przejdź do strony głównej KNE PW

Koło Naukowe Energetyków

19 września 2020
Strona główna Projekty zakończone Model Siłowni Cieplnej
Model Siłowni Cieplnej

Okres realizacji:

czerwiec 2012 –grudzień 2015


Liczba osób:

20


Cel projektu:

Celem projektu było stworzenie modelu, który realizuje prosty obieg Rankine’a. Na obieg składają się następujące przemiany termodynamiczne: przemiana izobaryczna (realizowana w kotle), przemiana izentropowa (realizowana w turbinie), przemiana izotermiczno-izobaryczna (realizowana w skraplaczu) i przemiana sprężania izentropowego za pomocą pompy.

Realizacja:

Uczestnicy samodzielnie wykonali zdecydowaną większość części potrzebnych do powstania modelu m.in.:

  • kocioł płomieniówkowy opalany propanem-butanem - spaliny przepływają płomieniówkami i przekazują ciepło wodzie powodując jej podgrzanie i odparowanie.
  • talerzową turbinę Tesli - składa się z szeregu dysków umieszczonych blisko siebie na wale. Para wypływająca z rurociągu przemieszcza się między talerzami i wprawia je w ruch siłami adhezji.
  • skraplacz - odbiera ciepło od pary wypływającej z turbiny zamieniając ją w wodę. Energia jest przekazywana wodzie chłodzącej.
  • nastawnię - znajdują się tutaj wyświetlacze temperatur mierzonych przez termopary w różnych punktach obiegu. Przyciski służą do uruchamiania i odstawiania urządzeń pomocniczych: pomp i wentylatora powierza.
  • zbiornik wody chłodzącej.

Efekt projektu:

Studenci rozwinęli swoją wiedzę na temat podstaw działania urządzeń energetycznych, jak również zdobyli wiele umiejętności praktycznych z zakresu montażu oraz podstaw elektroniki. Zbudowany przez uczestników projektu model może być wykorzystywany w celach dydaktycznych, jak również promocyjnych (pikniki naukowe itp.).

 


© KNE PW. Adres: Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 013. e-mail: kne@itc.pw.edu.pl