przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

23 czerwca 2018
Strona główna O Kole Archiwum

Archiwum - lata 2013-2017

Spis treści
Archiwum
lata '60 XX wieku
lata '70 XX wieku
lata '80 XX wieku
lata '90 XX wieku
lata 2000–2004
lata 2005–2008
lata 2009–2013
lata 2013-2017
lata 2017-2021
Wszystkie strony

 

2013 - 2014

Prezes: Michał Klasa opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, zarząd: Piotr Lis (wiceprezes), Michał Kuźniewski, Jan Pleszyński, Oskar Dondelewski

Liczba członków Koła: 45

 1. Realizowane projekty

  ·       Model siłowni cieplnej (obieg Rankine’a) – powyżej 28 osób zaangażowanych
  ·       Turbina wiatrowa – powyżej 20 osób zaangażowanych
  ·       Symulator Rynku Energii – powyżej 14 osób zaangażowanych
  ·       Turbina gazowa – powyżej 30 osób zaangażowanych
  ·       Analiza biomasy odpadowej – powyżej 8 osób zaangażowanych
  ·       Silnik Stirlinga – 6 osób zaangażowanych

 2. Udział w seminarium w Szczyrku 

  Przedstawicielstwo: Michał Klasa
  Data wydarzenia: 6-8 grudnia 2013 roku
  Miejsce: Szczyrk
  Tematyka: Technologie energetyczne, budowa kotłów, nowe technologie energetyczne, energetyka a środowisko.
  Organizator: Koło Naukowe „Czyste Technologie Energetyczne” – Politechnika Śląska
  Osiągnięcia: Michał Klasa otrzymał wyróżnienie za najlepszy referat za prezentację pt. „Nowe technologie energetyczne: wysoka sprawność w wytwarzaniu”.

 3. Pomoc przy organizacji konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej 

  Koordynator: Michał Klasa
  Data wydarzenia: 10–13 grudnia 2013
  Tematyka konferencji:

  ·       problemy techniczne i ekonomiczne modernizacji i rekonstrukcji w energetyce
  ·  zagadnienia modelowania matematycznego procesów cieplnych i przepływowych
  ·       naukowe podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
  ·       problemy energetyki i ciepłownictwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej
  ·       problemy energetyki jądrowej

  Organizatorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, dr inż. Wojciech Bujalski

 4. Wyjazd naukowy 

  Data wydarzenia: 5 marca 2014
  Miejsce: Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków
  Liczba uczestników: ok. 30

 5. I Seminarium Kołowe 

  Data wydarzenia: 10 marca 2014
  Miejsce: Warszawa, Instytut Techniki Cieplnej
  Cel: Seminarium poświęcone energetyce jądrowej i perspektywicznym technologiom energetycznym
  Prelegenci: inż. M. Klasa, mgr. inż. Adam Rajewski
  Liczba uczestników: ok. 30

 6. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 11 marca 2014
  Miejsce: Ciepłownia miejska w Legionowie
  Liczba uczestników: ok. 30

 7. Sympozjum Naukowe Nowe Horyzonty Energetyki 2014

  Miejsce: Szczyrk
  Data wydarzenia: 14-16 marca 2014
  Organizator: SKN „Czyste Technologie Energetyczne” Politechniki Śląskiej http://kolocte.polsl.pl/index.php/sympozjum-naukowe-nowe-horyzonty-energetyki-2014/
  Cel: Sympozjum poświęcone nowoczesnym technologiom energetycznym, tegoroczna edycja poświęcona głównie blokom gazowo-parowym
  Liczba uczestników: 2

 8. Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej i Piknik Naukowy Instytutu Techniki Cieplnej

  Data wydarzenia: 29-30 marca 2014
  Miejsce: Warszawa
  Obsługa stoiska Wydziału MEiL w Gmachu Głównym, oprowadzanie wycieczek po ITC i ITLiMS, demonstracje pracy turbiny gazowej, prelekcje
  Liczba osób zaangażowanych: ok. 20 osób

 9. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 30 kwietnia 2014
  Miejsce: Elektrownia wodna we Włocławku
  Liczba uczestników: ok. 20

 10. II Seminarium Kołowe 

  Data wydarzenia: 8 maja 2014
  Miejsce: Warszawa, Instytut Techniki Cieplnej
  Cel: Seminarium poświęcone ogniwom paliwowym połączone z demonstracją Pracowni Ogniw Paliwowych
  Prelegenci: dr inż. Jarosław Milewski
  Liczba uczestników: ok. 30

 11. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 8 maja 2014
  Miejsce: Fabryka Turbin Alstom w Elblągu
  Liczba uczestników: ok. 20

 12. Wyjazd naukowy

  Data wydarzenia: 22 maja 2014
  Miejsce: Elektrownia Kozienice oraz teren budowy nowego bloku El. Kozienice
  Liczba uczestników: ok. 30

 13. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie

  Data wydarzenia: 31 maja 2014
  Obsługa stoiska KNE PW, demonstracje turbiny gazowej, modelu obiegu Rankine’a, łopatek turbin i materiałów promocyjnych Koła i Wydziału
  Liczba osób zaangażowanych: ok. 20 osób

 14. IV Debata Oksfordzka Koła Naukowego Energetyków i Studenckiego Koła Energetyki Niekonwencjonalnej

  Data wydarzenia: 3 czerwca 2014
  Nagrody: 3 członków KNE otrzymało nagrody bądź wyróżnienia
  Szczegóły: Debata Oksfordzka współorganizowana przez Koło w składzie ok. 10 osób.

 15. Seminarium „Smart Power generation”

  Data wydarzenia: 8 października 2014
  Miejsce: Warszawa
  Cel: Seminarium firmy Wärtsilä poświęcone zagadnieniom smart grid i zmiennego zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie ze znacznymi mocami zainstalowanymi w OZE
  Liczba uczestników: 1

 16. Zmiany Organizacyjne
  ·       Opracowano i przyjęto propozycję gruntownych zmian statutowych przygotowanych rzez Zespół ds. zmian w regulaminie, utworzony w listopadzie 2013;
  ·       Przyspieszono procedurę rozpatrywania kandydatów na nowych członków Koła;
  ·       Uchwalono regulamin przyznawania miejsc na wyjazdy i inne przedsięwzięcia i KNE PW na podstawie rankingu osiągnięć;
  ·       Zmieniono termin organizacji i finansowania corocznych konferencji naukowo-technicznych w celu skoordynowania ich z rokiem budżetowym Instytutu Techniki Cieplnej;

2014 - 2015

Prezes: Krzysztof Marcinkiewicz, Opiekun: dr inż. Wojciech Bujalski, Zarząd: Stanisław Sałyga, Hubert Zdrojewski, Mateusz Żurek, Michał Wierzchowski (do marca 2015), Małgorzata Oleszczuk (od 26 marca 2015)

Liczba członków Koła: 41

 1. Projekty

  Turbina wiatrowa

  Cel projektu: Zbudowanie turbiny wiatrowej o mocy 500 W wraz z opomiarowaniem i umieszczenie jej na dachu Instytutu Techniki Cieplnej.
  Liczba osób zaangażowanych: 14

  Turbina gazowa

  Cel projektu: Projekt był nastawiony przede wszystkim na dydaktykę, a główny cel stanowiło zaprezentowanie studentom, jak w praktyce działa typowy układ z turbiną gazową. Dodatkowym celem było zebranie pomiarów w różnych punktach układu, co umożliwiło przeprowadzenie podstawowych obliczeń osiągów.
  Liczba osób zaangażowanych: 20

  Model siłowni cieplnej

  Cel projektu: Celem projektu było stworzenie modelu, który realizuje prosty obieg Rankine’a. Na obieg składają się następujące przemiany termodynamiczne: przemiana izobaryczna (realizowana w kotle), przemiana izentropowa (realizowana w turbinie), przemiana izotermiczno-izobaryczna (realizowana w skraplaczu) i przemiana sprężania izentropowego za pomocą pompy.
  Liczba osób zaangażowanych: 20

  Inwestycje energetyczne

  Koordynator: Artur Juchniewicz
  Cel projektu: Stworzenie portalu internetowego prezentującego informacje na temat aktualnych inwestycji w polskim systemie elektroenergetycznym(wliczając w to inwestycje ukończone w roku 2014). Naszym założeniem jest profesjonalne wykonanie zadania, aby w przyszłości mogli korzystać z portalu nie tylko studenci, ale również firmy związane z branżą energetyczną.
  Liczba osób zaangażowanych: 28 

  Analiza biomasy

  Koordynator: Michał Gatkowski
  Cel projektu: Zbadanie i opracowanie mechanizmu kinetyki procesów zgazowania i pirolizy odpadów, biomasy i odpadów biomasowych etc. Badania możliwości podniesienia sprawności odzyskiwania energii chemicznej w procesie gazyfikacji. Zbadanie różnicy w przebiegu procesów w zależności od własności początkowych próbki
  Liczba osób zaangażowanych: 15

  Silnik Stirlinga

  Koordynator: Aleksandra Mikołajczak
  Cel projektu: Budowa efektywnego silnika pracującego w obiegu Stirlinga wraz z jego opomiarowaniemoraz przygotowanie stanowiska badawczego, gdzie będzie można badać wpływ składu mieszaniny czynnika roboczego na sprawność urządzenia. Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów.
  Liczba osób zaangażowanych: 15

 2. Wigilia KNE 

 3. V Debata Oksfordzka - współpraca z firmą PGE EJ1

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Data wydarzenia: 5 marca 2015
  Temat: „Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej.”

  Goście specjalni:

          Klaudia Imach – Starszy specjalista, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki

          Piotr Czerski – PGE EJ1

          Prof. Konrad Świrski, Prof. Dorota Chwieduk, Prof. Roman Domański, Prof. Krzysztof Badyda, dr Wojciech Bujalski, dr Hanna Jędrzejuk

  Nagrody: Upominki sponsorowane przez spółkę PGE Energia Jądrowa.

 4. Drzwi otwarte na Politechnice Warszawskiej

  Data: 28-29.03.2015
  Cel projektu: Prezentacja projektów, m. in. komory Wilsona, modelu kotła fluidalnego oraz modelu siłowni cieplnej. Przyszłym studentom udzielaliśmy informacji związanych zarówno z wydziałem MEiL, kierunkiem Energetyka, jak i z możliwościami rozwoju w Kole Naukowym.
  Liczba osób zaangażowanych: 10 

 5. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

  Data wydarzenia: 9 maja 2015
  Miejsce: PGE Narodowy
  Przebieg: Prezentacja naszych projektów – turbiny gazowej i modelu siłowni cieplnej przy stoisku KNE, oraz przygotowanie drugiego stoiska przy współpracy z Ambasadą Francji, gdzie prezentowaliśmy doświadczenia, których tematem przewodnim było światło.

 6. Wizyta naukowo-techniczna w Elektrociepłowni Siekierki, PGNiG TERMIKA

  Data: 25.05.2015
  Przebieg: Uczestnicy mogli zobaczyć między innymi maszynownię, wywrotnicę wagonów, akumulator ciepła, dyspozytornię oraz mokrą instalację odsiarczania spalin. Padło dużo pytań, dzięki którym poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat miejskiej sieci ciepłowniczej, bloków gazowo- parowych czy współspalania biomasy.
  Liczba uczestników: 16 osób 

 7. Wyjazd edukacyjny "Budowy nowoczesnych bloków energetycznych"

  Data: 2-3 czerwca 2013
  Miejsce: Kozienice, Stalowa Wola
  Przebieg: Pierwszego dnia odwiedziliśmy budowę bloku nadkrytycznego 1075 MW w Elektrowni Kozienice. W dalszej części zwiedziliśmy starą część elektrowni, gdzie mogliśmy się dokładniej zapoznać z logistyką wytwarzania energii elektrycznej w dużym zakładzie energetycznym.

  Drugiego dnia przybyliśmy do Elektrociepłowni Stalowa Wola, w której obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na budowie bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MWe. 
  Liczba uczestników: 35 osób 

 8. Wizyta w Ciepłowni Kawęczyn, PGNiG TERMIKA

  Data: 09 czerwca 2015
  Przebieg: Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć m.in. kotły wodne, galerię nawęglania, elektrofiltry czy magistrale sieci ciepłowniczej. Największą atrakcją była możliwość wejścia na komin ciepłowni o wysokości 300 metrów, który stanowi najwyższy „punkt widokowy” na Warszawę.
  Liczba uczestników: 10 osób 

 9. Piknik z Klimatem

  Data wydarzenia: 30 sierpnia 2015
  Miejsce: Plac Zamkowy w Warszawie
  Przebieg: Przy współpracy z Ursynów TV i Ambasadą Niemiec prezentowaliśmy zasadę działania ogniw paliwowych, turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych oraz naszych autorskich projektów - modelu siłowni cieplnej i turbiny gazowej.

 10. Spotkanie z Nauką

  Data wyjazdu: 22 września 2015
  Miejsce: Plac za Urzędem Dzielnicy Ursynów
  Przebieg: Zachęcając młodych ludzi do studiowania na Politechnice przedstawiliśmy Model Siłowni Cieplnej realizujący obieg Rankina, a także opowiedzieliśmy o samochodach napędzanych wodorem i układzie mikrowiatraka.

 11. Konferencja Naukowo Techniczna "Nowoczesna Energetyka Europy Środkowo-Wschodniej 2015"

  Koordynator: Krzysztof Marcinkiewicz
  Data wydarzenia: 19-28 października 2015
  Przebieg: Podczas wyjazdu członkowie Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej mieli niepowtarzalną okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką. W części naukowej konferencji studenci prezentowali wcześniej przygotowane przez siebie artykuły naukowe. Tematyka obejmowała nowoczesne rozwiązania stosowane współcześnie w energetyce.
  Odwiedzone zakłady:
  -Elektrociepłownię Częstochowa
  -Elektrownię szczytowo-pompową Dalesice (Czechy)
  -Blok gazowo parowy Simmering (Austria)
  -Spalarnię śmieci Spittelau (Austria)
  -Blok gazowo parowy Mellach (Austria)
  -Fabrykę silników tłokowych Triest (Włochy)
  -Elektrownię jądrową Paks (Węgry)
  -Elektrownię jądrową Mochovce (Słowacja) 
  Liczba uczestników: 24 osoby 

 12. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK

  Data: 28-29 października 2015
  Miejsce: Gmach Główny Politechnika Warszawska

2015 - 2016 - 50 lat KNE

Prezes: Małgorzata Oleszczuk, Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, Zarząd: Artur Juchniewicz - Wiceprezes, Członek Zarządu ds. personalnych, Agnieszka Zyga - Członek Zarządu ds. organizacyjno-finansowych, Damian Artyszak - Członek Zarządu ds. Promocji, Kamil Kubiński - Członek Zarządu ds. projektów

Liczba członków Koła: 41

 1. Projekty

  Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu

  Cel projektu: Opracowanie modelu turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu. Podczas prac studenci będą poszerzać swoją wiedzę z zakresu energetyki niekonwencjonalnej oraz zastosowania jej w mikroskali. Członkowie projektu będą również mieli okazję nauczyć się obsługi programów inżynierskich do modelowania przepływów oraz projektowania 3D.
  Liczba osób zaangażowanych: 18
  Koordynator: Marcin Gańko, Łukasz Baryś 

  Turbina gazowa 3.0 - układ zamknięty

  Cel projektu: Realizacja typowego obiegu Joule’a, jednego z podstawowych obiegów termodynamicznych. W tym obiegu ciepło jest dostarczane i odbierane przy stałym ciśnieniu. Dodatkowo, w celu podniesienia sprawności obiegu zostanie zastosowany rekuperator, czyli wymiennik regeneracyjny, w którym gorący czynnik z wylotu turbiny odda część swojej energii zimniejszemu czynnikowi zza wylotu sprężarki. Planowane jest zaprojektowanie obejścia rekuperatora tak, aby można było zbadać zmiany sprawności urządzenia pomiędzy układem obiegu prostego, a obiegu z rekuperacją.
  Liczba osób zaangażowanych: 25
  Koordynator: Władysław Jaroszuk

  Silnik Stirlinga

  Cel projektu: Budowa efektywnego silnika pracującego w obiegu Stirlinga wraz z jego opomiarowaniemoraz przygotowanie stanowiska badawczego, gdzie będzie można badać wpływ składu mieszaniny czynnika roboczego na sprawność urządzenia. Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów.
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Waldemar Kołodziejczyk 

  Inwestycje energetyczne

  Cel projektu: Stworzenie portalu internetowego prezentującego informacje na temat aktualnych inwestycji w polskim systemie elektroenergetycznym (wliczając w to inwestycje ukończone w roku 2014). Naszym założeniem jest profesjonalne wykonanie zadania, aby w przyszłości mogli korzystać z portalu nie tylko studenci, ale również firmy związane z branżą energetyczną.
  Efekt: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/
  Liczba osób zaangażowanych: 28
  Koordynator: Artur Juchniewicz 

  Analiza biomasy

  Cel projektu:
  -Zbadanie i opracowanie mechanizmu kinetyki procesów zgazowania i pirolizy odpadów, biomasy i odpadów biomasowych etc.
  -Badania możliwości podniesienia sprawności odzyskiwania energii chemicznej w procesie gazyfikacji
  -Zbadanie różnicy w przebiegu procesów w zależności od własności początkowych próbki
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Michał Gatkowski 

  Model SEE "Pelton"

  Cel projektu: Zbudowanie modelu systemu elektroenergetycznego z turbiną Peltona jako źródłem mocy oraz instalacjami symulującymi odbiorców. Układ ma służyć jako model pokazowy na piknikach naukowych oraz stanowisko laboratoryjne dla studentów. Na takim modelu będzie można w prosty sposób wyjaśnić na czym polega regulacja mocy w systemie elektroenergetycznym oraz rolę, jaką pełni w niej częstotliwości. Model pozwoli również na przeprowadzenie eksperymentu synchronizacji generatora z siecią.
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Jakub Białek

  Układ chłodzenia cieczą

  Cel projektu: Stworzenie układu chłodzenia cieczą do komputera stacjonarnego, który zapewniłby wyższą wydajność chłodniczą niż standardowe rozwiązania układów chłodzenia powietrznego.Wysoka efektywność układu chłodniczego odgrywa ogromną rolę dla graczy czy osób profesjonalnie zajmujących się grafiką komputerową lub obróbką video. Procesor musi pracować na najwyższych obrotach, co wiąże się z szybkim wzrostem temperatury. To prowadzi do zjawiska zwanego „thermalthrottling” – odgórne obniżenie obrotów procesora (co powoduje spadek wydajności) w celu zabezpieczenia przed przegrzewaniem.
  Liczba osób zaangażowanych: 15
  Koordynator: Tomasz Boczek

 2. Szkolenia

  CREO

  Prowadzący: Kamil Kubiński, Władysław Jaroszuk
  Data: 12.12.2015 oraz 23.04.2016 

  Wystąpienia publiczne/Przygotowanie do Debaty Oksfordzkiej

  Prowadząca: Zuzanna Brzóska
  Data: 5.12.2015

  Latex

  Prowadzący: Michał Guzek
  Daty: 7.12.2015 oraz 8.12.2015

  Zarządzanie projektami

  Prowadzący: Artur Juchniewicz
  Data: 19.12.2015 

 3. Spotkanie dyskusyjne KNE

  Temat: Nowe projekty techniczne realizowane w Kole
  Data: 16 listopada 2015

 4. Spotkanie rekrutacyjne KNE - 19 listopada 2015 

 5. Spotkanie pokonferencyjne

  Data wydarzenia: 26 listopada 2015
  Cel: podsumowanie Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesna Energetyka Europy Środkowo-Wschodniej"

 6. Czteroosobowa reprezentacja KNE zwyciężyła w konkursie dla Kół Naukowych organizowanym w ramach wydarzenia „Students Go Nuclear”, organizowanym przez SKN Energetyki, polegającym na rozwiązaniu studium przypadku (analiza opłacalności inwestycji w elektrownię jądrową).

  Przedstawiciele: Michał Guzek, Piotr Ogonowski
  Data wydarzenia: 2 grudnia 2015

 7. Patron Merytoryczny wydarzenia "Power Academy" organizowanego przez Stowarzyszenie Studentów BEST,
  organizacja VI Debaty Oksfordzkiej

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Data wydarzenia: 15-16 grudnia 2015
  Temat Debaty: "
  Rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej jako szansa na uniezależnienie się od energetyki konwencjonalnej."

 8. Spotkanie wigilijne KNE 21.12.2015

 9. Otwarte spotkanie informacyjne projektu Inwestycje Energetyczne

  Koordynator: Artur Juchniewicz
  Data: 11 stycznia 2016

 10. I spotkanie komunikacyjne KNE - 22 stycznia 2016 

 11. Udział w Warszawskim Pikniku Rodzinnym

  Koordynator: Wioletta Stopińska
  Data wydarzenia: 20 marca 2016
  Cel: zbudowanie makiety przedstawiającej warszawską sieć ciepłowniczą przy współpracy z firmą Veolia 
  Przebieg: prezentacja makiety podczas pikniku 

 12. Patron Merytoryczny wydarzenia "Energy, Industry & Oil Summit" organizowanego przez CEMS Club Warszawa w Szkole Głownej Handlowej

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Data wydarzenia: 5 kwietnia 2016
  Przebieg: Prezentacja KNE podczas targów, pomoc przy organizacji konkursów odbywajacych się podczas wydarzenia 

 13. Zdobycie głównej nagrody na Pokazie Innowacyjnych Konstrukcji Studenckich organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Radą Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej, Komisją Dydaktyczną Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz wszystkimi zainteresowanymi kołami naukowymi. Zaprezentowaliśmy projekt turbiny gazowej w układzie zamkniętym.P

  Data wydarzenia: 16 kwietnia 2016
  Przedstawiciele: Kamil Kubiński, Władysław Jaroszuk

 14. Wyjazd edukacyjny

  Data: 21-22 kwietnia 2016
  Miejsce: Elbląg, Władysławowo, Żarnowiec
  Opiekun: dr inż. Jacek Szymczyk
  Przebieg: 
  Pierwszego dnia odwiedziliśmy siedzibę firmy SIEMENS w Elblągu – zakład montujący agregaty sprężające na bazie sprężarek Dresser-Rand. Po wykładzie i rozmowie z Dyrektorem Oddziału oraz Szefem Działu Technicznego odwiedziliśmy halę, gdzie mogliśmy zobaczyć układ gotowy w niemal 70%, który za 2 tygodnie opuści zakład.
  Drugi dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Elektrociepłowni we Władysławowie – zakładzie opalanym gazem ziemnym poodpadowym z wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Podczas wizyty dowiedzieliśmy się jak wygląda praca w zakładzie i na platformie wydobywczej. Elektrociepłownia znajduje się na plaży, pracują w niej dwie turbiny Rolls-Royce o mocy 5 MW każda. Prosto z Władysławowa udaliśmy się do szczytowo-pompowej Elektrowni Wodnej Żarnowiec. Podczas wizyty w zakładzie mieliśmy niepowtarzalną okazję wejść do środka turbiny wodnej Francisa dzięki prowadzonym aktualnie pracom modernizacyjnym. U nasady średnica spirali wynosi 5,4 m. Tą wizytą zakończyliśmy nasz kolejny wyjazd naukowy.
  Liczba uczestników: 17 osób 

 15. Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej 2016

  Data: 23-24 kwietnia 2016
  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej
  Cel: Prezentacja projektów realizowanych w KNE

 16. Seminarium KNE - spotkanie z Marcinem Popkiewiczem

  Data: 29 kwietnia 2016
  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej
  Temat: Rewolucja energetyczna? Ale po co?
  Prelegent: Marcin Popkiewicz - znany analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, autor bestsellera "Świat na rozdrożu" oraz "Rewolucja energetyczna? Ale po co?", redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl, przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO, laureat "Dobromira Roku 2013" oraz głównej nagrody "Dziennikarze dla klimatu" 2015.

 17. Udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Współpraca przy organizacji stanowiska Ambasady Francji.

  Koordynator stanowiska w Ambasadzie Francji: Wioletta Stopińska, Tymoteusz Zdunek
  Koordynator stanowiska KNE: Kamil Kubiński
  Data wydarzenia: 7 maja 2016
  Przebieg: Zaprezentowanie turbiny gazowej, modelu siłowni cieplnej i komory Wilsona na stanowisku KNE, a także przygotowanie i obsługa 4 mobilnych stanowisk dla Ambasady Francji

 18. Udział w Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej „Od mikro do makro”.

  Data wydarzenia: 14 maja 2016
  Cel: prezentacja turbiny wiatrowej i komory Wilsona 

 19. II spotkanie komunikacyjne KNE - 16 maja 2016

 20. Udział w Dniu Otwartym w Ambasadzie Niemiec i Francji

  Koordynator: Wioletta Stopińska, Tymoteusz Zdunek
  Data wydarzenia: 21 maja 2016
  Miejsce: Ambasada Francji

 21. Wyjazd naukowy na budowę nowego bloku w elektrowni Kozienice

  Data: 11 czerwca 2016
  Miejsce: Kozienice
  Opiekun: dr inż. Jacek Szymczyk, dr inż. Adam Smyk
  Przebieg: Członkowie naszego Koła po raz kolejny odwiedzili budowę nowego bloku w Kozienicach. Nasze coroczne wizyty pozwalają nam śledzić postępy powstawania bloku wykorzystującego najnowocześniejsze technologie, a Członkowie KNE są zawsze na bieżąco.
  Liczba uczestników: 15 osób 

 22. Udział w Pikniku Mokotówka - Zabawa 100-lecia

  Data wydarzenia: 19 czerwca 2016
  Cel: prezentacja turbiny gazowej i panelu fotowoltaicznego 

 23. Premiera Portalu Inwestycje Energetyczne, który jest rezultatem pracy Członków KNE. Celem projektu było stworzenie profesjonalnego, powszechnie dostępnego źródła informacji nt. inwestycji realizowanych w polskim systemie elektroenergetycznym. 
  Strona internetowa: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/
  Data premiery: 31 lipca 2016
  Koordynator: Artur Juchniewicz 

 24. Udział w XX Festiwalu Nauki

  Data wydarzenia: 1 października 2016
  Przebieg: Prowadzenie wykładów nt. "Skąd się bierze prąd w ganiazdku"
  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej
  Liczba osób zaangażowanych: 7 

 25. Udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2016

  Data wydarzenia: 20-21 października 2016
  Przebieg: Prezentacja projektów realizowanych w KNE 
  Miejsce: Politechnika Warszawska
  Liczba osób zaangażowanych: 15 
 26. Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków

  Data wydarzenia: 4 listopada 2016
  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk
  Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej 
  Cel: Wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń oraz integracja środowiska młodych energetyków wchodzących na ścieżkę zawodowego życia. Podczas konferencji będą prezentowane referaty o tematyce związanej z energetyką służące poszerzeniu wiedzy i kształtowaniu poglądów zarówno w kwestiach czysto technicznych jak i ekonomiczno-biznesowych. 
  Przebieg: Konferencja została podzielona na dwie sesje. Podczas pierwszej sesji wystąpili przedstawiciele firm partnerskich KNE:
  - Krzysztof Rosenberger, Kierownik Pionu Energetycznego ILF Consulting Engineers Polska
  - Paweł Vogtt, Dyrektor Wydziału Bilansowania i Zarządzania Efektywnością Energetyki PKN Orlen
  - Paweł Balas, Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza, Veolia Energia Warszawa
  - Adam Rajewski, Kierownik Sprzedaży w Wärtsilä Energy Solutions
  A także opiekun Koła Naukowego Energetyków  dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW
  W drugiej sesji wystąpili studenci energetyki z całej Polski:
  Jadwiga Najder, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Kamil Krzemień, Monika Pieszka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rozalia Ziaja, Politechnika Krakowska
  Michał Guzek, Wiktor Krzyczkowski, Politechnika Warszawska
  Liza Wójtowicz, Politechnika Łódzka
  Maciej Żołądek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Sebastian Stefański, Akademia Górniczno-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wojciech Obszański, Urszula Żyjewska, Politechnika Krakowska
  Kamila Pawełek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Monika Wolny, Natalia Rompska, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

  Kamil Kubiński, Politechnika Warszawska 

 27. Organizacja uroczystych obchodów 50-lecia Koła Naukowego Energetyków

  Data: 5 listopada 2016
  Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

 28. Nadanie tytułu Honorowego Prezesa KNE Adamowi Rajewskiemu - Prezesowi KNE 2008

  Data: 7 listopada 2016
  Miejsce: Walne Zgromadzenie KNE, Instytut Techniki Cieplnej

2016 - 2017

Prezes: Joanna Wasilewska

Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Bujalski,

Zarząd: Artur Kuźmiński - Wiceprezes,Członek Zarządu ds. projektów,

Jakub Matwiejczuk - Członek Zarządu ds. organizacyjno-finansowych,

Magdalena Lutyk - Członek Zarządu ds. Promocji,

Adam Staniucha - Członek Zarządu ds. personalnych

Liczba członków Koła: 65

 1. Projekty

  Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu

  Cel projektu: Opracowanie modelu turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu. Podczas prac studenci będą poszerzać swoją wiedzę z zakresu energetyki niekonwencjonalnej oraz zastosowania jej w mikroskali. Członkowie projektu będą również mieli okazję nauczyć się obsługi programów inżynierskich do modelowania przepływów oraz projektowania 3D.

  Projekt został w semestrze 2016/2017 wybudowany. Powstały dwie turbiny - pokazowa i badawcza, wyposażone
  w system automatyki i pomiarów. Turbina pokazowa zaprezentowana została na targach KONIK 2017 oraz na pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 2017.

  Liczba osób zaangażowanych: 8

  Koordynator: Marcin Gańko, Jakub Matwiejczuk


  Turbina gazowa 3.0 - układ zamknięty

  Cel projektu: Realizacja typowego obiegu Joule’a, jednego z podstawowych obiegów termodynamicznych. W tym obiegu ciepło jest dostarczane i odbierane przy stałym ciśnieniu. Dodatkowo, w celu podniesienia sprawności obiegu zostanie zastosowany rekuperator, czyli wymiennik regeneracyjny, w którym gorący czynnik z wylotu turbiny odda część swojej energii zimniejszemu czynnikowi zza wylotu sprężarki. Planowane jest zaprojektowanie obejścia rekuperatora tak, aby można było zbadać zmiany sprawności urządzenia pomiędzy układem obiegu prostego, a obiegu z rekuperacją.

  Liczba osób zaangażowanych: 10

  Koordynator: Władysław Jaroszuk


  Inwestycje energetyczne

  Cel projektu: Stworzenie portalu internetowego prezentującego informacje na temat aktualnych inwestycji
  w polskim systemie elektroenergetycznym (wliczając w to inwestycje ukończone w roku 2014). Naszym założeniem jest profesjonalne wykonanie zadania, aby w przyszłości mogli korzystać z portalu nie tylko studenci, ale również firmy związane z branżą energetyczną.

  Efekt: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/

  Liczba osób zaangażowanych: 15

  Koordynator: Marek Milcarz


  Komora Wilsona 2.0

  Celem projektu jest modernizacja istniejącej komory mgłowej (Wilsona), służącej do detekcji cząstek promieniowania jonizującego. Komora jest własnością Koła Naukowego Energetyków i jest wykorzystywana podczas pikników naukowych oraz Dni Otwartych. Działająca komora wymaga chłodzenia dolnej powierzchni do temperatury około -65˚C, która projektowo uzyskiwana jest za pomocą ciekłego azotu. Względy bezpieczeństwa zmuszają jednak użytkowników do korzystania z bezpieczniejszych chłodziw, takich jak suchy lód. Niestety obecnie zaprojektowane wymienniki ciepła nie działają skutecznie z roztworem suchego lodu i acetonu, który jest medium pośredniczącym w wymianie ciepła. Dodatkowo parametry temperaturowe suchego lodu i ciekłego azotu są różne. Wymienione problemy eksploatacyjne spowodowały chęć modernizacji istniejącej komory. Projekt przewiduje zastosowanie modułów Peltiera w celu obniżenia temperatury do wymaganego poziomu u podstawy komory, następnie ciepło odprowadzane z komory zostaje wymienione z roztworem acetonu. Takie hybrydowe rozwiązanie pozwoli na uzyskanie niskiej temperatury a jednocześnie będzie kompaktowe oraz łatwe w wykorzystaniu na piknikach.

  W ramach projektu uzyskana zostałą mała pula RKN na projekty naukowe, co umożliwiło wybudowanie urządzenia.

  Koordynator: Michał Wasik

  Liczba osób zaangażowanych: 15

   

  Grupa ds. modernizacji zakończonych projektów

  Celem projektu jest utrzymanie w dobrym stanie zakończonych projektów Koła, takich jak SEE PELTON, TURBINA GAZOWA 2.0 czy MODEL SIŁOWNI CIEPLNEJ. W roku akademickim 2016/2017 grupa dokonała naprawy
  i usprawnienia systemu autostartu TG 2.0, uszczelnienia kotła MSC oraz naprawy połączenia elektrycznego SEE PELTON. Zapoznała się także ze szczegółami konstrukcyjnymi wszystkich tych projektów, co ma zapewnić ciągłość wiedzy w Kole Naukowym. Dzięki pracy grupy i jej członków zapewniony  jest ciągły przepływ informacji o dawnych projektach do nowych członków i kandydatów.

  Koordynatorzy: Artur Kuźmiński, Michał Decewicz

  Liczba osób zaangażowanych: 12

   

 2. Udzielenie krótkiego wywiadu przez przedstawicieli KNE PW dla Polskiego Radia Czwórka. Tematem rozmowy była
  m.in. 
  50-letnia działalność Koła Naukowego Energetyków, a także wyzwania, przed jakimi stoi współczesna energetyka. 

  Data: 10 listopada 2016 r.

  Przedstawiciele: Agnieszka Zyga, Artur Kuźmiński, Jakub Matwiejczuk

 3. Spotkanie rekrutacyjne KNE PW 2016

  Data: 21 listopada 2016 r.

  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej

 4. Zimowa integracja KNE na lodowisku

  Data: 29 listopada 2016 r.

  Miejsce: Stadion PGE Narodowy

 5. Udział członków KNE PW w II Międzynarodowej Konferencji Nuklearnej w Poznaniu

  Data: 3 grudnia 2016 r.

  Przedstawiciele: Kamil Kubiński, Artur Kuźmiński

 6. Udział w akcji „Szlachetna Paczka” razem ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej – grudzień 2016

  Koordynator ze strony KNE: Joanna Czarnecka

 7. Spotkanie Wigilijne KNE PW 2016

  Data: 19 grudnia 2016 r.

  Miejsce: Instytur Techniki Cieplnej

 8. Szkolenie z Arduino

  Prowadzący: Artur Kuźmiński

  Data: 25 lutego 2017 r.

  Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

 9. Reprezentowanie Politechniki Warszawskiej na XXVII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „Perspektywy” 2017

  Data: 10-11 marca 2017 r.

  Miejsce: Pałac Kultury i Nauki

  Koordynatorzy: Magdalena Lutyk, Artur Kuźmiński

  Przebieg: Zaprezentowanie Komory Wilsona oraz modelu kotła fluidalnego.

  Liczba osób zaangażowanych: 13

 10. Patron Merytoryczny wydarzenia Energy, Industry & Oil Summit 2017 organizowanego przez CEMS Club Warszawa w Szkole Głównej Handlowej oraz prezentacja stoiska KNE podczas targów.

  Data: 16 marca 2017 r.

  Miejsce: Szkoła Główna Handlowa

  Koordynatorzy: Joanna Czarnecka, Jakub Matwiejczuk, Mirosław Maciąg

  Liczba osób zaangażowanych: 12

 11. Zdobycie dofinansowania z Małej Puli na Projekty Naukowe przez projekt Komora Wilsona 2.0

  Data: 18 marca 2017 r.

  Przedstawiciele: Michał Wasik, Damian Artyszak

 12. Udział w Drzwiach Otwartych Politechniki Warszawskiej 2017

  Data: 25-26 marca 2017 r.

  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej

  Koordynatorzy: Magdalena Lutyk, Artur Kuźmiński

  Przebieg: Prezentacja na stoisku w gmachu ITC komory Wilsona i modelu kotła fluidalnego oraz pokazy turbiny gazowej i modelu siłowni cieplnej w hali D Instytutu Techniki Cieplnej.

  Liczba osób zaangażowanych: 18

 13. Spotkanie komunikacyjne Koła Naukowego Energetyków PW – 10 kwietnia 2017 r.

 14. Debata Oksfordzka Kół Naukowych „E-mobility jako odpowiedź na zmiany w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce”

  Data: 20 kwietnia 2016 r.

  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej

  Koordynator: Małgorzata Oleszczuk, Kamila Bogdanowicz

  Reprezentanci KNE: Zuzanna Brzóska, Hubert Smoliński, Bartłomiej Bekier

  Skład jury: prof. Krzysztof Badyda, dr Grzegorz Niewiński, prof. Artur Rusowicz, prof. Roman Domański, prof. Jerzy Banaszek,
  prof. Wojciech Bujalski, dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk i Pan Maciej Kwiatkowski
   - przedstawiciel firmy Impact Clean Power Technology specjalizującej się w produkcji litowo-jonowych systemów magazynowania energii.

  Przebieg: Koło Naukowe Energetyków PW po raz szósty zmierzyło się ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej. Po wysłuchaniu wszystkich argumentów jury oraz publiczność obecna na debacie zdecydowała, że wygrało Koło Naukowe Energetyków PW, a najlepszym mówcą debaty została Zuzanna Brzóska.

 15. Wyjście do Centrum Turbin Gazowych

  Data: 13 maja 2017 r.

  Opiekun: Prodziekan ds. studenckich dr inż. Marta Poćwierz

  Liczba osób zaangażowanych: 20

 16. Udział przedstawicieli KNE PW w Debacie Parlamentarnej zorganizowanej w ramach II Akademickiego Forum Energetyki Jądrowej w Krakowie

  Data: 17 maja 2017 r.

  Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie

  Reprezentanci: Michał Guzek, Piotr Klukowski

  Przebieg: Koło Naukowe Energetyków PW jako jedno z czterech zaproszonych kół naukowych miało okazję wziąć udział w Debacie Parlamentarnej „Ta izba wybudowałaby elektrownię jądrową typu… w lokalizacji…”.
  Nasi przedstawiciele zostali ogłoszeni najlepszym zespołem debaty, a Michał Guzek został dodatkowo wyróżniony jako najlepszy mówca.

 17. Wyjście kandydatów i członków KNE PW do elektrociepłowni Żerań w Warszawie

  Data: 19 maja 2017 r.

  Liczba osób zaangażowanych: 15

  Koordynator: Mateusz Lewandowski

 18. Wyjazd naukowy do elektrowni Bełchatów oraz elektrowni Łagisza

  Data: 23 maja 2017 r.

  Koordynator: Joanna Wasilewska

  Opiekun: dr inż. Adam Smyk

  Przebieg: Zwiedzanie bloku 14 o mocy 858MW na parametry nadkrytyczne w elektrowni Bełchatów,  wizyta
  w bloku o mocy 460MW w elektrowni Łagisza z największym w Polsce kotłem fluidalnym na parametry nadkrytyczne wraz z wejściem do chłodni kominowej.

  Liczba osób zaangażowanych: 22

 19. Udział w 21. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik „Ziemia”. Współpraca przy stworzenia stanowiska Ambasady Francji.

  Data: 3 czerwca 2017 r.

  Miejsce: Stadion PGE Narodowy

  Koordynatorzy stanowiska KNE: Magdalena Lutyk, Artur Kuźmiński

  Koordynatorzy stanowiska Ambasady Francji: Adam Staniucha, Artur Kuźmiński

  Przebieg: Na stoisku KNE zostało zaprezentowane: turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu, turbina gazowa oraz model SEE Pelton. Członkowie KNE wykonali i obsługiwali na stanowisku Ambasady Francji: model ekologicznego miasta, symulator smogu oraz interaktywny tor wyścigowy z użyciem samochodzików zasilanych panelami fotowoltaicznymi.

  Liczba osób zaangażowanych: 24

 20. Piknik Edukacyjny Politechniki Warszawskiej „Od Mikro do Makro”

  Data: 9 czerwca 2017 r.

  Miejsce: Kampus Główny Politechniki Warszawskiej

  Koordynator: Magdalena Lutyk

  Przebieg: Zaprezentowanie modelu SEE Pelton, kotła fluidalnego oraz symulatora smogu.

  Liczba osób zaangażowanych: 12

 21. Udział w XXI Festiwalu Nauki

  Data: 30 września 2017 r.

  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej

  Koordynatorzy: Artur Kuźmiński, Jakub Matwiejczuk

  Przebieg: Przedstawienie prezentacji „Skąd się bierze prąd w gniazdku?”

 22. Wyjazd naukowo-techniczny Technologie Energetyczne Zachodniej Europy 2017

  Data: 8-16 października 2017 r.

  Koordynatorzy: Joanna Wasilewska, Dorota Gręda, Magdalena Lutyk, Jakub Matwiejczuk, Adam Staniucha, Artur Kuźmiński, Damian Artyszak, Piotr Błach

  Opiekuni: dr inż. Grzegorz Niewiński, mgr inż. Michał Stępień

  Przebieg: W trakcie wydarzenia członkowie KNE PW odwiedzili zaporę wodną Kölnbreiner Dam (Austria), fabrykę silników tłokowych GE Jenbacher (Austria), centrum badań jądrowych Cadarache (Francja) oraz CERN (Szwajcaria). Bardzo ważny był aspekt naukowy wyjazdu, dlatego oprócz wizyt w obiektach uczestnicy brali również udział w sesjach naukowych, podczas których prezentowali napisane przez siebie artykuły związane z tematyką energetyczną. Każdy artykuł został napisany pod opieką jednego z członków kadry naukowej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

  Sponsorzy wydarzenia: EDF, Wärtsilä, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Instytut Lotnictwa

  Liczba uczestników wyjazdu: 28

 23. XIV Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2017

  Data: 18-19 października 2017 r.

  Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

  Koordynatorzy: Urszula Dancewicz, Artur Kuźmiński

  Przebieg: Zaprezentowanie turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, modelu kotła fluidalnego oraz przedstawianie profilu działalności Koła i realizowanych projektów.

  Liczba osób zaangażowanych: 14

 24. Udział członków KNE PW w konferencji Central Eastern Europe Energy Transition Conference w Pradze

  Data: 19-20 października 2017 r.

  Reprezentanci: Marek Milcarz, Mateusz Lewandowski, Michał Guzek

 25. Udział członków KNE PW w I Kongresie Innowacji w Energetyce organizowanym przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska

  Data: 26 października 2017 r.

  Reprezentanci: Michał Guzek, Kamil Kubiński

  Przebieg: Wygłoszenie prezentacji pt. „Energetyka w epoce Przemysłu 4.0” przez przedstawicieli KNE PW
  (Michała Guzka i Kamila Kubińskiego) w ramach części zatytułowanej „Energetyka oczami młodych”. Pomoc innych członków KNE w obsłudze wydarzenia.

 26. Spotkanie pokonferencyjne podsumowujące wyjazd naukowo-techniczny Technologie Energetyczne Zachodniej Europy 2017

  Data: 30 października 2017 r.

  Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej

 27. Inne osiągnięcia kadencji:

  - zakup mikrofalówki do pokoju 013,

  - zakup nowego czajnika,

  - powiększenie biblioteczki Koła o egzemplarz książki „40 lat elektrowni Bełchatów” i kilkanaście numerów czasopisma „Rynek Energii”

  - nowy roll-up KNE PW. 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl