przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

19 września 2020
Strona główna Projekty w realizacji Turbina Gazowa 2.1

Turbina Gazowa 2.1

Koordynator:

Bartosz Gutowski

Cel projektu:

Projekt jest rozwinięciem projektu Turbiny Gazowej 2.0 realizowanego w kole w latach 2014-2015, a którego główny cel stanowiło zaprezentowanie studentom, jak w praktyce działa typowy układ z turbiną gazową. Dodatkowym celem było zebranie pomiarów w różnych punktach układu, co umożliwiło przeprowadzenie podstawowych obliczeń osiągów.

Obecnie trwają prace nad zmodernizowaniem istniejącego układu.

Realizacja:

Turbina gazowa 2.0 jest jednym z najbardziej kompleksowych projektów wykonanych przez KNE w ostatnich latach, odzwierciedlający w małej skali rzeczywiste działanie elektrowni z turbiną gazową. Głównymi podzespołami układu są przepustnica, sprężarka, komora spalania, dwustopniowa turbina, w której jeden ze stopni napędza sprężarkę, przekładnia pasowa oraz alternator przekształcający energię mechaniczną wału w energię elektryczną. Całość została zmontowana na wspólnej ramie, dzięki czemu urządzenie charakteryzują stosunkowo kompaktowe rozmiary i łatwy transport.

Elementem wyróżniającym projekt jest układ sterowania i akwizycji danych turbiny. Był to pierwszy tego typu układ w naszym kole, umożliwiający w pełni automatyczne uruchomienie i odstawienie maszyny. Turbina wyposażona jest także w szereg zabezpieczeń automatycznie odcinających dopływ gazu w przypadku nieoczekiwanych wydarzeń, co zwiększa bezpieczeństwo jej obsługi.

Obecne prace modernizacyjne nad turbiną skupiają się przede wszystkim na przygotowaniu układu do zamontowania nowej komory spalania oraz nowego turbozespołu. W dalszej kolejności zmodernizowany ma zostać układ odbioru mocy.

Działanie urządzenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=idE8nGmRAiQ

 
© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl