego bloku w elektrowni Kozienice

  Data: 11 czerwca 2016
  Miejsce: Kozienice
  Opiekun: dr inż. Jacek Szymczyk, dr inż. Adam Smyk
  Przebieg: Członkowie naszego Koła po raz kolejny odwiedzili budowę nowego bloku w Kozienicach. Nasze coroczne wizyty pozwalają nam śledzić postępy powstawania bloku wykorzystującego najnowocześniejsze technologie, a Członkowie KNE są zawsze na bieżąco.
  Liczba uczestników: 15 osób 

 22. Udział w Pikniku Mokotówka - Zabawa 100-lecia

  Data wydarzenia: 19 czerwca 2016
  Cel: prezentacja turbiny gazowej i panelu fotowoltaicznego 

 23. Premiera Portalu Inwestycje Energetyczne, który jest rezultatem pracy Członków KNE. Celem projektu było stworzenie profesjonalnego, powszechnie dostępnego źródła informacji nt. inwestycji realizowanych w polskim systemie elektroenergetycznym. 
  Strona internetowa: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/
  Data premiery: 31 lipca 2016
  Koordynator: Artur Juchniewicz 

 24. Udział w XX Festiwalu Nauki

  Data wydarzenia: 1 października 2016
  Przebieg: Prowadzenie wykładów nt. "Skąd się bierze prąd w ganiazdku"
  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej
  Liczba osób zaangażowanych: 7 

 25. Udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2016

  Data wydarzenia: 20-21 października 2016
  Przebieg: Prezentacja projektów realizowanych w KNE 
  Miejsce: Politechnika Warszawska
  Liczba osób zaangażowanych: 15 
 26. Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków

  Data wydarzenia: 4 listopada 2016
  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej 
  Cel: Wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń oraz integracja środowiska młodych energetyków wchodzących na ścieżkę zawodowego życia. Podczas konferencji będą prezentowane referaty o tematyce związanej z energetyką służące poszerzeniu wiedzy i kształtowaniu poglądów zarówno w kwestiach czysto technicznych jak i ekonomiczno-biznesowych. 
  Przebieg: Konferencja została podzielona na dwie sesje. Podczas pierwszej sesji wystąpili przedstawiciele firm partnerskich KNE:
  - Krzysztof Rosenberger, Kierownik Pionu Energetycznego ILF Consulting Engineers Polska
  - Paweł Vogtt, Dyrektor Wydziału Bilansowania i Zarządzania Efektywnością Energetyki PKN Orlen
  - Paweł Balas, Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza, Veolia Energia Warszawa
  - Adam Rajewski, Kierownik Sprzedaży w Wärtsilä Energy Solutions
  A także opiekun Koła Naukowego Energetyków  dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW
  W drugiej sesji wystąpili studenci energetyki z całej Polski:
  Jadwiga Najder, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Kamil Krzemień, Monika Pieszka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rozalia Ziaja, Politechnika Krakowska
  Michał Guzek, Wiktor Krzyczkowski, Politechnika Warszawska
  Liza Wójtowicz, Politechnika Łódzka
  Maciej Żołądek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Sebastian Stefański, Akademia Górniczno-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wojciech Obszański, Urszula Żyjewska, Politechnika Krakowska
  Kamila Pawełek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Monika Wolny, Natalia Rompska, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

  Kamil Kubiński, Politechnika Warszawska 

 27. Organizacja uroczystych obchodów 50-lecia Koła Naukowego Energetyków

  Data: 5 listopada 2016
  Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

 28. Nadanie tytułu Honorowego Prezesa KNE Adamowi Rajewskiemu - Prezesowi KNE 2008

  Data: 7 listopada 2016
  Miejsce: Walne Zgromadzenie KNE, Instytut Techniki Cieplnej

2016 - 2017

Prezes: Joanna Wasilewska Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, Zarząd: Artur Kuźmiński - Wiceprezes, Członek Zarządu ds. projektów, Jakub Matwiejczuk - Członek Zarządu ds. organizacyjno-finansowych, Magdalena Lutyk - Członek Zarządu ds. Promocji, Adam Staniucha - Członek Zarządu ds. personalnych

Liczba członków Koła: 65

Do 7.05.2013 Prezes: Daria Niewiadomska, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Arkadiusz Szczęśniak (wiceprezes), Anna Lewandowska, Piotr Lis

Do 31.10.2013 Prezes: Arkadiusz Szczęśniak, opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Piotr Lis (wiceprezes), Andrzej Smołko, Paweł Kowalski

Liczba członków Koła: 45

1.          Konferencja WTE 2012: Energetyka Krajów Nadbałtyckich (6.11 - 15.11. 2012)

W dniach 06.11-15.11 członkowie i kandydaci KNE oraz przedstawiciele kadry naukowej Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej wzięli udział w Konferencji Naukowo- Technicznej „Współczesne Technologie Energetyczne 2012: Energetyka krajów nadbałtyckich”.

Konferencja obejmowała przejazd przez Finlandię, Szwecję oraz Danię. W jej ramach odwiedziliśmy następujące obiekty techniczne: fińską elektrownię atomową Loviisa, fabrykę silników tłokowych firmy Wärtsilä w Vaasie, szwedzką elektrownię na biomasę Jordbro firmy Vattenfall oraz fabrykę małych turbin gazowych firmy Siemens w Finspång. Mieliśmy również okazję zwiedzić kilka stolic uropejskich, w tym Tallinn, Helsinki, Sztokholm oraz Kopenhagę.

 

2.          Projekty techniczne

Model Rankine’a (model siłowni cieplnej)

Koordynator: Andrzej Smołko (do listopada 2013), Rafał Różański

Cel projektu: W ramach projektu zrealizowany zostanie model siłowni cieplnej realizujący obieg Rankina. Jedną z innowacyjności projektu jest realizacja obiegu zamkniętego. Drugą jest zastosowanie niestandardowej turbiny jak dla takich aplikacji. W ramach projektu powstaną m.in.:

Dotychczasowe działania w ramach projektu:

·       Wykonano turbinę Tesli

·       kocioł w trakcie finalizacji

·       skraplacz oraz rury i zawory zaprojektowane

 

Turbina wiatrowa

Koordynator: Paweł Kowalski (do listopada 2013), Dawid Lasek

Cel projektu: Celem projektu  jest zbudowanie przez studentów  należących do Koła Naukowego Energetyków, turbiny wiatrowej na dachu Instytutu Techniki Cieplnej, która posłuży jako stanowisko badawcze dla studentów kierunku 'Energetyka" oraz jako eksponat przeznaczony do prezentowania na targach promujących naukę. Odbiór mocy zostanie zrealizowany przez grzałkę elektryczną podgrzewającą wodę.

Dotychczasowe działania w ramach projektu: Trwa etap projektowania.

Projekt techniczny –  układ kogeneracji z turbiną gazową

Koordynator: Piotr Lis

Cel projektu: Celem projektu jest zbudowanie silnika turbinowego obrazującego działanie dużych turbin gazowych w elektrowniach. Konstruowana w ramach projektu turbina ma być stosunkowo mobilna i samowystarczalna w energię, celem wykorzystywania jej do celów demonstracyjnych.

Dotychczasowe działania w ramach projektu:

Zrealizowano zadania z zakresu projektowania i wykonania pierwszej części turbiny.

Trwają prace nad: 2 częścią turbiny, automatyką, skraplaczem.

 

Analiza biomasy

Koordynator: Michał Gatkowski

Cel projektu: Zbudowanie stanowiska pomiarowego do analizy makroskopowej i termo grawimetrycznej biomasy odpadowej. Stanowisko pozwoli na badanie i opracowanie mechanizmu kinetyki procesów zgazowywania i pirolizy biomasy, weryfikować wyniki obliczeń numerycznych, badać różnicę w przebiegu procesów w zależności od paliwa.

Dotychczasowe działania w ramach projektu: Trwa etap projektowania.

 

3.          Projekt „Rynek Energii”

Koordynator: Anna Lewandowska (do października 2013), Michał Klasa (październik-grudzień 2013), Aleksander Denis

Cel projektu: Konstrukcja interaktywnego tabletu z aplikacją do modelowania rynku energii.

Dotychczasowe działania w ramach projektu:

· Szkolenie z programu R,

· Szkolenie z obsługi platformy informatycznej TEWI,

· Stworzenie mapy elektrowni polskich wraz ze skompletowaniem parametrów.

 

4.          Organizacja spotkania z przedstawicielem firmy Wärtsilä, dr. inż. Markiem Sutkowskim

Koordynator: Maciej Skwara

Data wydarzenia: 2 stycznia 2013 roku

Przebieg:

Podczas spotkania zaprezentowane zostały dwie prezentacje dotyczące budowy i zastosowania silników tłokowych: „Fuel Systems” oraz „Power Heat & Cooling”

 

5.          Remont siedziby KNE PW

Koordynator: Karolina Dziubanii

Okres trwania: 12 lutego – 20 maja 2013 roku

W ramach remontu odmalowane zostały ściany, drzwi oraz framugi okien w siedzibie, nastąpiło również przemeblowanie pokoju.

 

6.          Pomoc przy organizacji seminarium „Paliwa obecnie i w przyszłości”

Koordynator: Piotr Lis

Data wydarzenia: 5 marca 2013 roku

Cel: Zaprezentowanie działania turbiny gazowej oraz prezentacja wyników badań przeprowadzanych na biomasie podczas seminarium skierowanego do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej.

Organizatorzy:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

 

7.          Udział w Sympozjum Naukowe Nowe Horyzonty Energetyki 2013

Przedstawicielstwo: Maciej Wojda

Data wydarzenia: 8-10 marca 2013 roku

Miejsce: Szczyrk

Tematyka: Zagadnienia z szeroko pojętej współczesnej energetyki.

Organizator:

Koło Naukowe „Czyste Technologie Energetyczne” – Politechnika Śląska

Osiągnięcia:

Maciej Wojda zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy referat z pracą pt. „Półprzewodniki w ogniwach fotowoltaicznych”.

 

8.          Organizacja I Debaty Oksfordzkiej

Koordynator: Daria Niewiadomska

Data wydarzenia: 21 marca 2013 roku

Cel: Organizacja pierwszej z cyklu studenckich debat energetycznych o charakterze konkursowym. W skład oceniającego jury wchodzą przedstawiciele władz wydziału, kadry naukowej Instytutu Techniki Cieplnej oraz zaproszeni goście. Projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej.

Temat Debaty: „OZE, łupki i atom wyeliminują węgiel z polskiej energetyki do 2050 roku”

Przedstawicielstwo: Aleksander Denis, Paweł Kowalski, Andrzej Smołko

Osiągnięcia:

Andrzej Smołko otrzymał nagrodę dla najlepszego mówcy Debaty.

 

9.          Wyjazd techniczny do Elektrowni Bełchatów

Koordynator: Paweł Kowalski

Data wyjazdu: 22 marca 2013 roku

Opiekun: dr inż. Adam Smyk

Cel: Organizacja wyjazdu do największej polskiej elektrowni węglowej przy współpracy z Kołem Naukowym Energetyków Wojskowej Akademii Technicznej. W wyjeździe wzięło udział około 50 studentów z obu Kół Naukowych.

 

10.      Udział w Drzwiach Otwartych Politechniki Warszawskiej

Koordynatorzy: Anna Lewandowska i Arkadiusz Szczęśniak

Data wydarzenia: 23-24 marca 2013 roku

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały m.in. turbina gazowa oraz multimedialny model elektrowni jądrowej z reaktorem EPR wykonany przez członków Koła w programie Pro/ENGINEER w ramach projektu Platforma Informatyczna TEWI.

 

11.      Organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków: Najnowsze projekty w Platformie Informatycznej TEWI

Koordynator: Marcin Bartosiak

Data wydarzenia: 20-21 kwietnia 2013 roku

Cel: Organizacja konferencji energetycznej dla członków Kół Naukowych uczelni technicznych z całej Polski.

Tematyka konferencji:

Najnowsze projekty w Platformie Informatycznej TEWI oraz szeroko pojęte zagadnienia energetyczne.

Przedstawiciele Kół Naukowych:

Koło Naukowe Czyste Technologie Energetyczne (PŚ),

Koło Naukowe Metaloznawców (AGH) wraz z opiekunem, dr. inż. Grzegorzem Michtą,

Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej (UAM),

Koło Naukowe Energetyków (WAT),

Studenckie Koło Naukowe Energetyki (SGH)

Koło Naukowe „Płomień” (PWR)

Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej (KNE PW)

Goście specjalni:

Przedstawiciele firmy PGNiG Termika: pani Martina Tuscher oraz pan Krzysztof Sienicki.

Osiągnięcia:

Andrzej Smołko zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat.

 

12.      Udział w Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

Przedstawicielstwo: Łukasz Kozioł

Data wydarzenia: 24-26 kwietnia 2013 roku

Miejsce: Szczyrk

Tematyka:

Działalność Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, szeroko pojęte zagadnienia energetyczne.

Wygłoszony referat: „Automatyczna detekcja i lokalizacja uszkodzeń modelu symulacyjnego skraplacza energetycznego”.

 

13.      Udział w 50-tej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej

Przedstawicielstwo: Daria Niewiadomska i Patryk Stręciwilk

Data wydarzenia: 9 maja 2013 roku

Miejsce: Kraków

Organizator: Koła Naukowe AGH, Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Dr inż. Leszek Kurcz

Osiągnięcia:

Daria Niewiadomska zdobyła 3 miejsce w jednej z podsekcji „Techniki Cieplnej, Energetyki i Ochrony Środowiska” w konkursie na najlepszy referat z pracą pt. „Analiza możliwości wykorzystania wybranych technologii do pracy interwencyjnej w polskim systemie elektroenergetycznym”.

Nagroda:

Zaproszenie do udziału w Wielkiej Studenckiej Majówce organizowanej w ramach Konferencji.

 

 

14.      Organizacja II Debaty Oksfordzkiej

Koordynator: Daria Niewiadomska

Data wydarzenia: 21 maja 2013 roku

Cel: Organizacja drugiej z cyklu studenckich debat energetycznych przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz spółką PGE Energia Jądrowa.

Temat Debaty: „Tylko energetyka jądrowa może zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne”.

Goście specjalni:

        Wiceprezes PGE EJ – Zdzisław Gawlik

        Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki – Józef Strojny, Marta Lau

        Prof. Henryk Anglart i Wojciech Baltyn z KTH, Szwecja

        Dr Ivan Dudurych z EirGrid, Irlandia

        Dr Marek Rabiński z Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Osiągnięcia:

Wygrana drużyny KNE PW w składzie: Aleksander Denis, Paweł Kowalski, Wojciech Lubarski.

Nagrody:

Upominki sponsorowane przez spółkę PGE Energia Jądrowa.

 

15.      Organizacja szkolenia z programu Pro/ENGINEER w ramach Platformy Informatycznej TEWI

Koordynator: Rafał Różański

Data szkolenia: maj 2013 roku

Cel: Organizacja szkolenia z podstaw programu Pro/ENGINEER dla studentów zaangażowanych w działalność KNE PW.

Prowadzący: dr inż. Stanisław Suchodolski

 

16.      Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Data: 15 czerwca 2-13

Miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie

Prezentacja projektów technicznych KNE: turbina gazowa, kocioł fluidalny, komora Wilsona.

Obsługiwanie stanowiska sponsora, firmy AREVA.

 

17.      Uczestnictwo w Targach Kół Naukowych KONIK 2013

 

18.      Obsługa stanowiska PGE w czasie pikników naukowych

„Laboratorium Energii” poświęcone energetyce wiatrowej, węglowej, atomowej i wodnej.

·       31.07-01.08 w Kazimierzu Dolnym na 8. Festiwalu Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

·       02.08-04.08 w Katowicach na Off Festivalu

·       30.08 w Bełchatowie na III Ogólnopolskim zlocie kibiców PGE SKRA Bełchatów

·       1.09 w Krokowej na Dożynkach Gminnych

·       07.09 w Warszawie

 

19.      Nawiązanie współpracy z fundacją Zielona Sieć

Projekt „Nowocześnie, energooszczędnie, odpowiedzialnie – inteligentne sieci energetyczne”

 

20.      Organizacja III Debaty Oksfordzkiej – sponsor: firma AREVA

Koordynator: Daria Niewiadomska

Data wydarzenia: 28 października 2013 roku

Cel: Organizacja trzeciej z cyklu studenckich debat energetycznych przy współpracy z firmą AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce.

Temat Debaty: „Wybór jest tylko jeden: PWR technologią dla polskiej energetyki jądrowej”.

Goście specjalni:

        Dyrektor firmy AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce – Jean- André Barbosa

        Przedstawicielka firmy AREVA S.A. Przedstawicielstwo w Polsce – Klara Tucholka

        Prof. Henryk Anglart z KTH, Szwecja

Osiągnięcia:

Aleksander Denis otrzymał nagrodę dla najlepszego mówcy Debaty. 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl